A képviselő testület rendkívüli nyílt ülése

A képviselő testület rendkívüli nyílt ülése
2020.07.10.

A korlátozások feloldása után az első, rendkívüli, nyílt ülését tartotta Jászberény Város Képviselő Testülete, július 8-án, szerdán délután, a Városháza tanácstermében.

Elsőként Budai Lóránt polgármester előterjesztésében az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Központi Óvoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtására, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítására napirendi pontot tárgyalták. Az előterjesztés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatra irányult, melynek a beadási határideje július 10. Sikeres pályázat révén lehetőség nyílhat a Központi Óvoda fejlesztésére – ablakok cseréje, terasz vízelvezetésének korszerűsítése és burkolatok cseréje.

Az óvoda ablakai, valamint a terasz burkolata felújításra szorulnak. A teraszburkolat rekonstrukciója előtt azonban a vízelvezetést is meg kell oldani az adott felületen a későbbi problémák elkerülése érdekében. A terasz meglevő fa burkolata helyett rugalmas gumi burkolattal fednék a területet. A beruházás teljes költsége 13 090 812 forint, amelynek ötven százaléka vissza nem térítendő támogatásból finanszírozható. A mintegy hat és félmillió forintos önerőt a 2021. évi költségvetés terhére kívánja biztosítani az önkormányzat. A képviselők egyhangú igennel elfogadták az előterjesztést.

Szintén a polgármester terjesztette elő a következő napirendi pontot, amelyben a Jászberény Városi Önkormányzat PH/990/2016. számú Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata módosítására előterjesztést vitatták meg. Jászberény város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi törvényben meghatározott felhatalmazás alapján, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben eljárva határozattal döntött a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e érinti a Szabályzatban szereplő szervezeti egységeket és felelős személyeket, ezért szükségessé vált a módosítás.

Az előterjesztés mellé Tamás Zoltán képviselő élt a véleménynyilvánítás jogával. Emlékeztetett, hogy az átszervezések miatt jelenleg nincs aljegyző a hivatalban. Sajnálatát fejezte ki, hogy a több mint két évtizedes munkakapcsolata dr. Sass Krisztina aljegyzővel fenti okokból megszakadt. A frakcióvezető szerint méltatlan módon vált meg a városvezetés az egykori aljegyzőtől, aki 24 évig szolgálta magas szintű tudásával Jászberényt. Budai Lóránt reagált a felvetésre, aki megerősítette, hogy a hivataltól senki nem küldtek el. Az aljegyző asszonytól kifejezetten méltó ünnepség keretében búcsúztak. Hangsúlyozta, dr. Sass Krisztina magánéleti okokból döntött úgy, hogy ezt a tevékenységet nem kívánja tovább folytatni. A kívánságát tiszteletben tartva megköszönték a munkáját és a polgármester az ülés alkalmával is jó egészséget, sok boldogságot kívánt részére. A határozati javaslatot 14 igennel elfogadta a testület.

Az utolsó pontban a polgármester szóbeli tájékoztatást adott elő az önkormányzat költségvetését érintő ügyekről. Elmondta, hogy az elmúlt időszakban a folyó beruházások tekintetében több tárgyalást és egyeztetést folytattak. A Malom projekt vizsgálata közben derült fény arra az ügyre, amelyet elsőként a városvezetés a testület elé kívánt vinni. A szakemberek vizsgálata nyomán a városvezetés úgy döntött, hogy elállás útján megszünteti a kivitelezővel a vállalkozói szerződést és elszámolásra szólítja fel a vállalkozót. Ezzel együtt ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés és csalás alapos gyanúja miatt feljelentést tettek. Ennek egyik oka, hogy a vállalkozó késedelme olyan mértékű, hogy határidőre befejezni ezt a projektet lehetetlen. A problémát tovább fokozta, hogy Szabó Tamás előző polgármester olyan jogi nyilatkozatot tett az önkormányzat nevében, melynek nyomán a vállalkozónak nem volt lehetősége késedelmi és meghiúsítási kötbért beszámítani és érvényesíteni. Így az önkormányzat jogi és gazdasági dokumentumokkal alátámasztva arra kényszerült, hogy a vállalkozó számláját kifizesse. Ezzel nagyságrendileg 300 millió forintos kár érte a várost.

Az előző jegyzőhöz a választás előtt levélben fordult a kivitelező ügyvezetője, hogy segítse a fenti nyilatkozat aláírásának ösztönzésében. A szakirodák aláírható formába hozták a nyilatkozatot, majd Szabó Tamás aláírta azt, majd ez után egy nappal kérte az Államkincstár állásfoglalását. Mindemellett 2018-ban a cég likviditási mutatója olyan alacsony volt, hogy már akkor látszott nincs esély a követelés érvényesítésére. Azt csakis beszámítás útján lehetett volna véghez vinni, de erről mint a fentiekből látszik a volt polgármester lemondott. Kiderült az is, a vállalkozó által hivatkozott talajmechanikai mérések eredménye megvett, hamis vizsgálati eredményt mutat. Mindezek tudatában a városvezetés megtette a megfelelő polgári és büntetőjogi lépéseket.

A testületi ülésen Szabó Tamás nem volt jelen, hozzászólás, vélemény a tájékoztatóhoz nem érkezett.

 

(Forrás: Berény Cafe)

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.