Adventi hangulatban majdnem teljes volt az egyetértés

Adventi hangulatban majdnem teljes volt az egyetértés
2021.12.17.

Huszonöt napirendi pont szerepelt a jászberényi képviselő-testület decemberi soros ülésének meghívójában, azaz volt mit megvitatni, volt miről dönteni a képviselőknek. A testület a városháza emeleti tanácstermében 15 órakor, teljes létszámmal kezdte a munkát, amely közel három órán át tartott, majd a zárt ülés vette kezdetét.

A napirend módosítására tett javaslatot Budai Lóránt polgármester az ülés kezdetén. Két napirendi ponthoz vendégek is érkeztek, így ezeket előre vették a képviselők. Ennek megfelelőn elsőként a helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedéssel kapcsolatos előterjesztést vitatták meg. Az anyag a 2022-es évre vonatkozott, s az önkormányzatnak a Volánbusz Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződését foglalta magában. Ezt a testület egyhangúlag hagyta jóvá. A Szatmári-lakóparkot érintő településrendezési eszközök módosítása sem hozott vitát. A tervezet fejlesztés kapcsán Gedei József alpolgármester elmondta, hogy egy olyan vállalkozás támogatásáról van szó, amely hazai munkaerőre támaszkodva juttatja jelentős iparűzési adóhoz a várost.

 

- Három és félmilliárdos beruházás, melyet jászsági erőkkel kívánunk megvalósítani. Ez egy automatizált raktár lesz, teljes szigeteléssel és csendes gépekkel. Ilyen raktár az országban összesen nyolc van. Körülbelül 30-40 főnek tudnánk itt munkát biztosítani – mondta Szatmári Zoltán, a cég ügyvezető igazgatója.

A testület egyhangúlag fogadta el ezt az előterjesztést.

A folytatásban már az eredeti napirend szerint folyt a tanácskozás. Egyhangúlag fogadták el a testület 2021. évi munkarendjének módosítását, majd a polgármester és az alpolgármesterek két ülés közti tájékoztatója is. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató sem adott okot vitára.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót a humán, jogi és közrendi bizottság nem javasolta elfogadásra. A bizottság azon ülésén, amelyen az anyagot tárgyalták Rácz Tamás, az RNÖ elnöke önhibáján kívül nem tudott részt venni. Ezért Bethlendy Béla a humán, jogi, közrendi bizottság elnöke elnézést kért, melyet Rácz Tamás elfogadott. Ugyanakkor a bizottság levélben összesen 11 kérdést megfogalmazott felé, melyre az ülésen várták a választ. Rácz Tamás több mint 20 percen át vette sorra és válaszolta meg a kérdéseket, majd megköszönte a városi önkormányzat feléjük irányuló segítségét. Az elhangzottakhoz először Dobrán Gyula reagált.

- Véleményem szerint nem dolgoznak Önök megfelelően. A Neszűrben a szemetelés elsősorban a romákhoz köthető, s hogy ez ne így legyen, abban Önök sokat segíthetnének. A beilleszkedést is jobban kellene segíteniük – mondta Dobrán Gyula.

- Ritka eset, de most tudok kapcsolódni Dobrán képviselő társamhoz, mondta Bethlendy Béla, a humán, jogi és közrendi bizottság elnöke, aki ugyancsak úgy nyilatkozott, hogy a beszámolót nem tudja elfogadni. Skultéty József is kritikát fogalmazott meg az RNÖ munkájával kapcsolatban. A képviselő arra is kíváncsi volt, hogy mennyiből gazdálkodik az RNÖ és hogyan számolnak el azok felé a pénz felhasználásával, akiket képviselnek.

- Ha én annyiról tudnék számot adni választóimnak, amit Ön itt mondott, akkor engem megköveznének – mondta Skultéty József.

Az RNÖ 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót csak két képviselő fogadta el, ketten tartózkodtak, tizenegyen pedig nemmel szavaztak.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatban Tamás Zoltán frakció véleményt mondott.

- Az idei befolyt IPA legyen a költségvetés alapja. A gazdaság alakulása erre minden lehetőséget megad. A tervezett három induló TOP-os pályázaton való részt vételt támogatjuk. Azt kértem, hogy ne konkretizálják a Malom-projekt folytatásáról szóló részt. Megkérdezték-e ugyanakkor a lakosságot, hogy önerőből fejezzük be az építkezést? – mondta hozzászólásában a Fidesz frakcióvezetője.

- Nem kötelező, de érdemes egy ilyen koncepciót összeállítani. Érdemes azzal foglalkozni, hogyan változtak a szabályozók, a gazdasági háttér és a szemlélet is. Fontos, hogy legyen elképzelésünk arról, mennyi lehet majd a bevételünk, s mire mennyi juthat – mondta Balogh Béla alpolgármester, aki egyetértett azzal, hogy az IPA idei összege legyen a kiindulási alap a jövő évre. Szavaiból az is kiderült, hogy milyen kiadási többletekkel is számolni kell majd a jövő évi költségvetés megtervezésekor.

A minimálbér és a garantált minimálbér emelése több mint 200 millió forint többlet kiadást jelenthet 2022-ben. Az energiaár emelés elérheti a 30%-ot. Ezen túl több területen is 30-50 millió forintos többlet költsége jelenik majd meg a jövő évben az önkormányzatnak, derült ki az alpolgármester szavaiból.

Dr. Szabó Tamás arra kérdezett rá, hogy valóban történt-e már visszafizetés a Malom-projekt kapcsán, s ez mennyi is pontosan.  Megjegyezte, hogy a városnak nagyon fog jövőre hiányozni ez az összeg. Azt is kérdezte még, hogy a TOP-os pályázatokhoz kell-e önerőt biztosítani. Hozzászólását azzal zárta, hogy az előterjesztést nem tudja támogatni.

A válaszadás során kiderült, hogy december 10-én 800 millió forint visszafizetésére került sor, a hozzá tartozó 29 millió forintos kamattal együtt. A TOP-os pályázatot pedig 100%-os intenzitásúak, azaz nem kell önerőt biztosítani a tervek megvalósításához.

- Ha 829 millió forintot ilyen könnyen vissza tudott fizetni a város, akkor azt mondhatjuk, hogy jó évünk volt 2021-ben. Igen ám, de ha azt vesszem figyelembe, hogy ebből a pénzből mennyi fejlesztést megvalósíthattunk volna, s ezek nem valósulnak meg, akkor nagyon rossz évünk volt – mondta Bódis Béla.

A koncepciót végül nem fogadták el, mert a szavazás végeredménye hét igen, egy nem és hét tartózkodás volt.

A 2022-re szóló vagyongazdálkodási terv előterjesztését egyhangúlag fogadták el, ahogy a jövő évi folyószámla hitelszerződés megkötéséről szó előterjesztést is.

Nem volt vita a földgázenergia és villamos energia 2023-2025-ös időszakra történő beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a tagfenntartó nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírásáról szóló napirend kapcsán sem.

Ketten jelentkeztek arra a pályázatra, melyet a Szent Ferenc Szociális Otthon intézményvezetői beosztására írtak ki. Erre azért volt szükség, mert Bozóki Imréné megbízása 2021. december 31-ig szólt. Ő volt az egyik pályázó, s a pályázati kiírásnak csak az ő pályázata felelt meg. A testület egyhangúlag döntött arról, hogy 2026. december 31-ig az érvényes pályázatot benyújtó, jelenlegi igazgató vezetheti tovább az intézményt.

- Köszönöm a következő évekre a bizalmat és támogatásukat. Az elmúlt tíz évre visszatekintve is köszönöm a segítségüket. Továbbra is számítok az Önök segítségére és támogatására. Köszönöm a polgármesteri hivatal dolgozóinak is a munkáját – mondta Bozóki Imréné a döntést követően.

Következő egyhangú döntésével a testület 600 000 forint támogatást biztosított a Tűzoltók Közhasznú Alapítványának.

A Jászberény Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 22/2001. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítása arról szólt, hogy emelik a hivatali dolgozók illetményalapját. A 8,4%-os emelés a költségvetésben 42-44 millió forintos kiadással jár majd a jövő évben. A képviselők vita nélkül fogadták el az előterjesztést.

Ugyancsak egyhangú volt a szavazás eredménye a nyersanyagnorma megállapítás, térítési díjak módosítása, valamint az önkormányzat 2022. évi ellenőrzési tervéről, valamint a 2022. évi munkatervéről szóló előterjesztések esetében is.

Két önkormányzati ingatlan esetén is döntöttek azok üzleti vagyonná minősítéséről, értékesítésre kijelöléséről és zárt körű pályázat kiírásáról.

A nyílt ülés végén három TOP-os pályázat beadásáról is egyhangú döntés született. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 100 milliós pályázatot adott be a testület. Az Élhető települések címmel meghirdetett pályázaton települési kékinfrastruktúra fejlesztésére - belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integrált-csapadékvízgazdálkodás céljainak figyelembevételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével - és fenntartható közlekedésfejlesztés főtevékenységekre – kerékpáros barát fejlesztések, kerékpáros forgalmi útvonal kialakítása, kerékpáros közlekedés népszerűsítése, személetformálási akciók megvalósítása – összesen 500 millió elnyerését célozta meg  az önkormányzat.

A Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázaton 200 millió forintos támogatás elnyerése a cél. A pályázati támogatás felhasználásával lehetőség nyílhat a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde, valamint a Jászberény Városi Óvodai Intézménye 3 tagóvodájának infrastrukturális, valamint eszközbeszerzés általi fejlesztésére.

A nyílt ülés végén az interpellációra, felvilágosítás kérésére, napirenden kívüli felszólalásokra rendelkezésre álló fél óra mindössze két és fél percig tartott.

Bódis Béla megköszönte a polgármesteri hivatal dolgozóinak egész éves segítségét és kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánt.

Balogh Donát az általa korábban kért Malom látogatásról érdeklődött, melyre Budai Lóránt polgármester azt válaszolta, hogy a jövő év elején megejtik ezt a bejárást, ha még akkor is igény lesz rá.

Ennyi történt a képviselő-testület decemberi nyílt ülésén, amely zárt tanácskozással folytatódott.

A zárt ülésen személyi kérdésekről döntöttek. Erről Budai Lóránt polgármestertől kértünk tájékoztatást.

- Két önkormányzati cégünk kapcsán kellett személyi döntéseket meghoznunk. A Jászkerült vezetője, Dukai Rita felmondott és közös megegyezéssel válunk el egymástól. Helyére 2024. december 31-ig Kovács Péter kerül, aki eddig a városi könyvtárunk vezetője volt. A  J.V.V. Zrt. esetében az év végével lejár a vezérigazgató, Horgosi Zsolt megbízatása. A testület döntése értelmében 2022. január elsejétől továbbra is ő marad a cég első embere. Megbízatása 2024. december 31-ig szól – tájékoztatta szerkesztőségünket Budai Lóránt polgármester.

 

 

 

 

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.