Támogatást kapott a Malom-projekt folytatása  

Támogatást kapott a Malom-projekt folytatása  
2022.08.18.

Jászberény Városi Önkormányzat, augusztus 17-én rendkívüli testületi ülést tartott. Ez már a második alkalom ebben a hónapban, amikor a képviselőknek dönteni kellene a meghívóban közzétett napirendek kapcsán, miután a korábbi ülést határozatképtelenség miatt (kevés képviselő volt jelen) a megnyitását követően azonnal be is kellett zárni.

Augusztus 17-én, szerdán délután három órakor, a 15 fős testület teljes létszámban kezdte meg a munkát. A napirenden belül azt a változtatást szavazták meg, hogy a Malom-projektet nem másodikként, hanem hetedikként tárgyalják. Így lehetőség nyílik arra, hogy Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke is részese lehessen a napirend tárgyalásának, aki akkorra már megérkezik a városházára.

Elsőként a Jászberény Város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó pályázat kiírására, a pályázati felhívás és dokumentáció elfogadására készített előterjesztést tárgyalták meg. Bódis Béla azt kifogásolta, hogy az előterjesztés csak egy lehetséges változata az autóbusszal történő személyszállításra a városban. Tamás Zoltán frakcióvezetőként mondta el álláspontjukat. Szavaiból kiderült, hogy korábban voltak javaslataik az anyaggal kapcsolatban, de ezeket nem vették figyelembe. Most 70 millió forintot akarunk kidobni az ablakon? – tette fel a kérdést Tamás Zoltán. A frakcióvezető jelezte, nem értenek így egyet az előterjesztéssel, de nem akarják megakadályozni a személyszállítás lehetőségét, s ezért megszavazzák, de lesznek, tartózkodom szavazataik is.

Amennyiben a pályázat eredményes lesz, úgy a nyertessel egyeztetjük majd a járat útvonalát, s tudni fogjuk, hogy egy-egy út nekünk mennyibe kerül. Azt mindenkinek látni kell, hogy a tömegközlekedés költségei is nagyon megnőttek. A pályázat pedig azért szól 3 évre, mert 2024-ben választások lesznek, s ezt követően már majd az új testület dönt majd az autóbuszos tömegközlekedés lehetőségéről Jászberényben – mondta Balogh Béla alpolgármester.

Dr. Gedei József arról szólt, hogy volt elképzelés nem pályázati úton, hanem saját vállalkozási keretek között működtetett autóbusz közlekedésre is. A képviselő sajnálta, hogy ezt a lehetőséget nem vizsgálták meg jobban, s ezért nem támogatja az előterjesztést.

Skultéti József erre válaszként elmondta, hogy foglalkoztak ezzel a kérdéssel is, de inkább csak ötletelés folyt ebben az irányban. Autóbusz, autóbuszok beszerzése és működtetése napjainkban igen költséges lenne, mondta a képviselő.

Nem tökéletes ez a megoldás, de azt sem lehet mondani, hogy rossz. Nem kis dilemma volt ennek a pályázati anyagnak az összeállítása. Pillanatnyilag más valós, reális elképzelés jelenleg nincs az autóbuszos tömegközlekedésre Jászberényben – mondta Balogh Béla.

Dobrán Gyula azt javasolta, hogy most adjanak zöld utat az előterjesztésnek, de ne vessék el a más út keresését. Mintegy félórás vita után 10 igen, 1 nem és 4 tartózkodással az előterjesztést elfogadták.

Ezt követően egyhangúlag módosították az alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról és a köznevelési intézményekben biztosított intézményi étkeztetés térítési díjáról szóló 14/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendeletet.

Nem volt vita azon előterjesztés tárgyalásakor sem, amely a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonát képező jászberényi 390 hrsz-ú ingatlan részterülete, valamint a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tulajdonában álló jászberényi 384 hrsz-ú, a 387/2 hrsz-ú, a 388 hrsz.-ú, és a 389/4 hrsz.-ú ingatlanok részterületei tekintetében történő egységes zártkörű pályázat elbírálására és ismételt kiírására vonatkozott.

Ezt követően a Jászkerület Nonprofit Kft. részére visszatérítendő, 30 millió forintos támogatás biztosításáról döntöttek. Erre nyertes pályázatok befejezéséhez van szüksége az önkormányzati cégnek, derült ki Kovács Péter ügyvezető tájékoztatójából, mivel az állami kifizetések késnek, s nem is tudják, mikor érkeznek meg. Az előterjesztést a testület egyhangúlag fogadta el.

A folytatásban a földgázenergia és villamos energia 2023-as évre történő beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásra, a tagfenntartó nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírására elkészített előterjesztés volt napirenden. A határozati javaslatot egyhangúlag fogadták le.

Tárgyalták a képviselők a „Jászberény „Suba-Öböl” védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése” című projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosítására vonatkozó anyagot.

Tamás Zoltán a városfejlesztési bizottság elnöke elmondta, öt ajánlat érkezett a pályázatra. A legalacsonyabb ár 32 millióval haladta meg a rendelkezésre álló összeget, s ezért kell azt megemelni. Egyben kérte a városvezetést, hogy forduljon Pócs János országgyűlési képviselőhöz, akinek segítségével korábban már több ilyen esetben plusz állami támogatást sikerült igényelni és megszerezni.

Az előterjesztést egyhangúlag fogadták el, majd 5 perc szünet után a Malom-projekt előterjesztésének megtárgyalása kezdődött el. Ennek kapcsán, éppen az ülés napján Facebook[1]posztjában bírálta a polgármestert dr. Gedei József, a DK képviselője. Véleménye szerint ugyanis a város első embere rossz döntéseket hozott a Malom-projekt ügyében és kárt okozott a városnak. Így azután várható volt, hogy a kedélyek ismét felpaprikázódnak.

Budai Lóránt szerint ez most egy olyan előterjesztés, amelyben jó lenne egyetérteni, hiszen a projekt befejezését célozza meg. Pócs János is azt kérte, hogy egy ilyen megállapodást a testület erősítsen meg, mert akkor ő is segíteni tudja a megvalósítást, derült ki a polgármester által elmondottakból.

Tamás Zoltán jelezte, a frakciójuk a célokkal, az elképzelésekkel egyetért, a Malom-projekt befejezése számukra is fontos, ám az előzmények kapcsán továbbra is sok minden tisztázásra vár, s a felelősöket meg kell találni. Dobrán Gyula azt kifogásolta, hogy nem tudni, mennyire terheli meg a várost a projekt befejezése, ezért tartózkodni fog a szavazásnál. Dr. Gedei József elmondta, hogy támogatja az előterjesztést, és egyben a határozati javaslat módosítást is üdvözli. Egyben várja a polgármester válaszát az általa írásban feltett kérdésekre. Nagy András jelezte, támogatja az előterjesztést.

Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke elmondta, azon vannak, hogy a városvezetéssel közösen olyan projektet alkossanak, amelyet meg is tudnak valósítani. Az új cél megvan, hiszen a zeneiskola kerül majd a beruházás befejezését követően ide. Várhatóan 2023 tavaszán már be tudják majd nyújtani a projekt terveit derült ki Borbás Zoltán szavaiból.

Balogh Béla alpolgármester megköszönte a megyei vezetés együttműködő készségét, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a Malom-projektet Jászberényben be tudják fejezni.

A határozati javaslatot 11 igen és 3 nem szavazattal (dr. Szabó Tamás már nem volt a teremben) fogadták el.

 

 

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.