Bejárás és fórum a 6. sz. körzetben

Bejárás és fórum a 6. sz. körzetben
2021.11.22.

Hosszú időszak után újra, körzet bejárást és lakossági fórumot szervezett, és hirdetett meg, az önkormányzat képviselő testületének egyik tagja.  Bódis Béla, a 6 számú körzet képviselője, november 16-án, kedden délután, első alkalommal tartott választókörzetének több pontján, nyilvános közös bejárást, majd azt követően lakossági fórumot.

 

Bódis Béla, a Fidesz frakcióhoz tartozó önkormányzati képviselő, választó körzetében, a 6 számúban találkozott az ott lakókkal és meghallgatta problémáikat, felvetéseiket és megpróbálta kérdéseiket megválaszolni. Ebben segítségére volt a városvezetés, többen a képviselő testület tagjai közül, valamint a hivatal és a városüzemeltető cég szakemberei, akik csatlakoztak a delegációhoz.

 

Kedden már kora délután kezdődött a bejárás a körzet legtávolabbi pontján, a város közigazgatási határának peremén, a Móczár Miklós utcában. Az itt lakók több éve szinte ugyan azokat a még mindig nem változó körülményeket kifogásolják és kéréseik is azonosak. A közterületi járda érjen el végre az utcáig, történjen meg az út megújítása, megépítése, mely mellett szükséges csapadékvíz elvezető árok létesítése is. Megfelelő közvilágitás kiépítését ismét szorgalmazták, továbbá a Hatvani út város határán túl húzódó részén, sebességkorlátozó táblák elhelyezését indítványozták, az ott kerékpárral közlekedők biztonsága érdekében is.

A Móczár Miklós utca megközelítésére már történt némi előrelépés, a Városfejlesztési Bizottság döntése szerint, ideiglenes járda és közvilágítás kiegészítés is készülhet, ha a testület elfogadja az év végi költségvetés módosítást. Annak ellenére, hogy ebben az évben három egyeztetés is volt az ügyekben, amit ugyan előremutatónak tartanak, de a lakók nem bíznak a változásban.

A Vasas tó melletti horgászház volt a következő helyszíne a bejárásnak, ahol a tavat használó horgászok mellett, a közelben lévő üdülő övezet lakosai is az érdeklődők között voltak. Nemrégiben lakossági jelzést és kérést jutattak el a városvezetésnek, a testületnek és a körzeti képviselőnek, közel száz aláírással megerősítve, melyben a horgásztó és azon túl, a számos állandó lakossal rendelkező terület megközelelítésének jobbá tételét szorgalmazták. Egy aszfaltozott út létesítését szeretnék elérni, az eddigi toldozás-foldozás és időleges megoldások helyett. A tavak környéke közkedvelt zöldterület, a városlakók közül sokan járnak erre szabadidejükben, de turisztikai szerepe is van, az ide érkező horgászok szempontjából, ezért szükséges egy megfelelően tartós minőségű bekötő út kialakítása.  

A városvezetés következő évekre számítja az út kivitelezését, a felvetett lakossági hulladékszállítás lehetőségét az üdülő övezetből , megvizsgálják.

A belváros forgalmas Nádor utcáján, az ott végig húzódó társasházak lakóinak visszatérő problémáival szembesültek a bejárás résztvevői. Közterületek karbantartásának szükségességéről, ideiglenesen odahelyezett szelektív hulladékgyűjtő áthelyezéséről, parkolási gondokról, szennyvízszivárgásról és egyebek mellett a fák gallyazásáról, a zöldhulladék szállításról.

A szennyvíz okozta problémát jelzi a város az illetékes TRV Zrt. felé, a kifogásolt dolgokra megoldást ígértek, a városüzemeltetést végző önkormányzati cég közreműködésével.

A lakossági fórum helyszíne felé tartva a Ferencesek terén, a „barát pást” folyamatban lévő megújításának részleteiről kaptat információt a jelenlévők. A ferences templom renoválásán dolgoznak és a jövőre az 550 éves fennállását ünneplő istenháza mellett egy rendezett park létesül.

A bejárást követő lakossági fórumot, a fogyatékkal élők nappali otthonának ebédlőjében tartották, a Toborzó utcában, ahol több, a körzetben élő lakos monda el észrevételeit, osztotta meg kifogásait és kérdéseit. A körzet közútjainak forgalmi gondjairól, hibáiról, kátyúzásról, csapadékvíz elvezetésről, háztartásokban keletkező használt sütőolaj leadásáról. Kisebb vita bontakozott ki a város forgalmas közterületi járdáinak, kerékpárútjainak rendben tartásáról, a lehullott falevél eltávolításáról. Ennek mikéntjét kifogásolta egy felszólaló, amit a városvezetés visszautasított.

Bódis Béla, a fórum záró részében fejlesztési terveit, elképzeléseit ismertette a körzetre vonatkozóan. Ehhez, egy utcákra, területekre lebontott cselekvési tervel is rendelkezik, összegyűjtve az infrastrukturális igényeket, valamint összeállítva a közlekedési utak karbantartási listáját. Mindezekhez már csak a leglényegesebb, az anyagi források hiányoznak, egyelőre.

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.