Nyugodt légkör, többségében egyhangú döntések

Nyugodt légkör, többségében egyhangú döntések
2023.02.23.

Februárban már második ülését tartotta 22-én a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. A grémium ezúttal már Bódis Bélával kiegészülve, teljes létszámban kezdte meg a munkáját 15 órakor a Városháza emeleti tanácstermében.

A tanácskozás megkezdése előtt Budai Lóránt polgármester arra kérte a testület tagjait és az ülésen megjelenteket. hogy a közelmúltban elhunyt Katona Katalin tanárra-helytörténeti kutatóra és dr. Suba György orvsora, Jászberény díszpolgárára egyperces néma főhajtással emlékezzenek.

Ezt követően egy sürgősségi indítvány megtárgyalásával kezdték munkájukat a képviselők. Ez az előterjesztés a Malom épület oktatási célra történő hasznosításáról szólt. Ennek lényege az volt, hogy az új összetételű képviselő-testület megerősítse az előző testület korábbi döntését a Malom-projekt folytatásáról, befejezéséről, melyben együttműködnek a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzattal. Mint ismeretes, a vármegye 1 milliárd forintig (50%-os intenzitással) száll be a beruházás befejezésébe, amely új célt kapott, hiszen a Palotásy János Zeneiskolát szeretnék ott elhelyezni.

Beajánlójában Budai Lóránt polgármester elmondta, a napokban tárgyaltak a vármegye vezetésével és az országgyűlési képviselővel az ügy kapcsán, ahol azt kérték, hogy a megvalósítás során vegyék figyelembe, hogyan alakult menet közben a gazdasági környezet, mennyire beszűkültek a város lehetőségei. A polgármester szavaiból kiderült, hogy a vármegye vállalása továbbra is él, s bár a város lehetőségei beszűkültek, mindenképpen szeretnék a beruházást befejezni. A testület tagjai vita nélkül fogadták el az előterjesztést, amely az alábbi 4 pontot tartalmazta:

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) egyetért a Malom épület oktatási célra történő hasznosításával konzorciumban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal.

A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott projektben érintett Fecske-malom épület hasznosításának jövőbeli fő funkcióját a Palotásy János Zeneiskola új oktatási épületeként, a kialakítandó nagytermet pedig közös használatú rendezvényteremként jelöli meg.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt fenntartási időszakának végéig önszántából az épületet nem terheli meg és nem értékesíti.

A Képviselő-testület vállalja az 1. pontban meghatározott projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítását a mindenkori költségvetése terhére.

A sürgősségi indítvány elfogadását követően a tervezett napirend szerint folytatta munkáját a testület. A szervezeti és működési szabályzat 1-es és 2-es függelékét azért kellett módosítaniuk, mert Bódis Bélával kiegészült a testület, aki a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagja lett, míg Kökény Zsolt a Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottságba, Faragó Péterné pedig a Közbeszerzési Bizottságba került. Ők mindketten nem képviselői tagjai lettek az adott bizottságoknak.  A módosítást egyhangúlag fogadták el.

Nem volt vita az önkormányzat éves munkarendjének elfogadásakor sem. Ebben annyi az újdonság az előző évekhez képest, hogy a tervek szerint a képviselő-testület nemcsak augusztusban, de júliusban sem tart ülést.

A két ülés között történt tájékoztató kapcsán egy kérdés hangzott el. Szatmári Anikó kérdezte a polgármestert arról a találkozóról, melyen az Electrolux helyi vezetőivel egyeztetett. Budai Lóránt válaszából kiderült, hogy 5 éves távlatban a cég nem tervez változást a Jászberényben maradt gyártásokkal kapcsolatban, ami jó hír a város számára. Egyhangúlag fogadták el a polgármester és az alpolgármester tájékoztatóját, ahogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót is.

Az önkormányzati vagyongazdálkodásról beszámolók megvitatása során Hicsó György, a Szolnok Szakképzési Centrum kancellárja egészítette ki a Klapka György Szakiskola kapcsán adott tájékoztatójukat, amely kellett ahhoz, hogy azt is elfogadja a testület. Horgosi Zsolt a JVV. NZrt. vezérigazgatója pedig azt jelezte a testület felé, hogy szükségesnek tartják az év során a lakbérek és az üzlethelyiségek bérleti díjának, külső szakember bevonásával történő ismételt megállapítását. A tíz beszámoló elkészítői közül Kovács Péter, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kapott több kérdést, melyek a Civil Házzal, a Tourinform Irodával és a Nagyvisnyói táborral voltak kapcsolatosak. A testület 15 igennel, egyhangúlag fogadta el a beszámolókat.

Nem volt vita a 2022. évi helyiadókról szóló beszámoló kapcsán sem. Balogh Béla alpolgármester megjegyezte, hogy az anyag azért is fontos, mert bizonyos tendenciák kiolvashatók belőle. Egyébként pedig a 2023. évi költségvetést is megalapozzák ezek az adatok.

A legnagyobb érdeklődés azt az előterjesztést övezte ezen a napon, amelyik Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szólt.

– Ez az egyik, ha nem a legmeghatározóbb előterjesztés az önkormányzat életében. Egy ilyen anyag hosszú ideig készül. Az előkészítő munkákat ezúttal megzavarta az időközi választás. Informális üléseken is egyeztetni tudtuk korábban ezt a tervezetet, de erre most nem volt idő. A tegnapi napon közel 40 vállalkozóval egyeztettünk a Menedzser Klubban, ám így sem szokványos ez a rendeletünk, hiszen 2019 óta rendre új és újabb kihívásokkal kellett szembenéznünk – mondta Budai Lóránt polgármester.

Balogh Béla alpolgármester részletes tájékoztatót adott arról, hogyan változott a tavalyi évhez képest a bevételi és a kiadási oldal. Szavaiból kiderült, hogy 100 milliós bevételi plusszal közel 1 milliárdos kiadási plusz áll szemben. A városüzemeltetés, a munkavállalók helyzetének biztosítása és a megkezdett fejlesztések befejezése élvez prioritást minden mással szemben.

– Feszes, átlátható gazdálkodással eredményes évet tudunk majd zárni – mondta Balogh Béla, aki azt is jelezte, arra is lesz lehetőség, hogy az évközi lehetőségeket figyelembe véve a terveken változtassanak.

Tamás Zoltán a strandfürdő helyzetére hívta fel a figyelmet, amit szerinte önmaga a város nem tud megoldani. Egyben bölcs döntéseket kívánt a város vezetésének.

Bohárné Bathó Rozália és Szatmári Anikó a sportra és a kultúrára tervezett támogatás összegét a szükségesnél alacsonyabbnak ítélte.

– Az élsportra 40 milliót terveztünk. Az előző években többszörös pénzt kaptak az egyesületek. Nem folytatódhat az a rendszer, amit Önök működtettek – mondta Bozsik Ferenc.

– Az elmúlt években túlvállalta magát a sport területén az önkormányzat. A sportpályázatokhoz szükséges rendeletet hamarosan pótoljuk. Kérjük majd ehhez az egyesületek véleményé is – jelentette ki Balogh Béla, aki a Malom-projekt kapcsán elmondta, az idei évben a tervezésre tudnak pénz biztosítani a költségvetésből.

Jászberény város 2023. évi költségvetési rendeletét végül 13 igen és 2 tartózkodás mellett fogadták el, majd szünetet tartottak, mivel megérkezett a helyi választási bizottság elnöke, dr. Szabó Csaba, hogy a testület 15. tagja, Bódis Béla letehesse képviselői esküjét.

Ezt követően elfogadták a 2023-as évre vonatkozó vagyongazdálkodási tervet és a 2022. évi közmunkaprogramokról szóló tájékoztatót. Utóbbi kapcsán a polgármester megjegyezte, hogy szerint ezen a téren 2019 óta nagyot léptek előre.

– A közmunkaprogramban valóban értékteremtő munka folyik, de van további fejlődési lehetőség is. A homoktövis értékesítéséből már volt bevétel, s önkormányzati intézmények konyháit is ellátják zöldségfélékkel – mondta Budai Lóránt.

A Jászkerület által 2023-ban nyújtandó szolgáltatás és a Jász Múzeum által 2023-ban nyújtandó közművelődési alapszolgáltatások tervét is elfogadták, majd döntöttek a Jász Múzeum igazgatói állására pályázat kiírásáról, mivel a jelenlegi igazgató megbízatása hamarosan letelik.

Döntöttek arról, hogy a Jászberényi Ifjúsági Kerekasztal testületi delegáltjai Budai Lóránt polgármester, Bozsik Ferenc képviselő és Hamar Katalin, az Ifjúsági Munkacsoport tagja lesz. A napirend tárgyalásakor szót kapott Barócsi Gábor diákpolgármester is, aki jelezte, hogy hasznos lehet a kerekasztal a fiatalok véleményének közvetítéséhez.

Döntöttek az ülésen arról is, hogy a város visszalép egy nyertes pályázatától, mert időközben a megvalósítás költségei jelentősen emelkedtek. Ez a vásártér fejlesztését, a “lengyel piacot” érintette volna. A megvalósításhoz az önerőt jelentősen emelni kellett volna (nyert összeg közel 78 millió, önerő több mint 72 millió), melyet a város nem vállal. Ezzel tizenegyen értettek egyet, míg hárman tartózkodtak a szavazás során, egy képviselő pedig nemmel szavazott.

A napirendek végén az Energiakrízis intézkedési terv elfogadásáról döntöttek egyhangúlag.

A nyílt ülés zárásaként Bobák Zsolt a JP Arénában tartott rendezvények után, a környező utcákban (Vásártér utca) jelentkező problémák megoldásához kért segítséget, majd azon társasházak közös képviselőjének a helyzetéről érdeklődött, ahol az önkormányzat többségi tulajdonos.

Bozsik Ferenc a Pórteleki postával kapcsolatban jelezte, hogy várhatóan rövidített nyitva tartással (heti 2-3 nap), önkormányzati segítséggel a működés biztosított lesz. Egyben megköszönte Bódis Béla segítségét ebben az ügyben. Egy Tőtevénybe tervezett távközlési tárgy telepítésével kapcsolatban is problémát jelzett a képviselő, melynek egyeztetése során – mint elmondta – lehetőség van jobb megoldás keresésére.

Ezt követően zárt ülésen folytatta munkáját a képviselő-testület, melynek február 22-i ülése – az előző testület üléseihez képest -, kiegyensúlyozott, nyugodt légkörben zajlott. A korábbi politikai csatározások, személyeskedések, beszólások ezúttal nem zavarták a munkát. A döntések egy-két napirend kivételével egyhangúlag születtek meg.

 

 

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.