Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2021.10.06.

Jászberény Városi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve meghirdeti 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Felhívás

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra

Jászberény Városi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve meghirdeti 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok jelentkezhetnek, akik

  • hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat),
  • illetve a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási (nappali tagozatos) tanulmányokat kívánnak kezdeni („B” típusú pályázat).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak már a rendszerben, nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázati felhívás letölthető a mellékelt linkről: palyazati_felhivas_honlap-1.doc

Az "A" típusú pályázati kiírást a mellékelt linkről tölthető le: bursahungarica_palyazati_kiiras_a_2022.pdf

A "B" típusú pályázati kiírás a mellékelt linkről tölthető le: bursahungarica_palyazati_kiiras_b_2022.pdf

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2021. november 5.

A pályázatot papír alapon (nyomtatott formában) a Jászberényi Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) Aljegyzői Osztályához kell benyújtani.

A további információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztályán ügyfélfogadási időben, az 57/505-750-es telefonszámon, valamint a bobak.nora@jaszbereny.hu e-mail címen.

 

 

 

Jászberény Városi Önkormányzat

Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.