A Jászkun Redemptio 279. évfordulója

A Jászkun Redemptio 279. évfordulója
2024.05.08.

A jászok és a kunok számára az év legfontosabb dátuma 1745-től kezdődően május hatodika. Ezen a napon írta alá ugyanis a redemptios diplomát Mária Terézia királynő, amellyel visszaadta a jászoknak és a kunoknak a tőlük jogtalanul elvett kiváltságaikat és szabadságukat. A Magyar Országgyűlés 2014. február 4-én történelmi emléknappá nyilvánította. Ezt követően Jászberény, mint a Hármaskerület egykori székvárosa felvállalta, hogy minden évben ezen a napon központi ünnepséget rendez.

Így volt ez idén is, sőt a mostani ünnepség egy redemptios ünnepi hét kezdete volt. Május 6-án, hétfőn a jász és kun települések képviselői reggel kilenc órakor a jászberényi Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplomban gyülekeztek, ahol Szántó József apát-plébános celebrált szentmisét, míg Mező István lelkipásztor a Szentírásból olvasott fel ás áldást mondott.

– Őseink az elvesztett szabadságukért és kiváltáságaikért óriási áldozatot hoztak. Ezért hálával gondolhatunk rájuk. Nagy tűz volt a szívükben, ami a hitből és az Istenbe vetett reményből adódott. Az Istenbe vetett hit az emberi élet minden szféráját áthatja. Ha nincs hit, akkor nem lett volna redemptio sem – mondta Szántó József, aki szentmiséje középpontjába a hitet, a reményt és a szeretetet helyezte. Szavaiból az is kiderült, hogy e három fogalom közül a szeretet a legfontosabb.

A szentmiséhez kapcsolódva Mező István református lelkész hangsúlyozta, ami a múltban megtörtént, az a jelenre is érvényes.

– Az első a hit, hogy eljussunk az értékteremtő vállalásokig. Fontos a jövőbe vetett hit is, hogy a jelenben tudjunk gondolni a jövőnkre is. A remény az, ami nem engedi, hogy feladjuk céljainkat, míg a szeretet az, amely átformál bennünket. Az Isteni szeretet átformál bennünket, s fontos, hogy megtettük-e azt, amit elvár tőlünk – mondta Mező István.

A templomból az ünneplők útja a Redemptiós Emlékoszlophoz vezetett, ahol Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum nyugalmazott igazgatója köszöntötte a megjelenteket.

– Dávid Sándor emeritus jászkapitány 2020-ban gondolt egy nagyot és elkészítette az itt látható, nagyon szép emlékoszlopot a Jászkun Redemptio emlékezetére. Tette azt akkor azért, mert abban az évben volt ennek a nagy eseménynek a 275. évfordulója. A COVID járvány miatt azonban az emlékoszlop ünnepélyes felavatására csak egy év múlva, 2021-ben kerülhetett sor. Ez az oszlopot szimbolizálja a Jászkun Hármaskerület egykori és mai összetartozását. A hagyományőrzés volt az, ami újra összehozta ezeket a településeket. Ez nagyon dicséretes dolog, s arra kérek mindenkit, hogy amíg lehet, amíg tudjuk, mindig ápoljuk is ezt – mondta Hortiné dr. Bathó Edit, majd a települések képviselői megkoszorúzták az emlékoszlopot.

Az ünnepség harmadik állomása a Jász emlékműnél volt, ahol a jász és kun települések képviselői elhelyezték a tisztelet és az emlékezés koszorúit. Itt Molnár László közreműködött, aki tárogatón játszott.

Ezt követően a városháza díszterme volt a következő helyszín, ahol a Jászkun Redemptio tiszteletére rendezett emlékünnepséget tartották. A jászok ősi ereklyéje, a Jászkürt és a történelmi zászlók ünnepélyes behozatala után felcsendült a Himnusz, majd a Jász Himnusz, s a Kun Miatyánkot dr. Bartha Júlia néprajzkutató, turkológus mondta el. Itt elsőként Budai Lóránt, Jászberény polgármestere mondott köszöntőt.

– Aki itt volt velünk tavaly, az bizonyára emlékszik arra, hogy beszédemben akkor arra igyekeztem kitérni, hogy akár a Város Napja, akár a Redemptio Napja igazi ünnep. Egy igazi ünnep akkor ér valamit, ha ezt mindenki így érzi. Ma a szentmisével kezdtük a napot, ahol számtalanszor elhangott a hit, a remény és a szeret hármasa. Elsősorban hit kell, hogy elhiggyük, hogy amit eleink megcselekedtek, arra mi is képesek lehetünk a magunk idejében, a magunk módján. Nekünk kell reményt adnunk az utánunk következőknek, hogy nagy dolgokra vagyunk hivatottak. Kell a szeretet, mert ahhoz, hogy mint eleink összekapaszkodjunk, ez elengedhetetlen. Bár a mai világunkra inkább a széthúzás dívik, azért az elmúlt években sokan megmutattuk már, hogy lehet egymást tisztelni és szeretni, s akkor nagy dolgokra vagyunk képesek – mondta Budai Lóránt, aki azt is megjegyezte, hogy sokkal többeknek ismerni kellene a Redemptiot. Mint mondta azért is tart most több napon át az ünnepség, hogy minél többen vegyenek részt a programokon.

– Ma ünnepel a Jászság, ünnepel a Kunság. Megemlékeznek a településeink, az önkormányzataink, az iskolák, a jászok, a kunok a 279 évvel ezelőtti eseményről, amikor őseink megváltották saját szabadságukat. Örökérvényű a hagyaték, hogy a szabadság és a biztonság kéz a kézben jár. A redemptio a mai napig tanít, épít, hitet és erőt ad nekünk. Mindenki másként éli meg, hogy mit jelent nekünk jászoknak, kunoknak az összetartozás, a függetlenség, az önállóság – mondta ünnepi köszöntőjében Pócs János. A Jászság országgyűlési képviselője elmondta, milyen nagyszerű érzés volt, amikor a Magyar Országgyűlés 2014. február 4-én egyhangúlag nyilvánította emléknappá május 6-át.

– A jászok neve hallatán napjainkban sokan először a szabadságra gondolnak, hiszen az 1745-ös jászkun redemptio erről szólt. Mert szabadság sohasem pénzből, hanem hitből lesz. A redemptio üzenete pedig ma is aktuális. Fontos, hogy 279 év után ma is képesek legyünk saját kezünkbe venni és saját bölcsességünk szerint alakítani saját sorsunkat – mondta Pócs János.

A köszöntők sorát Ván Jenő regnáló jászkun főkapitány zárta, aki arról szólt, hogy mit is jelent a kapitányoknak a redemptio és a hármaskerület, annak kapcsolatai. Kiemelte az egységet, ami a hármaskerület kapitányai között kialakult, s azt, hogy a redemptio üzenete sokakhoz eljut a különböző rendezvényeiknek köszönhetően is.

A köszöntőket követően Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum nyugalmazott igazgatója eleventette fel a 279 évvel korábbi eseményeket. Szólt arról is, hogy milyen társadalmi és gazdasági hatásai voltak, lettek a redemptionak a jászok és a kunok életében.

Az emléknapon került sor a Jászkun Kapitányok Tanácsa által alapított Jászkunság Hagyományőrzéséért Díj átadására is. Ezt minden évben azoknak a személyeknek vagy közösségeknek ítélik oda, akik a Jászkunság hagyományőrzésében kiemelkedő munkát végeznek. A kiskun kapitányok döntése alapján ebben az évben Varga Ferencné, Szank polgármestere vehette át a díjat. A nagykun kapitányok az elismerést Szentpéteriné Lévai Máriának, a kunhegyesi könyvtár és művelődési központ igazgatójának adományozták. A jászkapitányok a Jászkunság Hagyományőrzéséért Díjat Farkas Ferencnek, Jászapáti polgármesterének, a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnöke ítélték oda.

Az ünnepségen közreműködött a Jászsági Hagyományőrző Egylet, Faragó Zoltán, a Berényi Színjátékos Társaság tagja és Pénzes Tivadar népzenész.

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.