Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat - Bursa Hungarica

2020.10.05.

Jászberény Városi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve meghirdeti 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Felhívás

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra

 

Jászberény Városi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve meghirdeti 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

 

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok jelentkezhetnek, akik

  • hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat),
  • illetve a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási (nappali tagozatos) tanulmányokat kívánnak kezdeni („B” típusú pályázat).

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak már a rendszerben, nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

Az "A" típusú pályázati kiírás letöltéséhez kattintson ide: bursa_a_palyazati_kiiras_2021.pdf

 

A "B" típusú pályázati kiírás letöltéséhez kattintson ide: bursa_b_palyazati_kiiras_2021.pdf

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2020. november 5.

 

A pályázatot papír alapon (nyomtatott formában) a Jászberényi Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) Aljegyzői Osztályához kell benyújtani.

 

A további információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztályán ügyfélfogadási időben, az 57/505-750-es telefonszámon, valamint a bobak.nora@jaszbereny.hu e-mail címen.

 

 

 

Jászberény Városi Önkormányzat

Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.