Egyhangú döntések sora született

Egyhangú döntések sora született
2024.03.15.

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi, márciusi soros ülése 13-án, szerdán délután három órakor kezdődött a Városháza tanácstermében. A meghívóban közel 30 napirend szerepelt, azaz volt dolga bőven a képviselőknek, akik teljes létszámban vettek részt az ülésen. A sok mapirendi pont ellenére a tanácskozás alig 70 percig tartott, szinte csak egyhangú döntések születtek.

A napirend elfogadását követően két sürgősségi indítvány megtárgyalásával kezdte munkáját a képviselő-testület. A költségvetési rendelet elfogadását követően a Talentum Alapítvány és Történelmi Lovas Egyesület is kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A Talentum Alapítvány a szekszárdi Rövidpályás Gyorskorcsolyázó Diákolimpián való részvételre (szállás- és étkezési költség) kért támogatást. A Történelmi Lovas Egyesület az általa – többek között a városunkban is – megrendezésre kerülő 35. Tavaszi Emlékhadjárat működési költségeihez kért önkormányzati segítséget. Ezen kívül az indítványban 5 millió forintos működési támogatás biztosítása is szerepelt a Jászberényi Rendőrkapitányság számára.

A képviselők az indítványban feltüntetett támogatási összegeket – 200 000 forint a Talentum Alapítványnak, 300 000 forint a Történelmi Lovas Egyesületnek és 5 millió Ft a Jászberényi Rendőrkapitányságnak – egyhangúlag megszavazták.

A másik sürgősségi indítvány a Jászberény város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtési közszolgáltatás hiányára vonatkozó törvényességi felhívás megtárgyalására és az azzal kapcsolatos intézkedések megtételére vonatkozó előterjesztés volt. A testület felhatalmazta Budai Lóránt polgármestert az ezzel kapcsolatos, szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület két ülése között történt eseményekről készült polgármesteri és alpolgármesteri tájékoztatót is vita nélkül fogadták el valamennyien, ahogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót is.

A Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló 70 oldalon át mutatta be a hivatal tavalyi évben végzett tevékenységét. Ennek lényegét Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző foglalta össze. Bethlendy Béla és Bozsik Ferenc hozzászólásában elismerően szólt a hivatalban folyó munkáról, majd az ülés végén Bódis Béla is megtette ezt. A beszámolót egyhangúlag fogadták el.

Nem volt hozzászólás a közterület-felügyelet 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalásakor sem, egyhangúlag fogadták el az anyagot A mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló kapcsán Budai Lóránt polgármester kiemelte, hogy a mezőőri szolgálat és a közterületfelügyelet is nagy segítségére volt a lakosságnak a tavalyi trafótűz idején. A beszámolót tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadták el.

A Jász Múzeum 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót is vita nélkül, teljes egyetértésben fogadták el. Egyhangú volt a szavazás a Jász Múzeum 2024. évi munkatervének jóváhagyása során is.

A Jászberényi Városi Könyvtár 2023. évi tevékenységéről is szerepelt egy előterjesztés a testület előtt. Kérdés, észrevétel nem merült fel, egyhangúlag fogadták el a beszámolót. A Jászberényi Városi Könyvtár 2024. évi munkatervének jóváhagyása sem volt egy pillanatig sem kérdéses. A Jászberényi Városi Könyvtár könyvtárigazgatói munkakör betöltésre vonatkozó pályázat elbírálása megtörtént, s a pályázó Kovács Pétert a testület kinevezte igazgatónak.

Az önkormányzati fenntartású gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek és a kijelölt költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás megkötéséről is szólt egy előterjesztés, amelyben a Polgármesteri Hivatal és másik hat önkormányzati intézmény közötti megállapodásáról volt szó. Ezekről külön szavaztak, s valamennyit elfogadták.

Néhány korábbi rendeletük esetében többnyire technikai jellegű módosításokat fogadtak el, majd döntöttek a közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról is. Egyhangúlag fogadták el. Nem volt észrevétel a kiemelt sportágak részére, a 2024. évi sportpályázat kiírásával kapcsolatban sem.

A jászberényi II-es számú házorvosi körzetben nyugdíjba vonulás miatt megüresedett a praxis. A testület döntése alapján 2024. április hó 1. napjától kezdődően a praxis végleges betöltéséig, de legfeljebb e körzet – mint önálló körzet – megszüntetéséig az Uni-Med 2000 Egészségügyi és Kozmetikai Szolgáltató Betéti Társaság (Székhely: 2700 Cegléd, Csokonai u. 2., Fióktelep: 5100 Jászberény, Thököly út 13., Cégjegyzékszám: 13-06-036439, Adószám: 20645074-1-13) gondoskodjon a háziorvosi feladatok ellátásáról a vezető tisztségviselő, Dr. Takács Tamás személyes ellátásra kötelezett háziorvos által, aki állandó helyettesként személyesen látja el a háziorvosi feladatokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozási díj ellenében.

Egyhangúlag fogadták el a Környezetvédelmi Programban foglaltak 2023. évi időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót, majd a Jászberény Város 2024. évi Környezetvédelmi Akciótervét is. Több okból is módosították a településrendezési eszközökről szóló rendeletüket, s elfogadták a 15503/5 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását. Egyhangú volt a szavazás a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal kötendő, a Városi Zagyvát érintő többlet vizek elvezetéséről szóló szerződés elfogadása kapcsán is.

Az ülés végén közérdekű észrevétele csak Bódi Béla képviselőnek volt, aki egy a körzetében fennálló probléma kapcsán kérte az illetékesek segítségét.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.