Fórum a sportkoncepcióról

Fórum a sportkoncepcióról
2020.10.07.

Jászberény, 2020 – 2025 időszakra vonatkozó sportkoncepciójának munkaanyagát megvitató fórumra hívták a város sportegyesületeinek, diák sportszervezeteinek vezetőit, tagjait, október 6-án a városházára.

A város, sporttal kapcsolatos stratégiáját és az ebből levezethető célokat, feladatokat fogalmazták meg, a 2020 – 2025 évekre vonatkozó, új sportkoncepciót előkészítő munkaanyagban, melyet minden sportszervezethez előzetesen eljuttattak. A dokumentum számba veszi a városi sportélet adottságait, feltételeit, melyekre alapozva előrevetítenek egy jövőképet, ami magában foglalja az önkormányzat által vállalt szerepvállalás újra gondolását is.

Az eseményen jelen voltak a város vezetői, valamint a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke Bethlendy Béla.  Dr. Gedei József alpolgármester megszólalása nyitotta a fórumot és az eszmecsere további részében ő reagált az elhangzott, felvetésekre, kérdésekre.

img_8770Elkerülhetetlen volt a gazdasági egyensúly fenntartása érdekében, már ebben az esztendőben, a bevételekhez igazítani a sportot érintő kiadásokat is, és túl nagy optimizmusra nem ad lehetőséget az elkövetkező év sem.  A tervezet elsősorban a diáksport erősítésére, az utánpótlás nevelésre fokuszálna az előttünk álló öt évbe.

A felszólalások többségében az egyesületek munkájában felmerülő napi gondokról beszéltek a sportvezetők, edzők. Legnagyobb problémáként az egyes sportágak edzéseihez feltétlen szükséges terem kapacitás szűkösségét, egyes helyek túlzsúfoltságát jelezték. Ráadásul a fennálló vírus helyzettel összefüggő takarítási-fertőtlenítési szabályok miatt, az eddig használt létesítmények, nem vagy csak igen korlátozottan vehetők igénybe.

Látvány csapat sportágak képviselői, melyek a TAO támogatásból pluszforrásokat érhetnek el, így nagyobb anyagi mozgástérrel rendelkeznek, segítségüket továbbra is felajánlották a város sportjának és annak, szereplőinek részére. Infrastrukturális beruházásokkal fejleszthetik, megújíthatják a sport szintereit, melyeket többcélú használatra ajánlanak, megszerzett eszköz állományukkal hozzájárulhatnak más egyesületek tevékenységének támogatásához.

Több, különböző sportágakat képviselő hozzászóló tartotta jónak a munkaanyagot, de elsősorban kiindulópontnak, a végleges változat elkészítéséhez egy átfogóbb ismeretanyag nélkülözhetetlen. Szükségesnek gondolnak intézkedési terv és költségvetés társítását a tervezethez, de egy teljes körű, minden sportszervezetre kiterjedő helyzetfelmérés, láttatná leginkább a felmerülő igényeket.

Tervezett lépésként újraélesztésre kerülne, abból a szempontból is, hogy ez az irány, a diáksporttal, sportélettel kapcsolatos bizottság, testnevelőkből, sport szakemberekből, akik segítségével a megfelelő működési tendenciák meghatározhatók lennének.

Zárszó nem volt, mert a folyamat megy tovább, az együttgondolkodás és a munka folytatódik egy mindenki által támogatott sportkoncepció elkészítéséért.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.