Tájékoztató - a fakivágás szabályai

Tájékoztató - a fakivágás szabályai
2022.03.02.

Az elmúlt időszakban több esetben okozott problémát városunkban a fakivágás szabályainak nem megfelelő ismerete. Ezért a jövőbeni problémák elkerülése érdekében tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.

Tájékoztató

 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fás szárú növényeket közterületen kizárólag jegyzői engedéllyel lehet kivágni.

A közterületen lévő fás szárú növények minden esetben az Önkormányzat tulajdonát képezik, függetlenül attól, azokat ki ültette! Bármely közterületi zöldfelületre kiültetett fa és cserje az Önkormányzat tulajdonába kerül.

Főszabály szerint azonban a közterületen lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről, szükség szerinti pótlásáról, valamint a fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról, szükség esetén a fák gallyazásáról a közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosának vagy üzemeltetőjének, használójának a kötelezettsége gondoskodni.

A közterületen lévő fa kivágásának engedélyezése iránt kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. A hatósági eljárás illetékmentes. A kérelem elérhető személyesen a Polgármesteri Hivatal 3/A számú irodájában, valamint az E-Önkormányzat Portálon (http://ohp.asp.lgov.hu) KAÜ bejelentkezést követően. (Önkormányzat kereső: Jászberény, Ügyindítás, űrlap választás, ügytípus: fakivágás.)

A kérelem benyújtását követően minden esetben meggyőződünk a kérelem indokoltságáról, és ezt követően kerül sor a fakivágás engedélyezésére vagy megtiltására. A fakivágási engedély megadása esetén a határozatban a kivágott fa pótlásáról is rendelkezünk.

Amennyiben élet-, egészség- vagy vagyonvédelemi okból azonnali fa- vagy cserjekivágás szükséges, a kivágást a munkálatok elvégzését követő 3 napon belül kell bejelenteni. A kivágott fa- és / vagy cserje pótlásáról – a határozatban foglaltak szerint – gondoskodni kell.

Fakivágás, gallyazás – szükséghelyzet, vagy a fa kiszáradásának, és a Kezelő által végzett zöld gallyazás, nyesés kivételével – csak a vegetációs időszakon kívüli nyugalmi időszakban, lombtalan állapotban történhet.

Felhívjuk figyelmüket, hogy engedély nélküli fakivágás esetén az elkövető köteles a fa egyedi érték másfélszeresének megfelelő összeget megfizetni vagy a kivágott fa össztörzskörméret másfélszeresének megfelelő mértékű fát a jegyző által előírt helyre vagy helyekre elültetni.

A kivágott fa földben visszamaradt részeit a kérelmezőnek el kell távolítania és a területet rendeznie kell, a környező talajszint megváltoztatása nélkül.

Továbbá, felhívjuk figyelmüket, hogy tilos a fás szárú növények felületének jogellenes megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.