Javaslat kitüntetésre

Javaslat kitüntetésre
2022.04.25.

Javaslat megtétele „Jászberény Város Környezetvédelméért Díj” kitüntetésre

Felhívás

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható kitüntetéssel kapcsolatos javaslat megtételére

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek akik, vagy amelyek a környezetvédelemért, a környezeti kultúra fejlesztéséért és a településkép alakításáért kimagasló munkát végeznek „Jászberény Város Környezetvédelméért Díj” elismerést adományozhat.

A Képviselő-testület évente 2 díjat adományozhat, melyből egy díj adományozható természetes személynek, egy díj pedig jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek.

A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap, melyet a polgármester ír alá.

A kitüntetés pénzjutalommal jár, melynek összege nettó 100.000,- Ft.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

a) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző,

b) a települési képviselők,

c) jászberényi szakmai, civil szervezetek, intézmények,

d) legalább 100, jászberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A Jászberény Város Környezetvédelméért Díjra beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület Városüzemeltetési Bizottsága véleményezi.

A kitüntető díjat a polgármester, vagy személyes megbízottja a Környezetvédelmi Világnapon (június 5.) adja át.

Kitüntetési javaslatot kizárólag a 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani, ami a mellékelt linkről letölthető:   3-sz-melleklet.docx 

Magánszemélyre történő javaslattétel esetén a javaslathoz mellékelni kell a rendelet 5. számú melléklete szerinti elfogadó nyilatkozatot is, ami a mellékelt linkről letölthető:   5-sz-melleklet.docx

Elfogadó nyilatkozat nélkül benyújtott ajánlás érvénytelen!

A javaslattételi lap és az elfogadó nyilatkozat a város honlapján (www.jaszbereny.hu), valamint a Városháza portáján elérhető.

Kérem az ajánlásra jogosult szerveket, Jászberény Város Polgárait, amennyiben arra érdemes személyt, szervezetet kívánnak ezen elismerésre javasolni - a kitüntetés alapját képező munkásság ismertetését is tartalmazó – ajánlásaikat és –ha szükséges – az elfogadó nyilatkozatot a Városháza portáján zárt borítékban szíveskedjenek elhelyezni, vagy Jászberény Város Polgármesteréhez eljuttatni (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) 2022. április 30-ig.

 

Budai Lóránt sk.

 polgármester

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.