Nyilvános pályázat - jégcsarnok

Nyilvános pályázat - jégcsarnok
2023.12.01.

Nyilvános pályázat sportlétesítmény (jégcsarnok) üzemeltetésre.

 

A JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

 

nyilvános pályázatot hirdet

 

a Jászberény Városi Önkormányzat ingatlan-nyilvántartás szerinti 1/1 arányú tulajdonát képező és jelenleg a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által üzemeltetett, Jászberény 6027/2 hrsz. alatti kivett sportlétesítmény ( jégcsarnok ) megnevezésű, természetben 5100 Jászberény, Líceum utca 2. szám alatti 7823 m2 alapterületű ingatlan és a hozzá tartozó ingó vagyontárgyak határozott idejű bérleti-üzemeltetési szerződés keretében történő hasznosítására.

A hasznosítás időtartama: 2024. július 01-től - 2029. június 30-ig, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (10) bekezdése alapján egy alkalommal 5 évvel meghosszabbítható.

Az elvárt hasznosítás módja: jégcsarnok jellegének megfelelően.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. december 20. (szerda) 12:00 óra

A pályázat benyújtásának helye: Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztály 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

A vagyontárgyra vonatkozó részletes pályázati dokumentációt a Kiíró digitális adathordozón bocsátja rendelkezésre a pályázati felhívásban foglaltak szerint, mely pályázati dokumentáció 2023. december 15. napjáig vehető át.

A részletes, teljes pályázati felhívás digitálisan elérhető a Jászberény Város honlapján (www.jaszbereny.hu), és Jászberény információs portálján (Berény Café- http://jku.hu ).

A nyilvános pályázat részletes felhívása letölthető az alábbi linkről:

versenytargyalasi_felhivas_palyazati_kiiras_jegcsarnok.pdf

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.