Hosszas vita után fogadták el a 2022. évi költségvetést

Hosszas vita után fogadták el a 2022. évi költségvetést
2022.02.18.

Maratoni hosszúságú, több mint hatórás tanácskozást tartott szerdán a képviselő-testület. A politikai vitától, személyeskedésektől sem mentes ülésen mintegy huszonhét napirend szerepelt. Köztük a leghangsúlyosabb előterjesztés a város idei költségvetésének megtárgyalása volt.

A előterjesztéshez benyújtott módosító indítványok ismertetése előtt Budai Lóránt polgármester vázolta a költségvetési rendelet előkészítésének hosszú folyamatát. Mint mondta: nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a költségvetés konszenzussal álljon össze, ezért az elmúlt hetekben informális ülésre hívták össze a képviselőket, majd egyeztettek a gazdasági élet szereplőivel, a Fidesz-frakció vezetőjével, és a bizottságok is megtárgyalták a tervezetet.

Dr. Gedei József képviselő négy módosító indítványt nyújtott be. Javasolta, hogy a saját fejlesztések közé vegyék be az első világháború jászberényi hősi halottainak emlékére felállítandó fémplasztikát és környezetének rendbetételét. Erre 9 millió önerőt indítványozott elő. A testvérváro­sok park fejlesztésének első ütemére 3 millió helyett 6 millió forintot szorgalmazott. Indítványozta azt is, hogy a diák- és szabadidősportra szánt 3 millió forintot szintén 6 millióra emeljék, valamint 150 ezer forintot jelölt meg a LVG Diákfilm Fesztivál támogatására.

A Fidesz módosító javaslatait Tamás Zoltán frakcióvezető terjesztette a testület elé.

A frakció többször tárgyalt a költségvetésről. Az első munkaanyaghoz egy 245 milliós módosító csomagot adtunk be. Ez 150 milliós pluszbevételt tartalmazott, valamint a Conselve tér 70 milliós rendezésének és a Malom tetejének befedésére tervezett 25 millió forint átcsoportosítását jelentette. Javaslatainkat eljuttattuk a városvezetéshez. Akkor azt mondtuk, hogy elfogadjuk a költségvetést, ha befogadják a módosítást. Ez nem történt meg, ezért a testületi ülésre újabb javaslatokat fogalmaztunk meg – részletezte.

Eszerint 50 millióval növelnék a helyi iparűzési adó (IPA) összegét, így az 3,2 milliárdra nő. A humán bizottság 75 milliós keretét 70 millióra csökkentenék.

Így a helyi IPA-ból befolyt és az átcsoportosított összeget – összesen 120 millió forintot – szeretnék felosztani a megjelölt sportszervezetek között. Ezenfelül javasolták, hogy a költségvetésben szereplő fejlesztési pályázatok önerejeként megjelölt 164 millió forint kerüljön át a városfejlesztési bizottság egyéb fejlesztési keretéhez, így az 194 millióra nő.

Budai Lóránt álláspontja szerint kockázatos a helyi iparűzési adó további megemelése és az osztogatás. Hozzátette: kompromisszum eredményeként már egyébként is 100 millióval több bevételt terveztek, mint azt a gazdasági szakemberek tanácsolták. A szakmaiság és átláthatóság érdekében pályáztatási rendszert dolgoznának ki a sporttámogatásokra vonatkozóan.

A polémia során felszínre került, hogy többek között a sport, különösen a tao-s sportágak finanszírozásában lényeges nézetkülönbség van a városvezetés és az ellenzék között.

A kormánypárti frakció szerint a legnagyobb baj az, hogy a költségvetés nem tartalmaz komolyabb terveket. Hosszas vita után elsőként a módosító indítványokról szavaztak. A diák- és szabadidősport, valamint a filmfesztivál támogatására vonatkozó javaslat kivételével valamennyi módosítást jóváhagyták. Végül elfogadták a város idei több mint 10,5 milliárdos költségvetését.

(Forrás: Szoljon.hu - Illés Anita)

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.