Álláspályázat - irodavezető

Álláspályázat - irodavezető
2023.11.13.

Pályázat - Városgazdálkodási Osztály Városfejlesztési Iroda irodavezetőimunkakör betöltésére.

Jászberényi Polgármesteri Hivatal

 pályázatot hirdet

Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Városgazdálkodási Osztály Városfejlesztési Iroda

irodavezetői

 munkakör betöltésére

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • a Városfejlesztési Iroda szervezett, jogszerű működésének biztosítása,
 • az Iroda gyors feladatellátásnak, a jogszabályok maradéktalan érvényesülésének biztosítása,
 • az önkormányzati, továbbá az önkormányzati hatósági és közigazgatási hatósági ügyek határidőben történő, törvényes és szakszerű elintézésének biztosítása,
 • pályázatok önálló menedzselése,
 • közbeszerzési eljárások koordinálása,
 • Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: műszaki

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkozás időtartama, munkaideje, formája:

Határozatlan idejű, teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér 18.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl.: jogviszony létesítés feltételei, próbaidő, illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A munkakör legkorábban 2024. január 15 -től tölthető be, a Kttv. 46. §-a alapján 6 hónap próbaidő kikötéssel.

 

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Jászberényi Polgármesteri Hivatal PH/2797-21/2015. számú egységes közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

A pályázatot Jászberény Város Jegyzőjéhez (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) PH/6415/2023. iktatószám és a „Városfejlesztési irodavezető pályázat” borítékon való feltüntetésével postai úton kell benyújtani.

 

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. Aki nem a Kttv. 39. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt nyújt be a pályázat mellékleteként annak a pályázata érvénytelen.

 

Jászberény Jegyzője a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: a Városfejlesztési Iroda irodavezető tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján kezeli. Az önéletrajz részletes tartalmát a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a pályázati eljárásban és az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben a pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik -, önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében, legfeljebb 6 hónapos időtartamra megőrzésre kerül. Ezt követően azokat megsemmisítjük.

Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – részére visszaküldésre kerül.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt, mely a város hivatalos honlapján érhető el (www.jaszbereny.hu).

A pályázatról bővebb információ kérhető Bató Andrea osztályvezetőtől az 57/505-744 telefonszámon.

 

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- büntetlen előélet, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

- cselekvőképesség,

- magyar állampolgárság,

Elvárt végzettség/képesítés:

- felsőfokú szakirányú végzettség a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/32. pont szerint,

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

- 6 hónap próbaidő

- munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?  Igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • pályázatok menedzserlésében való jártasság,
 • pénzügyi végzettség,
  • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • közigazgatási szakvizsga,
  • önálló munkavégzés.

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 84-86. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot,
 • a pályázó elérhetőségét (email, valamint telefon).

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.12.10.

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázatokat a jegyző értékeli. A pályázatról – a polgármester egyetértésével – a jegyző dönt. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.jaszbereny.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.15.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.11.10.

 

A pályázati kiírás elérhető még a Közszolgállás állásportálon.

A pályázati kiírás és az adatkezelési tájékoztató letölthető az alábbi linkekről:

palyazati-kiiras-vfi-irodavezeto-1.doc

ak_tajekoztato_jogviszony_vegl.docx

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.