Projektnyitó

Projektnyitó
2021.09.21.

Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben című projekt II. elemének nyitó rendezvényét tartották, a munkaterület átadását követően, szeptember 20-án, az EKKE Jászberényi Campus Zirzen Janka kollégiumában.  Az eseményen, a tervezést és kivitelezést végző cégek képviselői mellett, a városvezetés, és a polgármesteri hivatal szakemberei vettek részt.

A még 2017-ben beadott és pozitívan elbírált támogatási kérelem, II. projektelemének megvalósítása indul hamarosan, és ennek nyitórendezvényére gyűltek össze az érintettek.  A műszaki tartalom kialakítása során, időközben, az I. projektelem már megvalósításra került 2019 évben. Ebben ivóvíz, szennyvíz gerincvezeték, csapadékvíz szikkasztó, gázelosztó és közvilágítás épült, valamint teherbíró új útfelület került kialakításra a Kerekudvari úton.

A II. projektelem esetében, a tervezést és a kivitelezés műszaki ellenőrzését ellátó KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. vezetője, bemutatta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló beruházásokat. Egy nagyobb projektelemnek az első üteme a teljes vasútállomás előtti terület és a mellette lévő iparterületi rész fejlesztését tartalmazta. Gazdasági és egyéb okok miatt ezt ketté kellett bontani, és jelen esetben egy része kerül kivitelezésre. Ez tartalmazza a Rákóczi út teljes útburkolat felújítását, a vasútállomás épületétől a Sportpálya utcáig húzódó szakaszon. Ehhez kapcsolódik a Zirzen Janka Kollégium és a volt Dohánybeváltó kerítései mellett húzódó gyalogjárda teljes megújítása. A vasútállomás épületének dsc_0468biztonságos megközelítéséhez, a Rákóczi út egyik oldalára kerékpáros és gyalogos, a másikra gyalogos átvezetés épül.  A vasútállomás előtti területen egy kulturáltabb, rendezettebb teret hoznak létre, az ipartörténeti emlékként megmaradó víztorony közeléből kiindulva, az ott található bunkerdomb eltüntetésével növelik meg a rendelkezésre álló teret. Autóknak szükséges parkolóhelyeket alakítanak ki, melyből mozgáskorlátozott rész is készül, valamint kerékpár tárolok is elhelyezésre kerülnek, illetve a buszok közlekedése és megállóhelye lesz komfortosabb. A projekt e részét képezi még, a Vaspálya utca teljes burkolat cseréje, beleértve az utca bal oldalán, a Kossuth út felé haladva, a gyalogjárda megújítását is. Mindezeket megelőzően, de hozzá kapcsolódóan vízközmű fejlesztés és csapadékvíz-elvezető rendszer kerül kiépítésre az utcában illetve a vasúti területek és az állomás ivóvíz és szennyvízhálózat rekonstrukciós munkáit végzik el. A munkálatok várható befejezési ideje 2022. április 30., amit remélhetőleg sem az időjárás, sem egyéb külső ok nem fog akadályozni.

A kivitelezést közösen megvalósító két cég, a HE – DO Építő Zrt. és PEKU Agro Kft. részéről, az előbbi képviselője elmondta, hogy a kivitelezést az önkormányzat, az érintett lakosság, a munkaterületek közelében élők, közlekedők számára a lehető legkisebb zavarással szeretnék lebonyolítani. Egymása épülő munkafolyamatok követik majd egymást, földmunkákkal járó műveletek, a közművek cseréje utána az út és járdaépítés, melyek ideiglenes forgalomterelést igényelnek, azaz szükséges lesz lezárni az út egy részét, a természetesen a forgalom fenntartásával. Minden mozzanatról, mely megnehezítheti az építési területek közelében hétköznapokat, folyamatosan tájékoztatják a lakosságot és a cégeket egyaránt, illetve próbálják dsc_0461majd a lehető legjobban és kiváló minőségben elvégezni a munkálatokat.

A kivitelezők, ez úton is kérik, az ügyben érintettek megértését, de a türelem meg fogja hálálni magát a jövőben, hiszen a végére szép új utat, jól működő közműhálózatot fogunk kapni és szebb, élhetőbb környezetet.

Esemény végén városunk polgármestere köszönte meg a II. projektelem indításában és támogatásában résztvevők munkáját. Városvezetőként kérte a lakosság megértését, türelmét és közölte, hogy rövidesen egy fórumot is szerveznek, ahol munkálatokkal kapcsolatos tájékoztatást tartanak és felmerülő kérdéseket is megválaszolják.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.