Podmaniczky-díjas jászságiak

Podmaniczky-díjas jászságiak
2021.06.30.

Az ELTE könyvtárában, június 18-án délután adták át a Podmaniczky-díjakat, a városvédők legnagyobb kitüntetését. Amint arról Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója tájékoztatást adott, a Város- és Faluvédők Országos Szövetsége által adományozott díjat két jászsági személy is kiérdemelte: Nagy Gábor, a Selena Kft. - Iusta Temetkezési Szolgáltatás ügyvezető igazgatója (Jászberény) és Tóth Tibor, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete elnöke (Jászfényszaru).

A Podmaniczky-díj átadásakor – a Város – és Faluvédők Országos Szövetségének elnöke, Ráday Mihály adta át - természetesen a díjazottak munkásságát is ismertették, amivel kiérdemelték az elismerést.

Nagy Gábor 1993-ban családi vállalkozásként létre hozta Jászberényben a Selena Kft. Iusta Temetkezési Szolgáltatást, melynek azóta is tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Induláskor csupán az alapszolgáltatást végezték, napjainkban azonban már 10 jászsági temető teljes körű üzemeltetését végzik, és jelentős szerepet játszanak a temetővédelemben is. 

Céljuk a temetkezési kultúra színvonalának emelése, a temetők értékeinek megőrzése, a kegyeletnyújtás méltóságának biztosítása. Ezért az elmúlt évek során, saját erőből jelentős beruházásokat hajtottak végre az általuk üzemeltetett temetőkben. Kiemelt feladatnak tekintik a temetők zöldfelületének megőrzését, amelyet fásítással, zöldkerítés létesítésével, és a gyepfelületek karbantartásával igyekeznek megvalósítani.

Rendkívül fontos számukra azon sírkertek (Védett temetőkert, Szovjet katonai sírkert, világháborús sírkertek), sírok ápolása, amelyekre másnak már nincs lehetősége, vagy nincs hozzátartozója, de a sírban nyugvók életükben jelentős és tiszteletet kiváltó szerepet vállaltak a közéletben. E munkában szorosan együttműködnek a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, amelynek Nagy Gábor évek óta tagja, illetve vezetőségi tagja. 

A Városvédő Egyesület és a Iusta Temetkezési Szolgáltatás jelenleg azon fáradozik, hogy Jászberény temetőiben nyugvó, jeles személyek sírjai városi védelem alá kerüljenek, ezzel biztosítva az utókor számára való fennmaradásukat. 

A jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület mindenkor és mindenben számíthat Nagy Gábor és az általa működtetett Iusta Temetkezési szolgáltatás segítségére. Ez a közös munka kitűnően példázza egy magánvállalkozás és egy civil szervezet hathatós és eredményes együttműködését. 

 

Tóth Tibor az egyik meghatározó egyénisége Jászfényszaru és a Jászság kulturális életének. Neve elválaszthatatlanul összeforr a jászsági civil mozgalom kialakulásával és megerősödésével. 1993-ban egyik kezdeményezője volt a Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalapításának, amelynek elnöki tisztét az alakulás óta betölti. A FÉBE napjainkban is kiválóan működő civil közösség, amely példaértékű munkát végez a város és az elszármazott fényszaruiak közötti kapcsolattartásban. Működésüket kiemelkedő hagyományápoló, városvédő, értékteremtő és értékmegőrző tevékenység jellemzi. Ennek ékes példája a tájház, valamint a Szűcs Mihály Huszár Bandérium, a Borostyán Társastánc Klub, a Napsugár Gyermek Színpad és a Fortuna Színjátszó Kör megalapítása és működtetése.  E munka fáradhatatlan irányítója, szervezője Tóth Tibor. Nevéhez fűződik számos köztéri szobor, emlékkert, emléktábla megvalósítása, a híres-nevezetes FÉBE-bál elindítása, emlékérmek megjelentetése, történelmi emlékünnepségek rendezése, helytörténeti kiadványok írása, kiadása és a helyi Értéktár megalapítása. 

Tóth Tibor széleskörű kapcsolatot tart fenn a Jászság kulturális intézményeivel, hagyományőrző és civil közösségeivel. Különösen nagy múltra tekint vissza a Jász Múzeummal való együttműködése, amely révén számos szép közös munka valósult meg az elmúlt évek során (Redemptio című honismereti lap beindítása, tudományos-ismeretterjesztő kiadványok széleskörű terjesztése, rendezvények népszerűsítése). A Jász Múzeummal való közös hagyományőrző munka egyik legszebb eredménye az 1998-ban, Jászfényszaruban megrendezett Jász Világtalálkozón az első újkori jászkapitány megválasztása volt, amely megvalósításában Tóth Tibor is meghatározó szerepet játszott.

Tóth Tibor egész eddigi életét a kultúra, a hagyomány és a városvédelem szolgálatába állította, munkálkodása példaértékű mindnyájunk előtt.

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.