Számvetés a ciklus felénél

Számvetés a ciklus felénél
2022.04.27.

Az önkormányzati ciklus felénél érdemes visszatekinteni az elmúlt két és fél év jászberényi történéseire, s érdemes előre is tekinteni a következő két és fél év kapcsán. Erre a legilletékesebb személy városunk polgármestere, Budai Lóránt lehet, aki az alábbiakban osztotta meg gondolatait a mögöttünk, illetve az előttünk álló időszakokra vonatkozóan.

Testületi munka

A 2019-es választás eredményeként a Jászberény Városi Önkormányzat képviselő-testületébe heten a Közösen Jászberényért Egyesület, heten a Fidesz-KDNP színeiben jutottak be, míg egy képviselőt a Mi Hazánk Mozgalom adott. Ez az összetétel alapjaiban határozta meg, hogy egyeztetések nélkül nehéz lesz a legfontosabb döntéseket meghozni. A Covid-járvány megjelenése tovább bonyolította a helyzetet, hiszen hosszú időn keresztül nem lehetett testületi üléseket tartani, s a polgármesternek egyszemélyi döntéseket kellett meghozni. Miután pedig visszatértünk a normális kerékvágásba, két év elteltével lemondott dr. Gedei József alpolgármester, s ez tovább bonyolította az egyébként sem könnyű helyzetet. Különösen személyi kérdések esetén voltak éles és szerintem elkerülhető viták. Ami mindenképpen pozitív, hogy az éves költségvetéseket, amelyek alapvetően meghatározzák a munkánkat azért mindig sikerült elfogadni. A városvezetés részéről a célunk Jászberény város stabilitásának biztosítása volt, s az lesz a jövőben is. A város és intézményhálózatának működtetése a stabilitás mellett a másik legfontosabb feladat, s ezt eddig sikerült megvalósítani. A 2019-es városvezetés váltást követően az is nagyon komoly feladatunk volt, hogy a folyamatban lévő beruházásokat eredményesen befejezzük, új fejlesztési lehetőségeket keressünk és valósítsunk meg. Mindezt olyan külső körülmények között kellett tennünk, ami korábban soha nem zavarta a város életét. Ezek közül mindenképpen említést érdemel, hogy az Electrolux átszervezése a 2020-as évben 500 millió forint kiesést jelentett a város saját adóbevételéből. A Covid-19-cel kapcsolatos kormányzati intézkedések további 600 millió forint kiesését jelentett a helyiadó bevételekből.

Örökölt fejlesztések befejezése

Számos fejlesztés megindult a városban a választást megelőzően, melyek befejezése már az új városvezetésre várt. Ezek közül hat mindenképpen kiemelkedett többi közül. A piac, illetve az autóbusz pályaudvar megújítása, a Thököly úti parkoló építése, a vasútállomás környékének fejlesztése, a Riszner sétány megújítása és az úgynevezett Malom-projekt befejezésének levezénylése várt ránk. Mind a hat beruházás esetén előre nem látott problémákba ütköztünk, de az első ötöt sikerült eredményesen befejeznünk.

A Malom-projekt esetében olyan körülmények merültek fel, amelyek az eredetileg kijelölt kivitelezővel kapcsolatban szerződésbontásig vezettek, s bíróság dönt majd ebben a kérdésben. A városvezetés mindenképpen szeretné ezt a beruházást is megvalósítani. Ennek megoldása is körvonalazódik, s remélhetőleg mielőbb meg is valósul.

Mindenképpen meg kell említenem a Szolnoki SZC Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskola Kossuth úti épületének átadását. A háromszázhúszmillió forintos beruházás keretében egy kétszintes épületszárnnyal bővült a gyakorlati képzés bázisa. A kiviteli tervek elkészítése 2018-ban, míg az épület bővítése 2019 őszére valósult meg. Az ivóvíz bekötésének terve, annak kivitelezése, valamint a csapadékvíz elvezetése pedig 2020-ra készült el. A két cikluson átívelő beruházás az önkormányzat(ok) és a Szolnoki Szakképzési Centrum jó együttműködésének eredménye.

Új fejlesztések

Nem újkeletű megállapítás, hogy a város úthálózata folyamatos kezelést, fejlesztést igényel, s ennek munkálatai során rendre felmerült a közműhálózat cseréjének az igénye is. Ez a folyamat az elmúlt két és fél évben sem állt meg. Anyagi lehetőségeinkhez mérten minden évben különítünk el forrást az utak javítására, felújítására, közművek megújítására.  Útépítésre, javításra 200, közművek fejlesztésére 160 millió forintot költöttünk.

A város egyik, hanem a legnagyobb vonzerővel rendelkező intézménye az Állat- és Növénykert, ahol folyamatos a fejlesztés. A pályázati lehetőségeket kihasználva lesz egyre látogató-barátabb az állatkert, ahol jelenleg is komoly fejlesztési munkálatok folynak. A jelenlegi fejlesztés mintegy 340 millió forintba kerül.

A város egy másik központi helyszíne a Margit-sziget. Itt az elmúlt időszakban jelentős fejlesztések valósultak meg: fitneszpark, játszótér, interaktív játszótér épült, s újabb padok és szemétgyűjtő edényzet is kihelyezésre került. A víztoronyra lámpatestek kerültek elhelyezése vagyonvédelem megóvása céljából. Ezek összköltsége 48 millió forint volt.

Jelentős felújítások és fejlesztések is történtek az immár Székely Mihály nevét viselő szabadtéri színpadon (közel 50 millió forint), amely az egyik legfontosabb kulturális tere városunknak.

A Déryné Rendezvényházban egy korábbi fejlesztési elképzelés valósult meg. Megépült az intézményben a lift, s ezzel a mozgáskorlátozottak számára is elérhetővé vált az emeleti nagyteremben való eseményeken való részt vétel. A kulturális terek kapcsán mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy az Ifjúsági Házban, a Főnix Műhelyházban és a Lehel Film-Színházban is jelentős felújítások törtétek. Folyamatosak a fejlesztések a nagyvisnyói táborban, amely így egyre nagyobb szerepet játszik a jászberényi fiatalok nyári táboroztatásában. Ezek a fejlesztések összesen 100 millió forintba kerültek.

Komoly eredménye az elmúlt két és fél évnek, hogy sikerült új funkciót adni a Kossuth úti Látogatóháznak, amely immár ifjúsági központként működik. Itt lehetőség van táborok rendezésére, de nyelvi képzés is megvalósult már, s különböző foglalkozásokat is tartanak. A számítástechnika világában pedig egy számítógépes terem is a fiatalok rendelkezésére áll. A sikeres városi pályázatok eredményeként számos program lebonyolításra került itt, melyen fiatalok és családok is részt vettek. Többek között ennek is köszönhető, hogy Jászberény Polgármesteri Hivatal a sikeresen pályázott a Családbarát Hely tanúsító védjegy bronz fokozatára.

Az egykori bölcsőde helyén, a Lehel vezér tér 2. szám alatt Civil Házat hoztunk létre, ahol a városunkban együtt élő tartós közösségek, civil egyesületek számára lehetőséget biztosítunk a közös programok és rendezvények megszervezésére. Játszóterek felújítása is megtörtént és egy óvodai sportpálya is átadásra került. A felújítások pedig idén is tovább folytatódnak.

Nem kevés forrást különítettünk el és használtunk fel hidak (Szent Imre herceg úti, Hatvani úti) és szobrok (Nepomuki Szent János, Petőfi-szobor, Szent Antal szobor) felújítására. Ennek eredményeként a város több pontján is folytak munkálatok. Több olyan szobor felújítása megtörtént, amelyek különböző ünnepségek helyszínéül is szolgálnak. Így új külsőt kap az 56-os emlékmű környezete, s az egyházzal egyeztetve a Ferences templom parkjának a megújítása is folyamatban van. Ez összességében eddig 40 millió forint felhasználását jelentette.

Az említettek mellett természetesen sok egyéb munkálat elkezdődött, illetve elkészült, de ez a számvetés a teljesség igénye nélkül készült.

Városüzemeltetés

A városüzemeltetési feladatokat a JVV N. Zrt. végzi. Olyan feladat ez, amely során mindig van hol, mit javítani, hogy a városlakók jól érezzék magukat. Szinte napról napra újabb kihívásokkal kell megküzdenie a cég munkatársainak, melyet jó színvonalon tesznek. Kiemelt feladatuk például a városi parkok, közterületek kezelése, a város tisztaságának biztosítása. Munkájuk eredménye többek között, hogy városunk megkapta a Virágos Magyarország különdíját (Területi Arany Rózsa díj). Ugyanakkor munkájuk során sokszor találkoznak értelmetlen rombolással is, amelyek javítása ráadásul plusz kiadással is jár. Az önkormányzat feladata, hogy lehetőségeihez mérten segítse tevékenységüket. Ez egyrész megnyilvánul az anyagi elismerésben (béremelés), valamint a rendelkezésükre álló géppark fejlesztésében. Utóbbi területen folyamatos a fejlődés, az új gépek beszerzése. A JVV N. Zrt. munkatársai megérdemlik az elismerést, mert nehéz. de eredményes munkát végeznek a város érdekében.

Intézmények

Jászberény önkormányzata igen széles intézményhálózattal rendelkezik. Fontos feladat egyrészt a biztonságos és színvonalas működésük biztosítása, másrészt a munkakörülményeik javítása. Ezeket egyrészt saját forrásból, másrészt pályázaton elnyert támogatásokból valósítottuk meg eddig is és így lesz ezután is. Az idei évre pályázaton már 300 millió forintot nyert erre a célra az önkormányzatunk. A munkakörülmények folyamatos javítása mellett arra is figyelmet fordítottunk, hogy a kötelező béremelések mellett bérkiegészítést, valamint cafetériát is biztosítottunk minden intézményben dolgozó számára. Ilyen mértékű önkormányzati segítség a város életében korábban nem volt. AZ intézményhálózat kapcsán a legfrissebb hír, hogy a napokban befejeződik a Jász Múzeum megroggyant épületrészének felújítása. Hamarosan befejeződik a Városi Könyvtár tetőzetének felújítása is.

A ciklus második fele

Sok munka áll előttünk, s hosszú még az út a ciklus végéig. A város stabilitásának, működésének biztosítása mellett tovább kell folytatnunk a fejlesztéseket. Be kell fejezni a Malom-projektet, s a pályázati lehetőségek kihasználásával további fejlesztéseket kell megkezdenünk. Számos elképzelésünk, tervünk van, s olyan nyertes pályázataink is, amelyeket meg kell valósítanunk. Mert a fejlesztések nem állhatnak meg.

Terveink között szerepel a Suba utca és térségében a csapadékvíz okozta probléma megoldása, amely hosszú ideje várat magára. Sikeres pályázat eredményeként megtörténik majd a Hatvani úti kerékpárút összekötése a Hűtőt elkerülő kerékpárúttal. Ugyancsak égi keletű probléma megoldása lesz a Váltó utcában a csapadékvíz-elvezetés megoldása. Előkészítés alatt van a piac előtti terület rendezésével, valamint a Tiszti Klub felújításával kapcsolatos pályázatunk. A belterületi utak állapotának javítására is készítünk pályázatot. Van beadott pályázatunk a Neszűrben külterületi út építésére és a közvilágítás kiépítésére is. A városi kamerarendszer továbbfejlesztése és felújítása is terveink között szerepel. Fontos feladatunk lesz egy új kút fúrása, hogy a biztonságos ivóvízellátást biztosítani tudjuk.

Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy váratlan kihívást jelentett és sajnos jelent nem tudni meddig a szomszédunkban kirobban háború okozta menekültválság is. Egyre inkább úgy tűnik, hogy ennek gazdasági kihatásai is lesznek, s már vannak is. Kérdés, hogy ez mennyire befolyásolja majd a város gazdaságát, gazdálkodását.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.