Erre még nem volt példa: nincs elfogadott zárszámadása Jászberénynek!

Erre még nem volt példa: nincs elfogadott zárszámadása Jászberénynek!
2022.05.30.

Május utolsó előtti napján harmadszor feszültek egymásnak az erők a Jászberény Városi Önkormányzat rendkívüli ülésén a 2021. évi zárszámadás kapcsán. A tanácskozás nem hozott eredményt, azaz a rendszerváltás óta először fordult elő a város életében, hogy az állami támogatások felfüggesztésével kell számolni, mert nincs a településnek határidőre (május 31.) elfogadott zárszámadása.

A május 30-i rendkívüli testületi ülés az SZMSZ-ben meghatározottak szerint lett összehívva, s azon a 15 testületi tag közül 14 jelent meg. Azaz, a képviselő-testület határozatképes volt, de formabontó módon kezdődött, egy polgármesteri bejelentéssel.

- A napokban kaptam értesítést egy büntetőügy állásáról. A Tiszafüredi Járási Ügyészség tájékoztatása szerint a Jászberényi Városi Önkormányzat sérelmére 2018 és 2019-évben elkövetett nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányságon indult bűnügyben az ügyészég 2022. május 23-án vádiratot nyújtott be a bírósághoz dr. Szabó Tamásképviselő, volt polgármesterrel szemben – mondta Budai Lóránt, aki jelezte, amennyiben új információkat kap az üggyel kapcsolatban, akkor arról a testület tagjait és a város lakóit is tájékoztatni fogja.

A napirend elfogadásakor Tamás Zoltán, a Fidesz frakció vezetője azt kérte, hogy az első és harmadik napirendi pontot cseréljék meg. Ezt a testület elfogadta, így a Petőfi emlékezete Petőfi Sándorra vonatkozó új köztéri emléktáblák elkészíttetése, elhelyezése, valamint már meglévő, Petőfire, valamint az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra utaló emlékek (kivéve épületek) felújítása, restaurálása, közvetlen környezetük rendezése” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról döntöttek először a képviselők, s a zárszámadás maradt az ülés végére.

A pályázat révén lehetőség nyílhat a Jászberény, Negyvennyolcasok terén (6348 hrsz.) található 48-as oszlop felújítására (Restaurálás elbontással, új betonalapra helyezéssel, saválló acélcsapok beépítésével, tisztítás, konzerválás, esztétikai helyreállítás, márványlapok cseréje, az oszloptalp cseréje, betűfestés és hidrofobizálás.) A pályázaton maximum 3 millió forint nyerhető el, s a jászberényi anyag ezt célozta meg. A rekonstrukció teljes összege 8 millió, azaz az önkormányzatnak 5 millió forint saját erőt kell biztosítani. A pályázat beadását egyhangúlag támogatták.

– A napokban a Fidesz frakció három tagjával több kérdésben is egyeztettem, a javaslataik közül egyet be is fogadtam. Így került önök elé az az előterjesztés, amely korlátozza a polgármester eddig meglévő teljes szabadságát a kiemelt költségvetési előirányzatok átcsoportosítása terén – mondta Budai Lóránt.

A képviselő-testület 10 igen és 4 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a polgármester csak 50 millió forint határig csoportosíthat át kiemelt költségvetési előirányzatokat.

A harmadik napirend a város 2021. évi zárszámadása volt. Ennek tárgyalása előtt Tamás Zoltán a Fidesz frakció vezetője 5 percet kért a polgármestertől, hogy a frakcióval egyeztethessen. Miután ez megtörtént, s folytatódott az ülés, amolyan süketek párbeszéde kezdődött. Mindkét oldal mondta a magáét, s így esély sem volt arra, hogy bármilyen megegyezés születhessen.

– Önök azt ígérték, amikor egyeztettünk, hogy elfogadják a zárszámadást, de nem ezt tették – mondta Budai Lóránt. A Fidesz frakció pedig azokat a polgármesteri döntéseket kritizálta, melyeket a Malom-projekt kapcsán hozott Budai Lóránt úgy, hogy nem egyeztetett a testülettel. Utaltak a 800 milliós támogatás visszafizetésére, melyet még 30 milliós kamat kifizetése is követte, valamint a kivitelezőnek kifizettet 300 millió is szóba került.

Dr. Szabó Tamás jelezte a polgármesternek, hogy a Fidesz frakció kész a 8. igen szavazatot biztosítani a zárszámadás elfogadásához, ő pedig szerezze meg a hiányzó 7. szavazatot a DK vagy a Mi Hazánk képviselőjétől.

Dobrán Gyula (Mi Hazánk) kijelentette, hogy ő nem szavazza meg a zárszámadást, s ezt követően dr. Gedei József (DK) is ezt jelentette be. A volt alpolgármester kifejtette, hogy nem ért egyet a polgármester pénzügyi politikájával, s így azt nem is tudja támogatni.

Bobák Zsolt (Közösen Jászberényért Egyesület) arra lett volna kíváncsi, hogy a zárszámadás el nem fogadás, amely az állami normatívák folyósításának felfüggesztésével jár, hány jászberényi család megélhetését veszélyezteti. Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző elmondta, hogy nem készültek ilyen számításokkal, így erre a kérdésre az ülésen nem tud válaszolni.

Balogh Béla alpolgármester arra kérte a zárszámadást korábban el nem fogadókat, hogy változtassák meg döntésüket.

– Értsék meg, hogy nem velem tolnak ki, ha nem fogadják el a zárszámadást, hanem a várossal – mondta Budai Lóránt polgármester.

 – Ön a polgármester, az ön felelőssége, hogy a döntésekhez a többséget biztosítsa. Ha erre nem képes, akkor le kell mondania, s majd jön olyan, aki ezt meg tudja valósítani – jelentette ki Tamás Zoltán.

A vita végén Bethlendy Béla névszerinti szavazásra tett javaslatot, melyet elfogadott a testület.

A 2021. évi jászberényi zárszámadásról szóló szavazás során

- igennel szavazott: Budai Lóránt, Balogh Béla, Bozsik Ferenc, Bobák Zsolt, Bethlendy Béla, Skultéti József és Bódis Béla,

- nemmel szavazott: Dobrán Gyula és dr. Gedei József

- a tartózkodás gombot nyomta meg Tamás Zoltán, dr. Szabó Tamás, Szatmári Anikó, Nagy András, Bohárné Bathó Rozália.

Ez pedig azt jelentette, hogy nem lett meg a 8 igen a zárszámadás elfogadásához, azaz a rendszerváltás óta, az önkormányzatiság több mint három évtizede alatt először fordult elő, hogy Jászberénynek nincs elfogadott zárszámadása. Ez pedig azzal jár, hogy az állami normatívák támogatása a város számára felfüggesztésre kerül.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.