Térköves járdaépítésre pályázunk

Térköves járdaépítésre pályázunk
2022.02.07.

Rendkívüli nyílt ülést tartott február 2-án, szerdán délután Jászberény város önkormányzati képviselő-testülete. Ezen egyetlen napirendi pontként egy pályázat beadásáról döntöttek a megjelent képviselők.

Egy pályázati határidő okán kellett rendkívüli nyílt ülést tartani a képviselő-testületnek, melyen a 15 képviselőből 12 jelent meg. Az előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Bercsényi út bal oldali és a Thököly utca jobb oldali járda felújítást célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosításáról szólt.

A pályázati adatlap benyújtására elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül és a MAKPER hivatali kapun keresztül volt lehetőség, melynek határideje 2022. február 4.-e volt. E határidő miatt kellett a polgármesternek a rendkívüli nyílt ülést összehívnia.

A maximálisan igényelhető támogatási összeg 40 millió forint, s a város adóerő-képessége alapján a támogatás maximális mértéke 50% lehet.

Az önkormányzat a Bercsényi út bal oldali és a Thököly út jobboldali járdájának a felújítására pályázik. A Bercsényi út és Thököly utca a városközponthoz tartozik. A járdaburkolatok felújításra szorulnak, amely során térköves járdaburkolatok kerülnek kialakításra. A térköves kialakítást indokolja a könnyebb helyreállítás és az egységes belvárosi arculat. Továbbá kontrasztos felületek alakíthatók ki, melyek az akadálymentes közlekedést segítik és a veszélyes helyekre hívják fel a figyelmet. A Bercsényi és Thököly úton így összesen 592 m járda újulhat meg.

A felújítás teljes tervezett költsége 71 894 725 forint, melyhez a szükséges önerő 35 947 363 forint. Azaz a támogatás mértéke 50%-os.

A pályázati felhívás értelmében a miniszteri döntés határideje: 2022. március 31.

A miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2022. október 14-ig további döntést hozhat.

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2023. december 31.

Az előterjesztés a testület megjelent 12 tagja egyhangúlag támogatta, azaz a pályázat beadásra került.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.