A költségvetés bevételi és kiadási oldalának módosításáról vitáztak

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának módosításáról vitáztak
2021.11.24.

Betegségek miatt az előzetesen tervezettnél hat nappal később, november 23-án, kedden délután tartotta soros novemberi ülését a Jászberény Városi Önkormányzat. A testület teljes létszámban ülésezett, s a tervezett napirend egyhangú elfogadása után kezdte meg munkáját.

Egy sürgősségi indítvány egyhangú elfogadásával kezdődött a képviselő-testület novemberi soros ülése, majd a testület 2021. évi munkarendjének módosításáról szóló határozati javaslatot is ellenszavazat nélkül fogadta el.

Nem volt kérdés és véleményt sem nyilvánított senki a két ülés közötti történésekről szóló polgármesteri, alpolgármesteri tájékoztatók  elfogadásakor, s hasonlóan ment az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló előterjesztés elfogadása is. A 2021. évi költségvetési előirányzat III. negyedéves módosítását is egyhangúlag fogadták el.  A város  2021. évi I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatónak az elfogadását csak a városfejlesztési bizottság nem támogatta ám azt így is 13 igennel fogadták el 2 tartózkodás mellett.

 

Az első öt napirendi pont megtárgyalása gyorsan haladt, s amint az várható volt a hatodiknál, amely a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának módosításáról szólt, már jelentős véleménykülönbségek voltak. Ezt előre jelezte, hogy az előterjesztéshez több módosító indítvány is érkezett. Hármat Dobrán Gyula, egyet a pénzügyi, gazdasági és tulajdonosi bizottság nyújtott be. A vita kezdetén a polgármester jelezte, hogy nem fogadja be a módosításokat. Az előterjesztés több mint 500 millió forint elosztásáról szólt, amely nagy része beruházások, fejlesztések megvalósulását, a városüzemeltetését szolgáló eszközök beszerzését célozta meg, de sportszervezetek támogatását és egyszeri illetménykiegészítést is tartalmazott.

- Az előző testületi ülésen hasonló előterjesztést már tárgyaltunk volna, ha a többség nem veszi azt le a napirendről. Egy hónapja húzódnak így beruházások fejlesztések, amelyek nem haladnak, vagy nem kezdődtek el. Az elmúlt időszakban sokszor hallottuk, hogy a város vezetése bojkottálja az együttműködést. A tények azonban tények maradnak, még, ha sokaknak nem is tetszik. Mi szerettük volna, ha a mai ülésre egy olyan anyag kerül, amelyet mindenki meg tud szavazni. Az egyeztetés sem a Fidesz Frakcióval, sem Dobrán Gyulával nem valósult meg. Dobrán Gyula akkor egyeztetett volna, ha azon Tamás Zoltán is ott van. Ezzel együtt is sok javaslatukat beépítettünk az előterjesztésbe. Ennek ellenére a bizottsági ülésre behívták a sportegyesületek képviselőit, hogy a gonosz városvezetés nem támogatja őket – mondta Budai Lóránt.

- Részben fogadták be javaslatainkat. Miért kell a sportszervezeteket büntetni, amiért Tamás Zoltán és Dobrán Gyula nem egyeztetett. Több mint ezer fiatalt érint a sportszervezetek általunk javasolt támogatása. Októberben is elmondtuk, hogy egyetértünk sok mindennel, de önök nem fogadták el a módosítóinkat – mondta Szatmári Anikó, a pénzügyi, gazdasági és  költségvetési bizottság elnöke, aki a későbbiekben megjegyezte, hogy a többlet elosztásánál mindösszesen kb. 50 millió forint üsszegben tettek csak módosító javaslatot.

- A pénzügyi bizottság módosításának befogadásával együtt támogatjuk az előterjesztést. Mi megígértük az egyesületeknek a segítségünket és szeretnénk ezt érvényesíteni. –mondta a Fidesz Frakció vezetője, a városfejlesztési bizottság elnöke, Tamás Zoltán.

Dobrán Gyula afelől érdeklődött, hogy lehet-e olcsóbban megvalósítani a tervezett állagmegóvást a Malom-projekt esetben, illetve ez nem számít-e az építkezés folytatásának, amit szerinte a közbeszerzési törvény a jelen helyzetben nem enged meg. Jelezte, nem szeretné, ha ezért is megbüntetnék  a várost. Ki vállalja ezt fel a városvezetők közül? – kérdezte a képviselő. Egyébként pedig névszerinti szavazást javasolt a módosító indítványok elfogadásáról. Ezt többen támogatták, s a testület el is fogadta.

A Malom állagmegóvása kapcsán a vitában felmerült, hogy egyrészt az állagmegóvás, másrészt az utcai forgalmat érintő esetleges balesetveszély miatt is lépni kell. A beruházás építési naplója nincs lezárva, tehát lehet ott munkát végezni, de a helyzetet bonyolítja, hogy a területet még hivatalosan nem tudta visszavenni a város.

Szóba került, hogyan lett 1,3 milliárd többlet adóbevétele a városnak a tervezetthez képest. A hivatal szakemberei elmondták, hogy más városokat is vizsgáltak, s nem kirívó a jászberényi helyzet. Az akkori ismereteik birtokában nem lehettek merészebbek. Arra például senki nem számított, hogy az Electrolux az elmúlt évben a cég által előre jelzettnél sokkal több adót fizetett, s a legnagyobb befizetők is hasonlóan jobb évet zártak a tervezettnél.

- Az I-III. negyedévről szóló költségvetési beszámolót elfogadtuk, így azon a kérdést, hogy keletkezett ez az 1,3 milliárdos „fiaskó”, már továbbléphetünk.. Foglalkozzunk azzal, ami ebből adódik. Tíz hónapja húzódik a városüzemeltetés, a sportegyesületek támogatásának ügye, amely normál évben a februári költségvetés elfogadásakor megtörténik – mondta dr. Szabó Tamás.

Balogh Donát arra tett javaslatot, hogy szívesen részt venne a testülettel egy Malom bejáráson. Akár szakértő segítségét is kérhetnénk ehhez – mondta a képviselő, akinek javaslatát a polgármester pozitívan fogadta.

Bobák Zsolt azt vetette fel, hogy a kórháznak nem csak szakdolgozói vannak, de a javaslat szerint csak ők kapnának egyszeri illetmény kiegészítést. Dr. Szabó Tamás jogosnak érezte a felvetést és kezdeményezte, hogy ezt módosítsák, azaz, a kórház minden dolgozója részesüljön anyagi elismerésben, hiszen a covidos időszak megkezdése óta folyamatosan erőn felül teljesítenek. A módosításra viszont az ülésen az SZMSZ szerint már nem volt lehetőség.

- Áttekinthetetlen ez a napirendi pont a külső szemlélők számára. Az egyik súlypont: a város üzemeltetésének a javítása. A gépek beszerzése a következő években is javítja a helyzetet, s természetesen fontos az intézményhálózat és a hivatal, illetve a kórház dolgozóinsk  illetmény támogatása is. A különböző sportegyesületek kérelmével is foglalkozott az előterjesztés., de nekünk már a jövő évi költségvetés tervezésével is foglalkoznunk kell. A Fidesz Frakciót és Dobrán Gyulát nem érdekli, hogy jövőre milyen változásokkal számolunk. A 2022-re áthúzódó kötelezettségek 1,5 milliárdot jelentenek. Működési többletkiadás 4-500 millió lesz. Az állami elvonás az idei 700 millióval szemben jövőre 900 millió. Ezekkel a tényekkel szembe kell nézni. Nagy tétel a Malom-projekt befejezése. Egy költségvetési évben biztos nem valósul meg. Három gazdasági év alatt finanszírozható. A legpesszimistább forgatókönyv ez. Nem lehet azt állítani, hogy ki vannak éheztetve a civil- és sportszervezetek. A tahós sportágak az elmúlt három évben mennyi pénzt kaptak. Több százmilliót kaptak egyenként. Bárkinek a rendelkezésre bocsátom ezeket az adatokat. Tudják-e, hogy a Jászberényi FC körül milyen gazdasági társaságok vannak? Tudjátok-e kinek adjátok azt a támogatást? – mondta Balogh Béla, alpolgármester.

A név szerinti szavazás során Dobrán Gyula három módosító javaslatából egyet fogadtak el, amely az önkormányzat mezei őrszolgálatának 800 000 forintos személyi juttatás járulékot biztosított, a közterület felügyeletnek pedig 6 000 000 milliói forintot új autó vásárlására

Elfogadták a pénzügyi, gazdasági és tulajdonosi bizottság módosítóját is, amely a Trió Rádió és a sportegyesületek támogatásáról szólt.

A további öt napirendet is egyhangúlag fogadták el, melyek között volt egy gyermekorvosi körzet helyettesítésben való ellátásáról, alapítvány támogatásáról, az Ifjúsági Munkacsoport tagjainak módosításáról és a 2022. évi start munkaprogram indításához szükséges kérelem benyújtásáról és az önerő biztosításáról szóló előterjesztés is.

A napirendi pontok megtárgyalását követő félórás időkeretben – interpellációk, felvilágosítás kérése, napirenden kívüli felszólalás – a közérdekű kérdések mellett személyeskedésre is sor került, majd véget ért a testület novemberi soros ülésének nyílt szakasza.

cvvv 2

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.