Megújul a református templom

Megújul a református templom
2020.05.02.

Teljes külső és belső felújításon esik át a több mint kettőszáz éves református templom. A műemlék 150 millió forintos állami támogatásból és a református gyülekezet tagjainak adományaiból szépül meg.

A jászberényi református egyházközség 1541-ben alakult, melyhez napjainkban tíz jász település tartozik. Az egyházközség egyetlen református temploma a jászberényi műemlék templom, amelynek alapkövét 1783-ban rakták le imaházként és egy esztendő múlva el is készült. 1863-ban tornyot is emeltek mellé. A gyülekezet azóta is igyekezett a templom állagát megóvni.

 

Mező István, a Jászberényi Református Egyházközség lelkésze ismertette:” rendkívüli állami támogatást kaptunk! Tavaly szeptemberben, a gyülekezet fenntartásában lévő gólya óvoda, bölcsödével való bővítésének projektzáró rendezvényén, Soltész Miklós államtitkár azt az örömteli bejelentést tette, hogy a kormány 150 millió forinttal támogatja a műemlék református templomunk teljes felújítását.”

 

A beruházás a gyülekezet létszámának növekedése miatt is szükségessé vált, hiszen a téli időszakban a templom elavult fűtési rendszere miatt használhatatlan volt, a gyülekezeti ház pedig már nem tudta befogadni a vasárnaponként összegyűlő létszámot. Az elmúlt ősz és tél folyamán elkészültek a felújítási, építési tervek és idén tavasszal elkezdődtek a kivitelezési munkák. Az időközben beálló járványügyi veszélyhelyzet a templomoktól is távol tartja az embereket.

 

„Ebben a nehéz helyzetben megadatott, hogy a templom alig egy hét alatt fel lett állványozva, illetve felűről lefelé kívülről befelé folynak a munkák a teljes felújításig, megújulásig. Ebben korlátozásokkal teli időszakban, mikor a gyülekezet tagjai is távol maradnak az alkalmaktól, - fontos - minél teljesebben elvégezhetők legyenek a munkálatok, hogy ne csak a Jászság egy kiemelkedő műemlék temploma, de nekünk lelki otthonunk is elkészülhessen” – mondta Nagytiszteletű Mező István lelkész.

 

Az állványozást követően megkezdődött a torony réz lemezzel történő borítása, a templom tetőszerkezeti javítása, cserepezés előtti fóliázása és a külső vakolat leverése, jelenleg ezek a munkálatok folynak.  Mindezeket, a több mint félszázados tapasztalattal rendelkező Ócsai Sándor templomépítő, felújító és karbantartó mester irányítja, aki pályázat útján nyerte el a munkálatok kivitelezését.

 

A felújítás során egy különleges dologra is rábukkantak, előkerült egy időkapszula. A múlt egy darabjának emlékét őrző tárgy azokat az 1994-es adatokat tartalmazza amikor Tariska Zoltán lelkész idején egy részleges felújításra került sor az épülten. A toronygömbben helyezték el az akkori adományozók névsorát. Ezt a hagyományt szeretnék folytatni a mostani felújítás során is. Aki támogatja a költségeket illetve a presbitérium névsorát szándékoznak elhelyezni a toronyban, természetesen az előző írással együtt.

 

A március végén elkezdett felújítást kevesebb, mint fél év alatt szeretnék befejezni és átadni a gyülekezetnek. Ahhoz, hogy minden a terveknek megfelelően elkészülhessen, az állami támogatáson túl szükség lesz minden református testvér adományára. A legkisebb szívből jövő felajánlásnak is örülnek és köszönettel fogadják.

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.