Tájékoztató szeptemberi fizetési határidőről

Tájékoztató szeptemberi fizetési határidőről
2021.09.01.

2021. év II. félévére előírt adók/adóelőlegek fizetési határidejéről, idei évben: 2021. szeptember 15. szerda.

Tisztelt Adózók!

Önkormányzati Adóhatóságunk segítve az önkéntes fizetést, ezúton tájékoztatja Önöket a 2021. év II. félévére előírt adók/adóelőlegek fizetési határidejéről, ami az idei évben

2021. szeptember 15. szerda.

A magánszemélyek részére a befizetések teljesítéséhez szükséges egyenleg-értesítőket és csekkeket adóhatóságunk az év elején postázta. Amennyiben pótolni szükséges a II. félévi csekket, kérjék telefonon vagy személyesen az iroda munkatársainak a segítségét.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett vállalkozók (egyéni vállalkozók és jogi személyek) az értesítőket az elektronikus tárhelyre augusztus hónappal bezárólag megkapják, ezért kérjük az érintett cégvezetőket, könyvelőket, hogy szíveskedjen figyelni az elektronikus e-mail üzeneteket és letölteni azokat! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tárhelyen - letöltés nélkül - 30 napig érhető el a kiküldött dokumentum!

A fizetendő adók, egyéb kötelezettségek teljesítése a Jászberény Város Önkormányzatának az MKB Bank Zrt-nél vezetett számlákra történhet.

SZÁMLASZÁMOK

Építményadó számla 10300002-10697900-49020272

Telekadó számla 10300002-10697900-49020289

Magánszemély kommunális adója számla 10300002-10697900-49020296

Helyi iparűzési adó számla 10300002-10697900-49020320

Talajterhelési díj 10300002-10697900-49020351

Bírság és végrehajtási költségek számla 10300002-10697900-49020337

Késedelmi pótlék számla 10300002-10697900-49020344

FIZETÉSI MÓDOK

A magánszemélyek részére az év elején postázott csekkek nem csak a postai befizetést teszik lehetővé, hanem QR kóddal vannak ellátva, amellyel alkalmasak az „iCsekk" szolgáltatással történő befizetésre, okostelefon segítségével.

A bankszámlavezetésre kötelezett jogi személyek kizárólag utalással teljesíthetik a fizetési kötelezettségüket.

Az Elektronikus Önkormányzati Portál / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap / minden ügyfélkapuval rendelkező adózó számára elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése. A Portálra kattintva az adózó az önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével. Továbbá Önkormányzati Adóhatóságunk ügyfélszolgálatán – ügyfélfogadási időben - lehetőség van bankkártyával történő fizetésre POS terminálon keresztül.

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS

A törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén (pl.: az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető, ingó, ingatlan fedezet rendelkezésre áll stb.) fizetés könnyítés - fizetési halasztás, részletfizetés stb. - engedélyezhető.

Azok a magánszemély adózók, akik határidőben nem tudnak fizetni, elektronikusan vagy papír alapon automatikus részletfizetési vagy fizetési könnyítési kérelmet nyújthatnak be irodánkhoz.

A gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók kizárólag elektronikusan küldhetik be a fizetéskönnyítési kérelmüket. A kérelemhez szükséges adatlapok és kitöltési útmutatók, tájékoztatók megtalálhatóak az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL felületén, ahonnan ügyfélkapus belépés nélkül is letölthetők a nyomtatványok. A magánszemély adózók személyesen is átvehetik az eljáráshoz szükséges dokumentumokat a Rákóczi úti irodánkban.

Az egyéni vagy társas vállalkozóknak lehetőségük van helyi iparűzési adóban adóelőleg módosítását kérni, ha számításaik szerint a 2021. évre fizetendő adó összege nem éri el az előző évi adatok alapján előírt adóelőleg összegét. A helyi iparűzési adóelőleg módosítási kérelmet a II. félévi fizetési határidő - 2021. szeptember 15. napja - előtt kell benyújtani elektronikusan az irodánkhoz, számításokkal és könyvelési adatokkal alátámasztva.

A befizetési határidő elmulasztása esetén a fizetési határidőtől a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része.

ELÉRHETŐSÉGEK

Adóigazgatási Iroda címe: 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 8:00-12:00 óráig és 13:00 – 16:30-ig, Péntek: 8:00 – 12:00 óráig. Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.

Ügyintézők telefonszáma: Az adózók nevének kezdőbetűjele szerint végzik feladataikat és fogadják az ügyfelek telefonos hívásait.

Bagi Tibor: K +36 (57) 505 724

Bató Zita: B, kiemelt adózók +36 (57) 505 709

Kalicsné Dalmadi Erika: E, É, M, N, NY, S, +36 (57) 505 703

Kalmár Ferencné: F, G, Gy, J +36 (57) 505 705

Varga Zsuzsanna: A, I, Í, P, Q, V, X, Y, Z, ZS +36 (57) 505 717

Lányi László: H, L, O, Ó, Ö, Ő, T, TY +36 (57) 505 743

Nagy Gábor: SZ, +36 (57) 505 711

Sisa Boglárka: R, C, CS, D, U, Ú, Ü, Ű +36 (57) 505 723

Köszönjük az együttműködésüket.

Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.