A városnak működnie kell!

A városnak működnie kell!
2021.02.03.

Február első napján egyeztető fórumra várta Jászberény gazdasági szereplőit a városvezetés. A Városháza tanácsterében megtartott informatív beszélgetés témája a formálódó költségvetés volt.

 

A megjelent vállalkozókat és Pócs János országgyűlési képviselőt Budai Lóránt polgármester köszöntötte. Bevezetésként kifejtette, mint a találkozó is mutatja folytatni szeretnék a vállalkozók részvételével megtartott rendszeres diskurzus hagyományát a várost érintő gazdasági ügyekben. A költségvetés főbb elemeinek ismertetése előtt köszönetet mondott a gazdasági élet szereplőinek a mögöttünk hagyott megpróbáltatásokkal tűzdelt időszakban és a jelen nehézségei között tanúsított helytállásért.

A költségvetés legfontosabb sarokszáma a helyi bevételek alakulása. 2019-ben a helyi iparűzési adóból 3,5 milliárd forint bevétel származott, idén 1,5 milliárd forinttal kevesebb folyik be a város kasszájába. Ilyen mértékű csökkenés átformálásra kényszeríti a költségvetést. A központi normatívából 636 millió forinttal több érkezik a büdzsébe, ezzel szemben a szolidaritási hozzájárulás 225 millió forinttal kevesebb. A gépjárműadó kormány részére történő átutalása 155 millió forint kiesést eredményez.

Előzetes megbeszélések szerint a városvezetés működtetési és üzemeltetési költségekre mintegy 1,9 milliárdot tud szánni mely összeget igyekeznek még inkább a hatékonyságra törekedve felhasználni.  A nem kötelező feladatokat, mint a civil szervezetek, a sport és a kultúra támogatása, érinti a bevételkiesés legérzékenyebben. A szegmens támogatására tervezett összeg a tavalyi számoktól is alacsonyabb.

A Fidesz frakcióval egyeztetve 500 millió forintban határozták meg azt az összeget, amelyet fejlesztési hitelként kíván a város megigényelni. A hitel infrastrukturális célokra, – víz, szennyvíz, csatornahálózat – korszerűsítésére fordítódna. Mindezen túl kiemelt cél az elindított fejlesztések folytatása. A Vaspálya utca – a vasútállomás környékének rekonstrukciója, valamint a Malom Rendezvényközpont felépítése szerepel a tervek között.

A szót Balogh Béla alpolgármester vette át, aki mindenekelőtt megköszönte a jelenlévők érdeklődését és elköteleződését a város iránt. A költségvetést illetően kiemelte, hogy a tavalyi év gyakorlatához híven ismét két évre előre gondolkodva terveznek. A 2020 év negatív meglepetéseinek ellenére a célokat sikerült teljesíteni, a város fennakadásmentesen működött. Jászberény pénzügyi helyzete azt követeli, hogy ismét legalább két évre tekintsünk előre. A tavalyi, szigorúan takarékos költségvetési politika mentén haladva idén még fokozottabb takarékosságot kell eszközölni. Saját hatáskörön belül már tettünk ilyen irányú intézkedéseket példázva a szemléletváltozást – mondta az alpolgármester. 

A bevétel három fő pillére, az állami normatívák, a saját adóbevételek és az egyéb bevétlek. Az állami normatívák összességében nem lettek kedvezőtlenebbek, a városi adóbevételek már ismertek.  A harmadik elem olyan városi ingatlanok értékesítését jelenti, amelyekre a városnak nincs szüksége, illetve a kialakított építési telkek eladása lehet. Sajnos ez utóbbi bevételi szempontból nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A kiadási oldal két fő részre bontható. A kötelező feladatok az intézményi hálózat működését, működtetését jelenti, valamint a J.V.V. Nonprofit Zrt. keretein belül megtestesülő feladatok összessége. A nem kötelező feladatok finanszírozása terén kapta a városvezetés a legtöbb támadást az elmúlt évben. Ez a szegmens mindenképpen átgondoltabb működésre, szemléletváltásra érett. Mindezeket felülírta az a kényszerpálya, amelyet a tavalyi adóbevétel-kiesés okozott, illetve a pandémia. A város kulturális életének megőrzése, színvonalának emelése kiemelt figyelmet érdemel. Az tény, hogy a tavalyi 120 millió forintos támogatás –  rendezvények nélkül –, csupán a fenntartásra volt elegendő a város kultúráért felelős cégének. A város sportéletének egyensúlyban tartását megkönnyítette a járványhelyzet, hiszen nem lehettek versenyek, ezek kiadásaira nem kellett költeni. Az élet normális kerékvágásba való visszatéréséhez már beérkeztek a finanszírozási igények a hivatalba sportegyesületek részéről. Ezek olyan nagyságrendűek, amelyekhez nincs forrás ebben a költségvetésben.

A nyolc és félmilliárdos nagyságrendű költségvetésben a jó gazda módjára történő takarékos gazdálkodás, az ár-érték arányának megtalálása vezérlő gondolatok a város gazdálkodásában. Nagy jelentőséggel bírnak azok az ötletek, támogatások, amelyekkel a vállalkozók járulnának hozzá a város működéséhez, különösen a nem kötelező feladatok terén.

Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője fejtette ki gondolatait a következőkben. Köszönet azoknak a jászsági vállalkozóknak, gazdasági egységeknek, akik hosszú évek óta tartó munkával Magyarország gazdaságát stabil szintre tudták helyezni. Nem osztom a polgármester úr gondolatát, abban a tekintetben, hogy soha nem látott nehéz helyzetben vagyunk. Soha nem látott jó helyzetben vagyunk itt Jászberényben, amelyet mindenek előtt a gazdasági egységeknek szeretném megköszönni – hangsúlyozta a képviselő. A jász vállalkozók olyan szemlélettel rendelkeznek, ami hosszú távra való berendezkedést biztosít. Ezért tudtak egy ilyen időszakot túlélni, sőt erőt tudtak belőle kovácsolni. Kalapot kell emelni azok előtt a jászsági cégvezetők előtt, akik 20-40 százalékos árbevétel- növekedést tudtak produkálni ebben a szituációban. A kormány 9500 millió forintot fordított járványügyi védekezésre és gazdaságvédelemre, amelyet az erős gazdasági vállalatokra támaszkodva tudott megtenni. A társaságok biztos hátterének köszönhető a folytonos közterhek csökkentése is. Jászberény vonatkozásában a 700 millió forintos megvonás kommunikációjában annyit szeretnék fordítani, hogy a kormány nem elvont, hanem visszaadta azoknak, akik valójában termelték ezt az összeget. A Jászság gazdasági szereplői 7,6 milliárd forintot kaptak támogatásként az államtól. A Jászság fejlesztésére önkormányzati támogatásokkal együtt mintegy 11 milliárd forint jutott. A jászsági vállalkozók lobbijának köszönhető az is, hogy a 31-es út elkészült és az elkerülő út hamarosan el fog készülni.

Nem vitás, hogy az adóelvonások miatt egyik település sincs könnyű helyzetben. A mai megbeszélést megelőzte péntek délután egy találkozó a városvezetőkkel, ahol azt ígértem közösen eljárunk a miniszternél az adókompenzálás ügyében.

Dr. Gedei József alpolgármester fűzte tovább a szót. Hangsúlyozta, meg kell találni a lehetőségeket, ahol a városlakók, vállalkozók és munkavállalók közös érdeke érvényesül. Az unió nyújtotta lehetőségeit is érdemes kihasználni – emlékeztetett az alpolgármester. Jászberény költségvetése a lehetőségekhez képest jó főszámokat ad, adott a politikai viták nélküli konszenzus lehetősége. Két olyan sarkalatos pont van, amelyben nem lehet kérdés az előrelépés; a Vaspálya utca fejlesztése és a Malom projekt. A kreatív gazdaságot célzó uniós projekt befejezése szintén fontos feladata a városnak, hiszen a város gazdaságának alapját a benne lakók képzettsége, kultúrája, kreativitása adja. A fiatalok helyben tartására meg kell ragadnunk a lehetőségeket az oktatás, a kultúra, a sport fejlesztésének, támogatásának területével is. A berényi campus megtartásának érdekében tett erőfeszítéseiért köszönet illeti országgyűlési képviselőnket. Remény szerint a turizmus is új lendületet vehet a városban többek között köszönhetően az új szálloda nyitásának is. A vállalkozók ötletei, fejlesztései szervesen kapcsolódnak a város életéhez.

A bevezető ismertetők, köszönetnyilvánításokat követően a gazdaság szereplői éltek a kérdésfelvetések lehetőségével, a javaslattételekkel. Többek között Rédei István a belső közlekedési főutak karbantartását kérvényezné az államtól mielőtt az elkerülő megépültével azok átkerülnének a város tulajdonába. Az országgyűlési képviselőtől a kormány fejlesztési-támogatási lehetőségeiről érdeklődött. Véleménye szerint a térség vállalkozóinak működése egy stabil gazdasági alapot biztosít a város számára. Szerencsés lenne, ha a gazdaság szereplőivel az év folyamán többször összeülne a városvezetés az elképzelések egyeztetése céljából. Hozzátette a fiatalok itt tartásának hangsúlya az élmény alapú város, ahol programra találnak. Ennek értelmében nem szabad sajnálni a kultúrára, sportra költött pénzeket, mert azok visszatérülnek. A turizmus lehetőségeit, az innovatív programlehetőségeket a fiatalokra szabva is érdemes lenne mélyebben kiaknázni. Végül a költségvetés tartóoszlopai „cölöpei” felől érdeklődött.  Darázs István előrehozott adóbefizetést javasolt hitel helyett. Kasza Lajos a közelmúltban a Necső telepen történt tűzeset okairól tájékoztatta a jelenlévőket. Szikra István galériáját ajánlotta hasonló fórumok megrendezésére a jövőben, akár nagyobb körben is.

A költségvetés „cölöpe” a takarékos, optimális tervezés -mondta Balogh Béla. A kompenzációt nem tartalmazza a költségvetés. Amennyiben mégis megkapjuk üzemeltetés, fejlesztés, tartalék, nem kötelező feladatok finanszírozása elemekre osztják fel. Ugyancsak egy támpillérként tekintenek a város intézményeinek stabil működésére. Alapvető prioritás a város működőképességének megőrzése, illetve színvonalának növelése. Ugyancsak előnyöket élvez a következő uniós ciklus alapfeltételeinek megteremtése, a pályázati rendszerben való részvétel előkészítése. Mindezek mellett az alpolgármester kérdéssel fordult a vállalkozóhoz, melyben arról érdeklődött van- e módjuk a kultúra, a sport és a civil szerveztek támogatására?

Tamás Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője kért szót a továbbiakban, aki elmondta, a frakciónak több, részletesebb ismeretre lenne szüksége a költségvetés érdemi tárgyalásához. A fejlesztések tekintetében az állatkert, a Vaspálya utca fejlesztésével egyetértenek. A Malom projekt azonban kérdéseket hagy nyitva, hiszen számos befolyásoló tényező felmerülhet, akár még sok száz milliós visszatérítésre is kötelezhetik a várost. Lényeges a stabilitás, azonban a tartalékok, nem kötelező feladatok elosztásánál valószínű felmerülnek majd vitás elemek a költségvetés tárgyalásakor. A frakció szerint a lakosságot közvetlenül érintő kisebb beruházásokat, karbantartásokat előtérbe kell helyezni. A politika nem kell, hogy részt vegyen a költségvetés vitájában, de az olyan döntések, nyilatkozatok károsan befolyásolják a hitel vagy kompenzáció kérelmünket, mint ami például a polgármester kezdeményezte Szabad városokhoz való csatlakozás. A város érdekében félre kellene tenni a hasonló megnyilvánulásokat. A Fidesz célja, és egyben Jászberény célja is, hogy több pénz érkezzen településünkre. – Arra törekszünk, hogy legyen jó költségvetése a városnak, bízom benne, hogy közelednek az álláspontok.

A polgármester szintén bizalmát fejezte ki egy jó, konszenzuson alapuló költségvetés megalkotására, hiszen a városnak továbbra is működnie kell. – Nyitottak vagyunk a megbeszélésre, megegyezésre mert a város költségvetésének a lehető legteljesebb elfogadása közös érdekünk – adta meg a fórum végszavát Balogh Béla alpolgármester.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.