Bölcsőde avató

Bölcsőde avató
2019.10.10.

Hat csoportban hetvennyolc férőhellyel ünnepélyes avató keretében hivatalosan is megnyílt a Magyar utcai önkormányzati bölcsőde október 8-án.

Az összesen 379,14 millió forintos uniós és állami vissza nem térítendő támogatás mellett több mint 300 milliós önkormányzati forrásból megvalósuló intézmény a használatba vételi engedélyt augusztusban szerezte meg, és szeptember elején már tudott gyermekeket fogadni.

A bölcsődei elhelyezés iránti társadalmi igény folyamatosan növekszik. Az ellátás a kisgyermekes családok ellátásának kiemelt eszköze. Ma már a bölcsőde nem csupán gyermekmegőrző hely, hanem a legkisebbek intézményesített nevelésének helyszíne. Nem feledhetjük, hogy a bölcsődében gyermekeink jövőjét tartjuk a kezünkben. A bölcsőde a mi méltóságunk, a mi jövőnk, de egyben az ország jövője is – hangsúlyozta nyitóbeszédében Tóth Mónika intézményvezető, aki megragadta az alkalmat, hogy köszönetet mondjon mindenkinek a támogatást, aki hozzájárult ahhoz, hogy az intézményben valóban minden a gyermekekért és a gyermekekről szóljon.

Szabó Tamás polgármester szeretettel köszöntötte a megjelenteket köztük Novák Katalin államtitkárt, Kovácsné Bárány Ildikót, a Bölcsődei Ügyek Koordinációjáért felelős miniszteri biztost, Pócs János országgyűlési képviselőt, dr. Berkó Attila kormánymegbízottat, Piroska Miklós megyei közgyűlés elnököt, dr. Dobos Róbertet, a járási hivatal vezetőjét, alpolgármestereket, képviselőket, az egyházak elöljáróit, dolgozókat és szülőket abból az alkalomból, hogy sor kerül egy új intézményünk átadására. – Egy intézmény születésénél lehetünk most jelen, egy olyan épület átadásán, amely a nemrég született legfiatalabb városi polgárainknak ellátását hivatott szolgálni. A családi nevelés meghatározó az ember életében. Amikor bölcsődébe kerül a gyermek, akkor az intézmény megpróbálja a családi miliőt pótolni és ebben igen nagy szerepe van abban, hogy milyen környezetben történik mindez. Az elhivatott munkatársak megteszik mindazt, amit a hivatásérzetük kíván, a környezet, ahol mindez megvalósul, az mindannyiunk ügye. A kapacitásbővítés már egy régi kormányprogram célkitűzése. Az európai uniós források szintén lehetővé teszik a támogatást az ez irányú törekvésekben. Az önkormányzat összekapcsolta a kívánalmakat és a lehetőségeket, hogy mindazt az igényt, amit a szülők óhajtanak, kielégíthessük. A további felmerülő igények szerint a városvezetés a lehetőségekhez mérten a jövőben is partner lesz a fejlesztésekben, a támogatásban. Zárszavaiban a polgármester kiemelte, azt kívánja az itt ellátásban részesülő gyermekeknek, szüleiknek és a dolgozóknak, mindannyian találják meg ebben a környezetben, amit szeretnének elérni elsődlegesen a gyerekek testi-lelki fejlődése céljából.

Jász-Nagykun-Szolnok megye rendkívül jól teljesít a bölcsődei fejlesztések tekintetében – jelentette ki ünnepi beszédében Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár asszony. Jászberényben az elmúlt időszakban huszonöt százalékkal megemelkedett a bölcsődei férőhelyek száma, így az országos átlagnak megfelelő a három év alatti gyermekek intézményesített elhelyezésének biztosítása. Berényben a 749 három év alatti gyermek 18 százaléka számára tudnak bölcsődei ellátást biztosítani, ami az országos átlagnak megfelelő. Köszönhető ez a mostani fejlesztésnek, illetve az egyházi bölcsőde közelmúltban történő átadásának. A szülők számára nehéz döntés, amikor nappali ellátás keretében a munkavégzés okán idegenekre bízzák legdrágább kincsüket, a gyermeküket. A mi feladatunk az, hogy a lehető legszélesebbre nyissuk a lehetőségek tárházát, megadjuk a döntés szabadságát. Ennek egyik eleme a magas színvonalú bölcsődei hálózat, a magasan szakképzett dolgozókkal, akik képesek gondoskodni a jövő generációjának szellemi-fizikai fejlődéséről. Amikor átadunk egy bölcsődét, akkor elmondhatjuk, hogy a településen a jövőbe fektetnek a város vezetői és az itt élők. Ezúttal szeretném megköszönni, hogy ehhez mi támogatást nyújthattunk a fejlesztési forrásokon keresztül. Köszönet Jászberénynek, hogy a legkisebbeknek és családjaiknak ezt a biztonságérzetet meg tudják adni.

A kormány célja, hogy a mostani ötvenezer férőhelyet is meghaladva 2022-re elérjük a teljes bölcsődei ellátást, tehát mindenki, aki szeretné, nappali intézményi ellátásban részesítheti, kisgyermekét megtehesse azt. Öröm, hogy egyre növekszik az igény az ellátás iránt, hiszen ez azt jelzi, egyre nő a nők foglalkoztatása, egyre többen térnek vissza a munkaerőpiacra. A megyében 5,2 milliárd forintot tudunk bölcsődei férőhelyek biztosítására fordítani. A napokban született meg a döntés kilenc pályázat sikeréről, ami a megyében valósul meg bölcsődék felújítására, létrehozására. Az önkormányzatoknak kötelező feladata bölcsődét létesíteni azokon a településeken, ahol legalább negyven három év alatti gyermek él, illetve legalább öt szülő igényli az ellátást. Mindehhez segítségül a finanszírozási támogatást megnövelte a kormány.

Végezetül Novák Katalin köszönetet mondott Szabó Tamásnak és az egész városvezetésnek a bölcsőde létrehozásáért, valamint az itt dolgozóknak azért, hogy szívüket-lelküket beletéve, idejüket, energiájukat nem sajnálva vigyáznak gyermekeinkre, végzik szolgálatukat azért, hogy a jövő generációja a lehető legfelhőtlenebbül éljék életük első éveit.

Pócs János mindenekelőtt egy-egy csokor virággal köszönte meg Tóth Mónikának és Novák Katalinnak áldozatos segítő munkájukat, amivel támogatták az intézmény megvalósulását. Mindezen túl köszönetet mondott a vállalkozónak, hogy az épületet kiváló minőségben elkészítette, a megyei közgyűlésnek a támogatásért és Szabó Tamásnak, hogy a költségvetésből hozzátette a megvalósuláshoz hiányzó milliókat. A gyermekbe vetett örömet adja meg az államtitkár asszony a kormány családpolitikai stratégiájával összhangban végzett munkája, amivel segített a bölcsőde létrehozásában. Ezért is köszönetét fejezte ki a képviselő.

Dr. Novák István érseki tanácsos áldotta meg és szentelte fel az épületet. Hasztalan az ember iparkodása, ha nincs rajta Isten áldása. Mindemellett boldogságunk alapja a gyermeki lelkület megőrzése- emlékeztetett Jézus szavaira Novák atya, majd imára szólította a megjelenteket az áldás előtt. Kérte az Istent áldja és szentelje meg ezt az épületet, adja meg, hogy akik benne dolgoznak, és a szolgáltatásban részesülnek, találkozzanak az Atya szerető jóságával.  –  Áldd meg azokat, akik munkájukkal és szeretetükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt lévő gyermekek a Te képmásodra növekedjenek és gyarapodjanak kedvességben, bölcsességben és szeretetben!

 

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.