Pályázati Felhívás - helyi személyszállítás tárgyában

Pályázati Felhívás - helyi személyszállítás tárgyában
2022.08.29.

Jászberény Városi Önkormányzat, a város közigazgatási területén, autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, pályázatot ír ki.

Pályázati Felhívás
 

Jászberény Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása tárgyban

Kiíró:

Jászberény Városi Önkormányzat

Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Kiíró vagy Megrendelő) Jászberény Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: személyszállítási törvény) 23. §-a alapján.

1. Kiíró neve, címe, telefon- és e-mail elérhetőségei

Jászberény Városi Önkormányzat

 • cím:                                        5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
 • adószám:                                15732671-2-16
 • törzsszám:                              732671
 • számlavezető pénzintézet:     MKB Bank Zrt.
 • bankszámlaszám:                   10300002-10697900-49020014
 • képviseli:                               Budai Lóránt polgármester
 • kapcsolattartó:                       Bató Andrea osztályvezető
 • telefon:                                  57/505-700
 • e-mail:                                   polgarmester@jaszbereny.hu, batoa@jaszbereny.hu

2. Az eljárás tárgya

Jászberény Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítás feladatainak és a hozzá kapcsolódó kiegészítő tevékenységek ellátása, mint:

 • jegy- és bérletértékesítés,
 • általános ügyfélszolgálati kiszolgálással kiegészített pótdíjazási és jegyellenőrzési tevékenység,
 • megállóhelyi, végállomási és egyéb utastájékoztatási feladatok, aktuális hirdetmények, egyéb információk közzététele (saját és az önkormányzat hivatalos honlapján).

Általános ügyfélszolgálati kiszolgálás alatt Jászberény Város közigazgatási területén lévő autóbusz-állomáson vagy ügyfélszolgálati irodában, az utazóközönség által igénybe vehető szolgáltatások értendők, például: utasinformáció, jegy- és bérletárusítás, panasztételi lehetőség, amely általános ügyfélszolgálati kiszolgálást Szolgáltató végez.

A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati Kiírás és annak részeként a közszolgáltatási szerződés tervezet tartalmazza.

3. A szolgáltatás teljesítésének helye

Jászberény Város közigazgatási területe.

4. A közszolgáltatási szerződés időtartama

Megrendelő a közszolgáltatási szerződést 2023. január 1. és 2025. december 31. közötti időszakra köti.

A szolgáltatás megkezdésének napja: 2023. január 1.

5. A pályázat benyújtásának határideje, módja, helye

 • Határidő:           A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételt követő 60. nap 10.00 óra, amennyiben a megjelenést követő 60. nap munkaszüneti vagy ünnepnap, úgy az azt követő munkanap 10.00 óra.
 • Módja:             

Zárt borítékban postai úton vagy személyesen. Borítékon a következőket kell feltüntetni:

            "Pályázat menetrendszerinti autóbusszal történő személyszállítási szolgáltatás ellátására.

Bontási határidő előtt tilos felbontani.

 • Hely:              Jászberényi Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

Városgazdálkodási Osztály 41. sz. iroda)    

                       

6. A pályázatok bontása, helye, ideje

A pályázatok benyújtási határidőjének lejártát követően bontás következik, melyen Kiíró képviselőin és meghívottjain túl kizárólag a pályázatot benyújtók lehetnek jelen.

Időpontja: A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételt követő 60. nap 10.00 óra, amennyiben a megjelenést követő 60. nap munkaszüneti vagy ünnepnap, úgy az azt követő munkanap 10.00 óra.

Helyszín: Jászberényi Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) I. emelet, 31. sz. tárgyaló

7. Az eredményhirdetés tervezett időpontja, helye:

2022. november 18. 10.00 óra

Helyszín: Jászberényi Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) I. emelet, 31. sz. tárgyaló

8. Közszolgáltatási szerződés megkötésének tervezett időpontja

2022. december 14.

9. Elbírálás módja és szempontja

A Pályázati Dokumentációban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján Megrendelő a legalacsonyabb összegű ajánlatot benyújtó Pályázóval köt szerződést.

10. A Pályázati Dokumentáció beszerzésének feltételei

A Pályázati Dokumentáció megvásárlásának határideje: a pályázat benyújtásának határideje.

A Pályázati Dokumentáció megvásárlásának ára: 100.000, - Ft + áfa.

A Pályázati Dokumentáció ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti Jászberény Városi Önkormányzat MKB Bank Zrt. -nél vezetett 10300002-10697900-49020014 számú bankszámlájára. A Pályázati Dokumentáció az átutalás banki értesítőjének másolatával vagy elektronikus rendszerből nyomtatott igazolás felmutatásával vehető át munkanapokon munkaidőben (hétfőtől csütörtökig: 08.00-12.00 óra, 13.00-16:00 óra között, pénteken: 08:00-12:00 óra között) a Jászberényi Polgármesteri Hivatal (5100Jászberény, Lehel vezér tér18.) 41. sz. irodán.

A megvásárolt Pályázati Dokumentáció másra át nem ruházható. A Pályázati Dokumentáció megvásárlása előfeltétele a pályázati eljárásban való részvételnek. Közös pályázat (konzorcium) esetében egy Pályázati Dokumentáció megvásárlása elegendő valamely Pályázó részéről.

11. Pályázaton való részvétel feltételei

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szolgáltatók, akik a személyszállítási törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkeznek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton részt vehet, ha székhely szerinti országban is biztosított a menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás külföldiek számára.

A további feltételek a pályázati kiírásban foglaltak szerint. A pályázati kiírás megvásárlása a pályázaton való részvétel feltétele. A pályázat nyelve magyar.

 

 

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.