Aljegyző munkakőr betöltésére kiírt pályázat

2020.06.30.

Jászberény Város Polgármestere, pályázatot hirdet a Jászberényi Polgármesteri Hivatalban az aljegyző munkakör betöltésére.

Jászberény Város Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Jászberényi Polgármesteri Hivatal

 

aljegyző

munkakör betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- felsőfokú képesítés, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

- legalább két éves közigazgatási gyakorlat,

- munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság,

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

            - 6 hónap próbaidő

 

Előnyt jelent:  

 • jegyzői, vagy aljegyzői, illetve egyéb vezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • legalább 5 év közigazgatási gyakorlat,
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
 • a dolgozók motiválásának képessége,
 • folyamatmenedzselés,
 • vezetési-szervezési készség,
 • empátia.

 

Pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte  (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
 • az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelést maximum 5 oldal terjedelemben,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot,
 • közigazgatási gyakorlat igazolását.

 

Ellátandó feladatok:

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok hatáskörök ellátása.

 

Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér18.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

A vezetői kinevezés határozatlan időre szól.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős foglalkoztatás

 

Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Jászberényi Polgármesteri Hivatal PH/2997-21/2015. számú Közszolgálati Szabályzata alapján.

 

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 01-től tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.07.15.

 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Jászberény Város Polgármesteréhez (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) PH/5275/2020. iktatószám és az „Aljegyzői pályázat”borítékon való feltüntetésével kizárólag postai úton kell benyújtani.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

 

A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázat elbírálásáról Jászberény Jegyzője javaslatára Jászberény Város Polgármestere dönt. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót írásban értesítjük a pályázat eredményéről. Jászberény Város Polgármestere a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálási határideje: 2020.07.24.

 

A pályázatról bővebb információ kérhető Baloghné dr. Seres Krisztina jegyzőtől személyesen, vagy az (57) 505-761 telefonszámon.

 

Egyéb lényeges információ:

 

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adatkezelésre az alábbi linken található Adatkezelési tájékoztató az irányadó:

http//www.jaszbereny.hu/adatkezelesitajekoztató

A pályázati kiírás elérhető még a Kormányzati Személyügyi szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ www.kszk.gov.hu weboldalon.

Vissza
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.