Időközi önkormányzati választás - 2023. január 15.

Időközi önkormányzati választás - 2023. január 15.
2023.01.13.

A Jászberényi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 17-én döntött a feloszlásáról, így a Jászberényi Helyi Választási Bizottság határozata értelmében 2023. január 15-én időközi önkormányzati választáson polgármestert és képviselőket választunk.

Jászberényben csaknem 21 ezer választópolgár él, így a választás úgynevezett vegyes rendszerben zajlik. Ez azt jelenti, hogy városunk 10 választókerületre oszlik, tehát a lakosság egy polgármestert és választókerületenként egy képviselőt választ meg.

A képviselő-testület – a polgármesterrel együtt – összesen 15 főből áll, 10 képviselőt közvetlenül választunk, további 4 képviselő pedig a kompenzációs listákról, a töredékszavazatok arányában jut mandátumhoz.

 

A választópolgárok választójogukat a lakcímük (vagy speciális esetben a tartózkodási helyük) szerinti szavazókörben gyakorolhatják, vagyis abba a szavazóhelyiségbe kell mennie mindenkinek szavazni, amely a korábban kiküldött választási értesítőn szerepel. Jászberényben 21 szavazókör van, ezek területi eloszlása lehetővé teszi azt, hogy senkinek ne kelljen otthonától messzire mennie, ha voksolni szeretne.

Szavazni január 15-én vasárnap reggel 6.00 és este 19.00 között lehet a kijelölt szavazókörben. Minden szavazókörben szavazatszámláló bizottság működik, amely a lakosság tagjai közül választott tagokból és a jelölő szervezetek által delegált tagokból áll. Ők felügyelik a szavazás szabályosságát és segítik a szavazás lebonyolítását. Munkájukban a polgármesteri hivatalban dolgozó jegyzőkönyvvezető nyújt segítséget.

A választópolgárnak választójoga gyakorlásához igazolnia kell személyazonosságát, lakcímét, és személyi azonosítóját (ehhez személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímkártya, vagy más, hivatalosan kiállított, ilyen jellegű igazolványok szükségesek). Aki a szavazókörben nem tudja magát igazolni, nem szavazhat, de ha később a megfelelő okmányok birtokában visszatér, gyakorolhatja a választójogát.

Minden választó két szavazólap felvételére jogosult, mivel polgármesterre és körzeti képviselőre is szavazhat (a kompenzációs listára nem szavazunk). Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett szereplő körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

Mozgóurnával szavazhat az a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár, aki ilyen kérelmet nyújtott be és azt jóváhagyta az illetékes választási szerv. Ilyen kérelmet legkésőbb a választás napján 12.00-ig lehet benyújtani (ekkor már a megfelelő szavazatszámláló bizottságnál). A mozgóurnával legalább két bizottsági tag megy ki a megjelölt címre, ahol a választó leadhatja szavazatát.

A szavazókörök 19.00-kor zárnak. Amennyiben sorban állás van, a sorba este 7 előtt beálló választók még szavazhatnak.

A zárást követően a szavazatszámláló bizottság kinyitja az urnákat és megszámolja a szavazatokat. Polgármester az lesz, aki az összes, polgármesterjelöltekre leadott szavazatok közül a legtöbbet kapta, míg választókerületi képviselő az, aki az adott választókerületben a legtöbb képviselői szavazatot gyűjtötte össze. Szavazategyenlőség esetén újabb időközi választást kell tartani. A maradék négy képviselői mandátum a jelölő szervezetek által leadott kompenzációs listákról kerül kiosztásra.

A választás eredményét a Helyi Választási Bizottság állapítja meg. A döntés – amennyiben nem érkezik ellene fellebbezés – 2023. január 18-án 16.00-kor emelkedik jogerőre. Ezt követően kerül sor a képviselő-testület alakuló ülésének a megtartására.

Akik a 2019-es önkormányzati választáson a Szent Erzsébet Kórház szavazókörében szavaztak. azoknak a szavazóköre e választáson a Központi Óvodában lesz (Bajcsy-Zsilinszky út 10.)

Az időközi választás jelöltjei

A jelöltséghez meghatározott számú ajánlást kellett gyűjtenie azoknak, akik szerettek volna a szavazólapra felkerülni. A támogató aláírások gyűjtése november 26-án kezdődött és december 12-én, 16 óráig tartott. Eddig az időpontig kellett leadni az összegyűjtött ajánlásokat, melyek érvényességét természetesen ellenőrizték, s aki a kellő számú érvényes ajánlást összegyűjtötte, az már hivatalosan is indulója lehet az időközi választásnak.

Az alábbiakból kiderül, hogy kik, milyen színekben indulnak polgármesterjelöltnek és választókerületi képviselőjelöltnek. A jelöltek nevét abban a sorrendben tesszük közzé, ahogy a szavazólapon szerepelnek.

Polgármesterjelöltek

Budai Lóránt – Közösen Jászberényért Egyesület

Nagy Tímea - független

dr. Besenyi Orsolya – független, a Fidesz-KDNP által támogatott

dr. László Péter – Mi Hazánk Mozgalom

Választókerületi jelöltek  

1. sz. vk.:

Nagy Dániel - független

Bethlendy Béla – Közösen Jászberényért Egyesület

dr. Fodor Erzsébet - független

dr. László Péter – Mi Hazánk Mozgalom

Kispál Nikolett – Fidesz-KDNP

2. sz. vk.:

Oláh Szabolcs – Fidesz-KDNP

Kökény István – Mi Hazánk Mozgalom

Berkes István – független

Lénárt Gábor – Közösen Jászberényért Egyesület

3. sz. vk.:

Bobák Zsolt – Közösen Jászberényért Egyesület

Magyar Anita – Fidesz-KDNP

Székely Bertalan – Mi Hazánk  Mozgalom

4. sz. vk.:

Tamás Zoltán – Fidesz-KDNP

dr. Kertész Ottó – Közösen Jászberényért Egyesület

Kocsis Gergő – Mi Hazánk Mozgalom

5. sz. vk.:

Kovács Zoltán Ádám – Mi Hazánk Mozgalom

Balogh Béla – Közösen Jászberényért Egyesület

Dancsóné Bábosik Erika – Fidesz-KDNP

Nagy Tímea - független

6. sz. vk.:

Bódis Béla – Fidesz-KDNP

Verseginé Utasi Erzsébet – Közösen Jászberényért Egyesület

Baranyi Krisztina – Mi Hazánk Mozgalom

7. sz. vk.:

Varga István – Mi Hazánk Mozgalom

Kollár Anita – Közösen Jászberényért Egyesület

Szatmári Anikó – Fidesz-KDNP

8. sz. vk.: 

Lékó Zsolt – Mi Hazánk Mozgalom

Skultéty József – Közösen Jászberényért Egyesület

dr. Szatmári Melinda – Fidesz-KDNP

9. sz. vk.:

Dobrán Fanni – Mi Hazánk

Bohárné Bathó Rozália – Fidesz-KDNP

Pető Béla – Közösen Jászberényért Egyesület

10. sz. vk.:

Bozsik Ferenc – Közösen Jászberényért Egyesület

Dobrán Gyula – Mi Hazánk

Sárközy Csabáné Béres Krisztina – Fidesz-KDNP

Az egyes körzetekből a legtöbb érvényes szavazatot kapó jelöltek jutnak a testületbe. A testület tagja lesz továbbá négy fő a kompenzációs listákról is. A polgármester pedig az lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja.

A kompenzációs listák

Fidesz-KDNP

1. dr. Besenyi Orsolya

2. Tamás Zoltán

3. Szatmári Anikó

4. Bohárné Bathó Rozália

5. Bódis Béla

6. Magyar Anita

7. Oláh Szabolcs Balázs

8. dr. Szatmári Melinda

9. Sárközi Csabáné Béres Krisztina

10. Kispál Nikolett

11. Dancsóné Bábosik Erika

Mi Hazánk Mozgalom

1. Dobrán Gyula

2. Dr. László Péter András

3. Kökény István

4. Székely Bertalan

5. Varga István

Közösen Jászberényért Egyesület

1. Budai Lóránt

2. Balogh Béla Tibor

3. Bozsik Ferenc

4. Bethlendy Béla

5. Kollár Anita

6. dr. Kertész Ottó

7. Bobák Zsolt Béla

8. Lénárt Gábor

9. Pető Béla

10. Verseginé Utasi Erzsébet

11. Skultéti József

12. Turóczi György

A legfrissebb információk szerint az 1. sz választókerület jelöltjei közül Gergi Tamás 2023. január 13-án délelőtt visszalépett. A Nemzeti Választási Iroda honlapja szerint lemondott a jelöltségről, azaz így ő már nincs az indulók között. 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.