Száz éve született dr. Darázs Árpád

Száz éve született dr. Darázs Árpád
2022.08.03.

Dr. Darázs Árpád születésének centenáriumára emlékeztünk, július 30-án.

Déryné Széppataki Róza, Palotásy János, Beleznay Antal, Tarnay Alajos, Székely Mihály, dr. Darázs Árpád, id. Bakki József, ifj. Bakki József, Bedőné Bakki Katalin… Mindannyian a múlt jeles, jászberényi születésű muzsikusai voltak. Néhányuk neve már régóta ismerősen cseng Jászberényben, míg mások nevét még ezután kell megtanulnunk. A kevésbé ismert jászberényi születésű muzsikusok közé tartozik dr. Darázs Árpád András zenepedagógus, karnagy, az ún. Kodály-módszer világhírű képviselője, Jászberény Város posztumusz díszpolgára, aki száz évvel ezelőtt, 1922. július 7-én született a Jászság fővárosában.

Dr. Darázs Árpád születésének centenáriumára emlékeztünk Jászberényben, július 30-án. Az emlékünnepség 15 órakor kezdődött a Déryné Rendezvényházban, ahol visszaemlékezésekkel, ének-és zeneszámokkal idéztük fel dr. Darázs Árpád életét és munkásságát, és azt a zenei közeget, ahonnan a pályája elindult.  Az ünnepség elején elhangzott a magyar és az amerikai himnusz, majd dr. Kiss Henriett köszöntötte a vendégeket. Az ünnepségen dr. Kissné Kohári Erzsébet konferált, Kovács-Csillik Anett tolmácsolt.

Jászberény Városi Önkormányzat nevében ünnepi köszöntőt mondott és a város ajándékát az amerikai vendégeknek átadta Bethlendy Béla önkormányzati képviselő, a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke. A Jászok Egyesülete nevében dr. Dobos László elnök mondott ünnepi köszöntőt.

Az ünnepségnek két fő szónoka volt. Dr. Magyar Levente, Jászberény város 1990 és 2006 közötti polgármesterének első polgármesteri ciklusa idején, 1992-ben, illetve 1994-ben készült el dr. Darázs Árpád két jászberényi emléktáblája, valamint 1994-ben lett dr. Darázs Árpád Jászberény Város posztumusz. díszpolgára. A másik fő szónok dr. Jerry L. Jaccard professzor, a Nemzetközi Kodály Társaság elnöke, a Nemzetközi Kodály Társaság folyóiratának főszerkesztője volt. Nagy megtiszteltetést jelentett Jászberény város számára, hogy a professzor az Amerikai Egyesült Államokból azért utazott Magyarországra, hogy velünk együtt ünnepelje dr. Darázs Árpád születésének 100. évfordulóját, és ezáltal kifejezze a világban működő Kodály-zenepedagógusok dr. Darázs Árpád munkássága iránti, mai napig meglévő tiszteletét és elismerését.

Dr. Darázs Árpád 1956-ban családjával együtt elhagyta Magyarországot, és az Amerikai Egyesült Államokban talált új hazára. Családja ma is az USA-ban él. A jászberényi emlékünnepségre Dél-Karolina államból érkezett dr. Darázs Árpád elsőszülött fia, Darázs Bertalan András, valamint két unokája, dr. Brooks Darazs és Bert Darazs Jr. Darázs Bertalan András röviden, magyarul szólt az ünneplőkhöz, és bemutatta fiait.

Az emlékünnepségen a köszöntőket és beszédeket zeneszó színesítette. A zenei részben elsőként az idén 160 éves jubileumát ünneplő Palotásy János Vegyeskar énekelt. Bartók Béla Elindultam szép hazámból… kezdetű népdalfeldolgozását jászsági zeneszerzők, Beleznay Antal és Berényi Lajos (ez utóbbi Tarnay Alajos szerzői álneve) dalai követték. A kórust zongorán kísérte Farkasné Szőke Tünde, vezényelt Ecsedi Péter. Bolla János, Jászberény város díszpolgára, emeritus jászkapitány, a Magyar Kultúra Lovagja olyan népdalcsokrot állított össze az emlékünnepségre, amelyben több, a Jászságban is jól ismert magyar népdal szerepelt. A zenei műsorban dr. Kiss Henriett a jászberényi zeneszerző, Palotásy János Emlékhangok című zongoraciklusából adott elő két rövid részletet.

Az ünnepség ezután először a Lehel Vezér Gimnázium, az egykori Alma Mater falán elhelyezett emléktáblánál folytatódott, ahol Antics István intézményvezető mondta el ünnepi gondolatait. Dr. Darázs Árpád emléktáblájánál koszorút helyezett el Jászberény Városi Önkormányzat nevében Bethlendy Béla, a Nemzetközi Kodály Társaság nevében Prof. dr. Jerry L. Jaccard, dr. Darázs Árpád családja nevében Darázs Bertalan András, a Lehel Vezér Gimnázium nevében Antics István.

Az emlékünnepség hivatalos programja dr. Darázs Árpád Korcsolya utca 8. szám alatti szülőházánál ért véget, amely jelenleg Hering Antal és családja tulajdonában áll. Az emlékezés virágait helyezték el: Jászberény Városi Önkormányzat, a Nemzetközi Kodály Társaság, Darázs Bertalan András és dr. Kiss Henriett zenetörténész, Darázs Árpád-kutató.

Az emlékünnepség zártkörű fogadással ért véget a Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola Kossuth úti tankonyhájában, amelyen az ünnepség amerikai vendégei, szónokai, közreműködői és szervezői vettek részt. Itt Tamás Zoltán intézményvezető köszöntötte a vendégeket. Nem köztudott, de Darázs Árpád az egykor ebben az épületben működött elemi iskolában kezdett el írni, olvasni, számolni tanulni.

Darázs Árpád-kutatóként, a „Darázs Árpád 100” emlékünnepség szervezőjeként remélem, hogy ezzel a megemlékezéssel sikerült szélesebb körben megismertetni Dr. Darázs Árpád életét és munkásságát, és amikor a Jászkürt Újság olvasói jászberényi születésű muzsikusokra gondolnak, akkor már Dr. Darázs Árpád neve is ismerősen fog csengeni számukra.

 

Dr. Kiss Henriett, zenetörténész

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.