Áprilisi soros testületi ülés

Áprilisi soros testületi ülés
2022.05.04.

Teljes létszámban kezdte meg áprilisi soros ülését a Jászberény Városi Önkormányzat képviselő-testülete 27-én, szerdán délután, a városháza emeleti nagytermében. A napirenden egy sürgősségi indítvány és 22 megtárgyalandó téma szerepelt.

Az ülés kezdetén Budai Lóránt polgármester arra kérte a képviselőket és az eérdeklődőket is, hogy egyperces néma főhajtással emlékezzenek meg az életének 77. évében, április első napjaiban elhunyt Dr. Novotni Jánosnéra, aki egykoron önkormányzati képviselő és A Városvédő és Széptő Egyesület első elnöke is volt.

A tanácskozás kezdetén egy napirendet levettek a megtárgyalandók közül, s a munkát egy sürgősségi indítvány megvitatásával kezdték. A polgármester  a Jászsági Gazdasági Napok logó levédése tett ebben javaslatot. Ez a rendezvény váltaná ki a Jász Expót, s melynek megszervezésére már nem külsős céget kérnének fel, hanem az önkormányzat saját cégét, a Jászkerület Nonprofit Kft.-t. A költségvetésben erre a célra különítettek is el forrást.

A vita során felmerült, hogy Jászapáti néhány héttel korábban megrendezi a Jász Expót, s ennek fényében szüksége van-e a kistérségnek még egy hasonló rendezvényre. Így felmerült az is, lesz-e kellő érdeklődés a jászberényi esemény iránt. Ugyanakkor a hozzászólásokból kiderült, hogy a testület tagjai támogatják az indítványt és végül egyhangúlag meg is szavazták azt.

Elfogadták a polgármester és az alpolgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolóját, majd az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót is.

A Jászberény Város közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót dr. Nagy Endre rendőr alezredes, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője egy rövid prezentációval egészítette ki. Ebből kiderült többek között az is, hogy a Covid-19 milyen plusz terhet rótt a kapitányság munkatársaira, akik közel 6 ezer alkalommal intézkedtek a járvány kapcsán. Ez viszont nem akadályozta abban a jászsági rendőröket, hogy mindennapi munkájukat eredményesen végezzék. Ezt bizonyítják azok a számok, amelyek az elmúlt 12 év legeredményesebb munkáját bizonyítják. A legtöbb területen nőtt a felderítési, nyomozási eredményesség. A tavalyi esztendőben, amelyről a beszámoló szólt, rablás nem is történt a városban, s erre még nem volt példa. Csökkent a lakásbetörések száma is, viszont a négy halálos közlekedési balesetben heten veszítették életüket. Kiemelte dr. Nagy Ernő a prevenció fontosságát, melyet a 2021-es évben a Covid-19 szinte kizárt, hiszen egyetlen intézménybe sem tudtak munkatársai eljutni.

A napirend megvitatása során a képviselők és a polgármester is köszönetét fejezte ki a kapitányság munkatársainak. Az ülésen jelen volt dr. Dorkó Zsolt rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, a megyei rendőrfőkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese is, aki köszönetet mondott az önkormányzatnak a 2021-es esztendőben nyújtott anyagi támogatásért. – Az önöktől kapott támogatást technikai eszközök vásárlására, a túlórák kifizetésére és jutalmazásra használtuk fel. Egyben szeretném önöket arról is tájékoztatni, hogy a megyei rendőrfőkapitány a Jászberényi Rendőrkapitányság munkáját a 2021-es évben kivételesnek minősítette, mivel a kapitányság teljesítménye több mint 90%-os volt – mondta dr. Dorkó Zsolt.

A beszámolót egyhangúlag fogadták el a képviselők.

A rendőrség után a katasztrófavédelem 2021-es évről szóló beszámolóját tárgyalták meg.

- A Jászberényi Tűzoltóparancsnokság teljesítette feladatait a 2021-es esztendőben. Két kiemelt eseményünk, egy 4-es és egy 5-ös tűzesetünk volt. Utóbbit követően polgármester úr is találkozott tűzoltóinkkal. Az elmúlt évben 253 riasztásunk volt Jászberényben, 105 tűzesethez vonultunk, s a műszaki mentések száma 148 volt. Ezúton is megköszönöm az önök erkölcsi és az anyagi támogatást is.  Utóbbit szakfelszereléseket vásárlására fordítottuk, mondta többek között Szabó Szabolcs, a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Hivatásos Tűzoltóságának parancsnoka.

- A város folyamatosan és kiemelkedően támogatta szakmai munkánkat. Köszönet minden támogatásért. A tavalyi év átlagos esztendő volt, reméljük az idei sem okoz számunkra különösebb gondot – mondta Fózer Tibor, tűzoltó ezredes, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.

A polgármester a parancsnokság minden munkatársának megköszönte az elmúlt évi munkáját, s jelezte, ha gondjuk, problémájuk van, nyugodtan fordulhatnak az önkormányzathoz

A beszámolót egyhangúlag fogadták el.

A Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak 2021. évi időarányos megvalósulásáról szóló beszámolót is egyhangúlag fogadták el, s nem volt vita a Volánbusz Közlekedési Zrt. 2021. évi helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló kapcsán sem.

Egyhangúlag fogadták el a Jászberény Város Környezetvédelmi programja 2002-2007 című dokumentumot, ahogy a 2022-re vonatkozó környezetvédelmi akciótervet is.

Egy pályázat érkezett a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti központ vezetőjének helyére kiírt pályázatra. Ezt az intézmény jelenlegi vezetője, Nagy Beatrix nyújtotta be, akinek eddig végzett munkáját is megköszönte Budai Lóránt polgármester, majd elsőkét gratulált ismételt kinevezéséhez. A képviselők egyhangúlag döntöttek kinevezéséről.

Számos ingatlannal kapcsolatos döntést hoztak a képviselők, melyek közül a legnagyobb érdeklődésre minden bizonnyal az egykori hűtőgépgyári strand sorsát meghatározó döntés számíthatott. A képviselők a bérbeadás és az eladás közül utóbbit választották.

Amint az várható volt, a költségvetési kiadások átcsoportosítása tárgyalásakor éles vita alakult ki a városvezetés és a Fidesz frakció között. Utóbbiak azt kifogásolták, hogy a polgármester javaslata szerint alig egy millió forint maradna a tartalékba, s azt nem lehet az első negyedév végére lenullázni. A polgármester pedig a költségvetés tárgyalására utalt vissza, mondván a Fidesz frakció ott több mint 100 millió forintot osztott szét néhány sportág számára, s így a többiek hoppon maradtak.

A vita során nagy felzúdulást keltett dr. Szabó Tamás azon kijelentése, miszerint szerinte az a bizonyos 12 0 millió is szerepet játszott abban, hogy a Fidesz jelöltje nyerte meg az országgyűlési választást.

A szavazás során a Fidesz frakció négy tagjának (dr. Szabó Tamás, Szatmári Anikó, Nagy András és Bohárné Bathó Rozália módosító javaslatát fogadták el (8 igen, 6 nem, 1 tartózkodás), s csak 9,3 millió forint szétosztását hagyták jóvá. Egyben azt is elfogadták, hogy a testület megbízta a polgármesteri hivatal gazdasági osztályának vezetőjét, hogy az adófeltöltés és a zárszámadás ismeretében az eddig beérkezett kérelmeket terjessze a képviselő-testület elé.

Az ülés végén négy TOP+ pályázat beadásáról döntöttek még.

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.