Integrált Településfejlesztési Stratégia

Integrált Településfejlesztési Stratégia
2022.02.09.

Tájékoztatás Integrált Településfejlesztési Stratégia készitésről

Tisztelt Jászberényi Lakosok!

A Jászberény Városi Önkormányzat 2021 év elején döntött a város új Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (a továbbiakban: ITS) elkészítéséről. Az ITS a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott környezeti, társadalmi, gazdasági célok megvalósítását szolgáló középtávú fejlesztési program. A dokumentum elsősorban a 2021-2027-es EU Programozási időszak rendelkezésre álló forrásai és egyéb bevonható források ismeretében határozza meg a koncepcióban megfogalmazott meghatározott célok megvalósítását szolgáló beavatkozásokat, programokat, a megvalósítás eszközeit, nyomon követését.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (8) bekezdése, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 19/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet alapján az ITS elkészült tervezetét a www.jaszbereny.hu városi honlapon teszem közzé az alábbi helyen:

 

https://www.jaszbereny.hu/integralt-telepulesfejlesztesi-strategia/

 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény alapján személyes megjelenést igénylő lakossági fórumot nem tartunk.

A dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban várjuk észrevételeiket és javaslataikat, amelyeket a közzétételtől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2022. február 28-ig juttathatnak el írásban a fejlesztes@jaszbereny.hu e-mail-címre vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti címére.

Jászberény, 2022. február 7.

Budai Lóránt

polgármester

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.