Rendkívüli képviselő-testületi ülés

Rendkívüli képviselő-testületi ülés
2021.07.19.

Rendkívüli ülést tartott, július 19-én, hétfőn reggel 9 órakor, Jászberény Városi Önkormányzat képviselő-testülete. A megbeszélésen egyetlen napirendi pont szerepelt, amelynek tárgyalásakor ismét bebizonyosodott, hogy milyen mély ellentétek húzódnak a város vezetése és az ellenzéknek számító Fidesz-frakció között.

 

Három fideszes képviselő a Mi hazánk Mozgalom képviselőjével karöltve indítványozta a képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívását az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) megváltoztatása ügyében. Bár Budai Lóránt nem értett egyet a megyei kormányhivatal állásfoglalásával, ennek ellenére elfogadta az abban foglaltakat és összehívta a rendkívüli ülést. Szavaiból kiderült, hogy ő a szeptemberi soros ülésre tervezte a négy képviselő SZMSZ-t módosító indítványának megtárgyalását, mert semmi nem indokolta szerinte e téma soron kívüliségét.

A négy képviselő – Tamás Zoltán, Bohárné Bathó Rozália, Szatmári Anikó (FIDESZ) és Dobrán Gyula (Mi Hazánk Mozgalom) – a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot:

– a képviselő-testület ülése helyszínének pontos meghatározását; (helyszíneként a Városháza Nagytermét jelölték meg)

– Bobák Zsolt Városüzemeltetési Bizottság elnöki feladatkörének ellátása alóli felmentését, és a bizottságból történő visszahívását, valamint Bódis Béla Városüzemeltetési Bizottsági elnökké történő megválasztását, továbbá a bizottság létszámának fenntartása érdekében Dobrán Gyula bizottsági taggá történő megválasztását;

– a Közbeszerzési Bizottság megszüntetését, illetve a hatás- és feladatkörének a Városfejlesztési Bizottsághoz történő áthelyezését kérték a képviselők.

A tanácskozás kezdetén elhangzott, hogy a testület öt bizottsága közül csak kettő tárgyalt és döntött az előterjesztésről. A Városfejlesztési 3 igen és 1 nem mellett, a Pénzügyi 3 igen és 2 nem mellett támogatta annak elfogadását, míg a másik három bizottság nem vette napirendre a kérdést.

A vita elején a polgármester jelezte, szerinte csak polgármesteri előterjesztésben lehet bizottsági tagok cseréjéről dönteni. Továbbá a kormányhivatal állásfoglalása semmilyen kötelezettséggel nem jár, de mégis összehívta az ülést.

Nincs rendkívüli helyzet, ami miatt erről az előterjesztésről rendkívüli ülésen kellene dönteni – mondta a polgármester, aki azt is megjegyezte miszerint a testületi ülés helyének meghatározása szerinte a gyávaság jele, a fideszesek nem akarnak népesebb hallgatóság előtt tárgyalni. A bizottsági szerkezet átalakításával sem értett egyet a polgármester.

Eddig öt bizottsága volt a testületnek, melyek közül hármat a városvezetés képviselője, kettőt a FIDESZ képviselője vezetett. A módosító javaslat alapján már csak négy bizottság fog működni, melyből hármat a FIDESZ vezet, s egy marad a városvezetésnek. Ez pedig arányaiban nem felel meg a 7-7 képviselő aránynak.

Önöket csak a pozíció és a hatalom érdekli, nem a város érdeke – mondta Budai Lóránt.

Balogh Béla alpolgármester azt kérte, hogy az előterjesztők egyenként indokolják meg, hogy miért adták be módosító indítványukat.

Helyettük Tamás Zoltán frakcióvezető válaszolt, aki azzal kezdte, hogy az elmúlt 1,5 év a háborúzásról szólt. A Malom-projekt helyzetéhez képest ez az SZMSZ módosítás semmiség, derült ki Tamás Zoltán szavaiból.

Önök azért vitték a testületi üléseket a Dérynébe, hogy cirkuszt csináljanak, amikor onnan nem lehet normálisan közvetíteni sem a tanácskozásokat. Bobák Zsolt a város szégyene, hogy ilyen ember bizottsági elnök lehet. A közbeszerzési bizottság megszüntetésével milliókat spórolunk meg a városnak, miközben a veszélyhelyzet adta lehetőségeket kihasználva a polgármester több milliós kárt okozott a városnak döntéseivel. Mi lesz, ha a Malom-projekt miatt több száz milliót kell visszafizetnie a városnak? – mondta Tamás Zoltán.

A Malom ügyében folyamatosak az egyeztetések. Ott azt is érdemes vizsgálni, hogy Önök milyen szerződést kötöttek, s annak mi lett a következménye – válaszolta Budai Lóránt.

Dobrán Gyula kijelentette, hogy Bobák Zsolt emberileg alkalmatlan egy bizottság vezetésére, itt az ideje leváltani.

Dr. Szabó Tamás azt fogalmazta meg, hogy a FIDESZ-frakció az előterjesztés kapcsán egységes, azaz nem csak az előterjesztők véleménye fogalmazódott meg, amikor a módosító indítványt megírták. Egyébként pedig ezt a három pontot már korábban is megtárgyalta a testület, s ezért a képviselő azt javasolta, hogy szavazzanak.

Hol van az SZMSZ-ben a frakciók helye? – tette fel a kérdést Balogh Béla, aki azonnal megadta a választ is. Az SZMSZ-ben szó sincs frakciókról, azaz hivatalosan nincs FIDESZ-frakció sem. Egy Tamás Zoltánnal folytatott személyes beszélgetését felidézve az alpolgármester a következőket mondta:

Amikor Tamás Zoltán megtudta, hogy Bobák Zsolt bizottsági elnök lett, akkor azt mondta, hogy így már nem szégyelli, hogy Szatmári Anikó is az.

A Dérynéből a TV közvetítés megoldható. A közbeszerzési bizottság az átláthatóságot biztosította, míg most a FIDESZ részéről ez az előterjesztés nem más, mint hatalomfitogtatás és a pénzről szól az egész – mondta Balogh Béla.

Dobrán Gyula megjegyezte, hogy a testület korábban már döntött a napirendre vett SZMSZ módosításokról, csak azt a veszélyhelyzet adta lehetőséget kihasználva a polgármester megvétózta. Egyébként pedig érdekesnek tartotta, hogy FIDESZ-frakció csak akkor van, ha ő is oda szavaz és egy kalap alá vehetik.

Dr. Szabó Tamás Balogh Bélának címezve mondta, hogy személyes megbeszélésekről nem szoktunk nyilvánosságra hozni semmit. Állítása szerint az alpolgármester folyamatosan teszi ezt. Egyébként pedig megjegyezte, hogy 25 éve él a városban és tett annyit Jászberényért mint bárki más a teremben, sőt többet is.

Tamás Zoltán még azt hangsúlyozta, hogy az alakuló ülés előtt nem volt semmilyen megállapodásuk a városvezetéssel. Akkor az SZMSZ-t Dobrán Gyula segítségével fogadta el a városvezetés. Mint mondta, azóta már Dobrán Gyula is megvilágosodott, s rájött, hogy akkor nem döntött jól.

Az elmúlt 8 hónap alatt 167 esetben támogattuk a polgármestert döntése meghozatalában, míg 15 esetben javasoltunk mást. Utóbbi esetekben egyszer sem fogadta meg Budai Lóránt a javaslatainkat. Ennyit az együttműködésről – mondta Tamás Zoltán.

A vita végén a szavazásnál nyolc igennel hét nem ellenében a négy képviselő SZMSZ-t módosító javaslatát elfogadták.

A rendkívüli ülésen egyébként semmi váratlan nem történt. A szerepek előre le voltak osztva, s a vita ellenére egyetlen pillanatig sem volt kérdéses, hogy a szavazás hogyan alakul. Ez a délelőtt is bizonyította, hogy igen mély szakadék tátong a városvezetés és a helyben az ellenzék szerepét játszó (nem hivatalos) Fidesz-frakció között, akik ezúttal a MI Hazánk Mozgalom képviselőjének a támogatását is élvezték.

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.