Takarítói álláspályázat

2022.05.09.

Jászberényi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Jegyzői Osztály munkavégzési helyre határozott idejűtakarítói munkakör betöltésére.

Jászberényi Polgármesteri Hivatal

 pályázatot hirdet

Jegyzői Osztály munkavégzési helyre

határozott idejű 2022.12.31-ig tartó

takarítói

 munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:

- 8 Általános,

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

- cselekvőképesség,

- 3 hónap próbaidő

- munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a pályázó önéletrajzát,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
  • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
  • a pályázó elérhetőségét (email, valamint telefon).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

            -a munkakörben szerzett tapasztalat,

Ellátandó feladatok:

  • takarítói feladatok ellátása,
  • irodák, folyosók mellékhelyiségek napi takarítása, negyedéves nagytakarítás.

A kinevezés határozott időre szól.

Munkaidő: Heti 40 óra

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A munkakör legkorábban 2022. június 01 -től tölthető be, a Mt. 25. §. (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötéssel.

Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér 18.

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint Jászberényi Polgármesteri Hivatal PH/2797-21/2015. számú egységes közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.

A pályázatot Jászberény Város Jegyzőjéhez (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) PH/4044/2022. iktatószám és a „Takarítói pályázat” borítékon való feltüntetésével postai úton kell benyújtani.

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

Jászberény Jegyzője a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázatokat a jegyző értékeli. A pályázatról – a polgármester egyetértésével – a jegyző dönt. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

Egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: a takarítói munkakör betöltésére megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján kezeli. Az adatokat a pályázati eljárásban és az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt, mely a város hivatalos honlapján érhető el (www.jaszbereny.hu).

A pályázatról bővebb információ kérhető Tóthné Páll Ilona humánpolitikai ügyintézőtől az 57/505-719 telefonszámon.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.