A Jászkun Redemptio ünnepe

A Jászkun Redemptio ünnepe
2022.05.13.

Kétszázhetvenhét év telt ez azóta, hogy a jászok és a kunok összefogásának erejéből őseinknek sikerült visszaváltani elvesztett szabadságukat, kiváltságaikat. A példaértékű tettre emlékezünk 2014 – a nemzeti emléknappá nyilvánítás – óta minden esztendő május hatodikán, a Jászkun Redemptio ünnepén. Idén a délelőtti interaktív programok elsősorban a fiatalokhoz szóltak, délután pedig koszorúzással, emlékünnepséggel és filmvetítéssel tisztelegtünk redemptus eleink kiváló tettei előtt.

Ahhoz, hogy a jövő eredményes legyen, ismernünk kell a múltat, szellemi értékeit át kell menteni és továbbadni a következő generáció számára. Többek között ezt a célt szolgálta az önmegváltás emléknapjára a Jászkerület Kft. által szervezett ifjúsági programsor, amely négy helyszínen, négy különböző interaktív formában nyújtott szórakozás keretébe bújtatott ismereteket az iskolás korú gyerekeknek.

Az alsó tagozatosokat a Főnix műhelyházban Patakiné Kocza Anita várta, aki a játékra, kézügyességre fókuszálva adott át ismereteket a korabeli jász díszítő és tárgykultúrából. A moziban a Jászsági Hagyományőrző Egylet magyarázattal kiegészített viseletbemutató alkalmával a kaftántól a farmerig kalauzolta végig az ifjúságot a jász öltözékek skáláján. A táncosok Víz utcai székházában   élőben és filmbejátszásokon keresztül a jász népi muzsikával és néptánckincs világával, Szűcsné Urbán Mária értő magyarázata segítségével kerültek közelebbi kapcsolatba a diákok. Talán a fiatalok számára legizgalmasabbnak az a vetélkedő bizonyult, amely a város történelmi nevezetességei kapcsán okostelefonon keresztül adott helyszínen megoldandó feladatokat.

A hivatalos ünnepségek sora a Jászkun Redemptios Emlékoszlopnál kezdődött, ahol a város vezetői, a hagyományőrzők, a Jász Múzeum képviselői és a szervezők nevében a Jászkerület Kft. dolgozói elhelyezték az emlékezés virágait. Fent nevezettek a Jászság és a Kunság elöljáróival, hagyományőrzőivel kiegészülve a Jászkapitány emlékművénél is koszorúzással hajtottak főt redemptus őseink példamutató tettei előtt.

 

A történelmi zászlók és a Jászkürt bevonulása nyitotta az emlékünnepséget, amelynek a Lehel- Film Színház adott otthont. Budai Lóránt, Jászberény város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. A település emlékhelyei, szobrai, történelmi parkjai az itt lakók szellemiségétől, az eleink által képviselt gondolatok továbbadásától válnak az emlékezésre méltó helyszínné, az ősök tettei példaértékűvé. A jász emberek összefogásra való képessége, a jó ügyért való kiállás ma is büszkeségre okot adó tulajdonsága az itt élőknek – mondta a városvezető.

Borbás Ferenc emeritus jászkun főkapitány ünnepi köszöntőjében a hagyományőrzés fontosságára, a fiataloknak a múlt ismereteibe való aktív bevonásának szükségességére hívta fel a figyelmet.

„A jászok és a kunok génjeikben képviselik azt a tényt, hogy a függetlenségünknek nem lehet ára, mert annak értéke van.” A mai Európában különösen nagy jelentősége van a szabadságnak, az önrendelkezés megtartásának, a nemzeti identitás, a keresztény hit megőrzésének – hangsúlyozta beszédében Pócs János országgyűlési képviselő.

A köszöntő beszédekhez gondolatiságban szervesen kapcsolódott dr. Eörsi Julianna társadalomkutató A redemptio szerepe a nemzeti tudat erősítésében című előadása.

Immár kilencedik esztendeje, hogy a Jászkun Kapitányok Tanácsa határozata szerint a jász, a nagykun és a kiskun kerületből minden redemptios emlékünnepség alkalmával egy-egy, a közösség a Jászkunság hagyományőrzésében kiemelkedően teljesítő arra érdemes személy vagy csoport átveheti a kapitányok elismerő kitüntetését. Ebben az évben a Jászság díját és az azzal járó Győrffy Sándor szobrászművész alkotta emlékplakettet Bolla János a lovas hagyományok, valamint a város épített és természeti környezetének hű őrzője, emeritus jászkapitány érdemelte ki. Az elismerést Győrffy Sándor jászkun főkapitány adta át, a laudációt Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász múzeum igazgatója olvasta fel. A Kiskunság díját dr. Rosta Szabolcs régész, kecskeméti múzeumigazgató kapta. A Nagykunság Karácsony Sándor filmrendezőnek ítélte oda a rangos elismerést.

A redemptios emlékünnepség zárómozzanataként a közönség megtekintette a kitüntetett Karácsony Sándor A kunok hazája című gyönyörűen fényképezett ismeretterjesztő filmjét.

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.