Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben

A pályázat kódszáma: TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005

Rövid összefoglalás a projektről:
Kedvezményezett neve: Jászberény Városi Önkormányzat
A projekt címe: Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben 
Szerződött támogatás összege: 100 000 000 Ft 
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tényleges befejezési dátuma: 2022. december 31.
Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 

A projekt átfogó célja hogy a Jászberényi járás települései, az identitásuk megerősítése mellett olyan közösségekkel gyarapodjanak, melyek aktívan tesznek önmagukért és lakókörnyezetükért, valamint közöttük jól működő partnerségek alakulnak ki a további együttműködés jegyében. A pályázatban a lakosokkal együtt a civil szervezetek, az önkormányzatok és a kulturális intézmények közösen valósítják meg elképzeléseiket.
A projekt tartalma:
A projekt által tervezett tevékenységek és szolgáltatások Jász-Nagykun-Szolnok megyében található Jászberényi járás településein, Jászberényben, Jászjákóhalmán, Jászboldogházán, Pusztamonostoron, Jászágón, Jászfelsőszentgyörgyön és Jásztelken településeken valósulnak meg. Jászberény esetében a direkt közösségfejlesztési folyamat egy településrészre fókuszál. Ez a településrész a Belváros. Határait a Szövetkezetút, Thököly u., Hatvani u., Nádor u., Petőfi u., Bercsényi u., majd újra a Szövetkezet út alkotja. Az érintett települések egymással határosak. A projekt 3 célterületen valósul meg, melyek megoszlása az alábbiak szerinti: 1. célterület: Jászberény belvárosa (1 138 fő) 2. célterület: Pusztamonostor, Jászfelsőszentgyörgy, Jászágó (összlakossága: 4 122 fő) 3. célterület: Jásztelek, Jászjákóhalma, Jászboldogháza (összlakossága: 6 910 fő) A 3 célterület lakossága összesen 11 450 fő. A projekt célja a társadalmi aktivitás növelése, a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősítése, a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolat erősítése, valamint az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése. Cél a kulturális intézményhálózat együttműködésének szakmai-módszertani támogatása, a lakosság, civil szervezetek bevonásával. Ezáltal megerősödik és összekovácsolódik a települések közössége. Ennek hosszútávon számtalan jótékony hozadéka lehet mind a gazdaságra nézve, mind pedig az egyéni fejlődésre, növekszik általa a társadalmi öntudat és a település megtartó ereje. A projekt első felében célterületenként 1-1 helyi cselekvési terv kerül felállításra a közösségi igényfelmérés alapján. Mindezek után az aktivizálható lakosság részvételével indul el a közösségfejlesztési folyamat, az identitás erősítése, melyre a pályázó települések olyan programlehetőségeket próbáltak kidolgozni, amelyek a közösségi színtereken újak és egyedülállóak az azokban foglalt egyéni készségeket is fejlesztő programelemekkel.
Sajtó:
Dr. Birinyi Alexandra
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Tel: +36 (57) 505 781
E-mail: birinyi.alexandra@jaszbereny.hu
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
Tel.:57/505-785

Projektmenedzsment
Döntéshozó szint:
Képviselő-testület 
Városfejlesztési Bizottság 
Budai Loránt polgármester 

Belső apparátus:
Hegyi István irodavezető, Városfejlesztési Iroda
Dr. Birinyi Alexandra jogi ügyintéző, Aljegyzői Osztály

Külső menedzsment tagjai:
Nem releváns

Nyilvánosság biztosítása:
Creatív Color Stúdió Kft.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Pesti József ügyvezető

Tervező:
Nem releváns

Közbeszerzési bonyolító:
Nem releváns

Műszaki ellenőr:
Nem releváns

Kivitelező:
Nem releváns
Galéria:
A projektről készült fotók a projekt előrehaladásával párhuzamosan lesznek láthatóak.
Jászberény Város Önkormányzata
Postai cím: 0000 Jászberény, Minta utca 5.
Központi telefonszám: (00) 555-555

Városunk

Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.