Ösztöndíjat alapítottak orvostanhallgatóknak

Ösztöndíjat alapítottak orvostanhallgatóknak
2019.07.23.

„Jászberény egészségügyéért” felsőoktatási ösztöndíj bevezetéséről közös gondolkodás és párbeszéd indult a képviselő-testület májusi ülésén. Miután megvizsgálták, hogyan lehet hatékony ösztöndíjrendszert kialakítani, a képviselők a júliusi tanácskozáson döntöttek az orvostanhallgatók ösztöndíjának megalapításáról.

Balogh Béla, Bobák Zsolt, Budai Lóránt és dr. Gedei József ellenzékben lévő képviselők kezdeményezésére a képviselő-testület még májusban tárgyalta a „Jászberény egészségügyéért” felsőoktatási ösztöndíj alapításáról és a támogatás szabályairól szóló előterjesztést.

A helyi ösztöndíjrendszer az egészségügyet érintő orvoshiány kezelésére nyújthat megoldást. Bevezetése azonban körültekintő munkát, hosszas előkészítést igényelt. Éppen ezért a grémium a májusi ülésen az előterjesztést módosításként elfogadta és javasolták annak kidolgozását, amit júliusban újra tárgyaltak.

Dr. Szabó Tamás, polgármester a tanácskozáson elmondta, hogy az ösztöndíjrendszer részleteinek kidolgozását egy munkacsoportra bízták. Ennek tagjai Balogh Béla és Budai Lóránt önkormányzati képviselők, Nagy András a Humán Erőforrás Bizottság elnöke, Dr. Sinkó-Káli Róbert a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház megbízott főigazgatója, Antics István a Lehel Vezér Gimnázium igazgatója és Dr. Virág-Nagy Edit kabinettitkár.

Az előterjesztésből kiderül, hogy a munkacsoport a gyakorlati tapasztalatok megismerése érdekében első lépésként olyan településeket keresett meg, ahol hasonló támogatási rendszert dolgoztak ki.

Így felvették a kapcsolatot Kiskunfélegyháza, Komló, Szerencs és Szarvas polgármesterével. Ezenkívül több egyetem orvostudományi karánál is tájékozódtak egyebek mellett arról, hogy eddigi tapasztalataik alapján tanulmányaik során mi jelent igazi segítséget az orvostanhallgatóknak.

A munkacsoport két alkalommal ülésezett, a folyamatos egyeztetések során a részletszabályokkal kapcsolatban konszenzusra jutottak – olvasható az előterjesztésben.

Ennek alapján a képviselő-testület a jászberényi lakosok háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátásának folyamatos biztosítása érdekében az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer keretében nappali tagozaton általános orvos szakon tanulmányokat folytató hallgatók számára ösztöndíjat alapított.

Meghatározták, hogy azok az egyetemi hallgatók részesülhetnek ösztöndíjban, akik felvételt nyertek általános orvos szakra, hallgatói jogviszonyukat igazolják és vállalják az ösztöndíj szerződés megkötését.

A támogatás évente két hallgató számára állapítható meg. Ennek mértéke az előterjesztés szerint az első négy tanulmányi félévben a mindenkori garantált bérminimum harminc százaléka, az ötödik félévtől pedig a mindenkori garantált bérminimum hatvan százaléka. A benyújtott pályázatokról a Humán Erőforrás Bizottság javaslata alapján a jászberényi képviselő-testület dönt.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.