A körzetek problémai hasonlóak

A körzetek problémai hasonlóak
2023.12.19.

Az önkormányzat körzetbejárásainak sorozata, december 12-én, kedden a 7-es számú választókörzetben folytatódott.

A város ezen részétől bizalmat kapott Kollár Anita képviselőasszony, a területhez nagyrészben tartozó Érparti lakóövezet, Bajnok és Battyhányi utcáinak kereszteződésében várta a lakosokat, a városvezetés, a hivatal és a városüzemeltetés szakembereinek társaságában. Már a helyszínen észrevételeket kaptak a közlekedésbiztonsággal összefüggő kérdésekben, helyi közlekedő utak és járdák állapotával kapcsolatosan. Egy közeli sorházas lakókörnyezetben élő tulajdonos, több éve fennálló, számos alkalommal jelzett, csapadékvíz elvezetési problémára hívta fel a figyelmet. A körzetbejáró séta, a Messzelátó utcát követve, a Sün Sámuel óvodáig tartott, amely során kérések fogalmazódtak meg, közterületek fű kaszálásról, villanyvezetékbe nőt faágak gallyazásáról, a gyermekintézmény előtti parkolási gondokról.

Az óvoda helyiségében tartott lakossági fórumra ellátogatók kis csoportja nem csak a körzet, de a városban, általuk tapasztalt hibákra, gondokra is felhívták a figyelmet. Szóba került, hogy a város e szegletébe egy nagyobb élelmiszerüzletet szívesen látogatnának az itt lakok, de ehhez megfelelő méretű terület az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére, viszont partnerek lennének, ha akad erre vállalkozó. Az észrevételek között szerepelt, sok egyéb mellett, a belterületi, nem városi kezelésű utak állapota, járdák építése, felújítása, a csapadékvíz elvezetés, szikkasztás anomáliái, amely problémák összességében, minden körzetben fellelhetők. Jelzés érkezett a kerékpárutak vonatkozásában azok vonalvezetéséről, a felfestések kopottságáról, a különböző szakaszok kapcsolódásának, összekötésének hiányosságairól. A városvezetés részéről tájékoztatást kaptak a jelenlévők a kerékpárutak fejlesztésével kapcsolatosan és ígéretet, hogy a felvetett aggodalmakra, megoldást keresnek a szakemberek bevonásával.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.