Helyi foglalkoztatási együttműködés, PAKTUM megvalósítása a Jászberényi Járásban

A pályázat kódszáma: TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004

Mi az a Paktum?
 Jászberény Város Önkormányzata 433,1 millió forint 100%-os intenzitású támogatást nyert „Helyi foglalkoztatási együttműködés, PAKTUM megvalósítása a Jászberényi Járásban” című, TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 azonosítószám projekt megvalósítására.
   Jászberény Város Önkormányzata 2016-ban támogatási kérelmet nyújtott be Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül. A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik az állami foglalkoztatási szervként eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal közreműködésével.
   A konzorcium célja, hogy Jászberény Járás határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, mely hosszú távú, fenntartható megoldást jelent a térség foglalkoztatási problémáira. A pályázati program főtevékenységként támogatja a foglalkoztatási megállapodás, Paktum létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoportok támogatására. A paktumszervezet Jászberény Város Önkormányzata, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a „Helyet!” Alapítvány együttműködésével jön létre.
   A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhet, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportokba tartozó személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.
   A projekt célkitűzései szerint a támogatások eredményeként a munkaerő piaci programokba min 355 fő kerül bevonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 243 fő (közülük 73 fő képzésen is részt fog venni). A támogatást követő 6 hónappal állással rendelkezők száma 97 fő. A program keretében 2017 tavaszán létrejön a Paktumiroda, melynek feladata a paktumtagok és egyéb szervezetek közötti koordináció és információáramlás fenntartsa, a kapcsolatrendszer működésének biztosítása.
 
Dokumentumtár:
Keres - Kínál:
Munka lehetőség (felöltés alatt).
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 

Hegyi István városfejlesztés irodavezető
e-mail cím: fejleztes@jaszbereny.hu
Telefon: +36 (57) 505 785
Galéria:
Paktum 2017.05.17. - Nyitó rendezvény
Paktum 2017.05.30. - Fórum rendezvény
Paktum 2017.06.21. - Fórum rendezvény
Paktum 2017.12.12. - Fórum rendezvény és ICS ülés
Paktum 2018.05.09. - Fórum rendezvény és ICS ülés
Paktum 2018.10.04. - Fórum rendezvény és ICS ülés
Paktum 2018.12.20. - Fórum rendezvény és ICS ülés
Paktum 2019. 06. 25. - Rendezvény
Esemény naptár:
2019.02.21. 9:00 csütörtök
Paktum Fórum ICS
Helyszín : Polgármesteri Hivatal Jászberény Nagyterem
Munkaerő piaci szolgáltatások:
A TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a Jászberényi járásban” című  projekt célja, hogy Jászberény Járás határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jött létre, mely hosszú távú, fenntartható megoldást jelent a térség foglalkoztatási problémáira. A pályázati program fő tevékenységként támogatja a foglalkoztatási megállapodás, Paktum létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoportok támogatására.
   A paktumszervezet Jászberény Város Önkormányzata, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a „Helyet!” Alapítvány együttműködésével jött létre.
  A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhet, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportokba tartozó személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.

Célcsoport felmérése
   A programba bevonható személyek kompetenciáinak függvényében, személyenként egyéni cselekvési terv kerül megfogalmazásra. A résztvevő személyek tekintetében, ez a dokumentum az alapja a projektben való előrehaladásnak. Rendszeres felülvizsgálata, a résztvevővel való folyamatos egyeztetés az igények, valamint a kötelezettségek miatt elengedhetetlen.

Programból való lemorzsolódás megelőzése
   A  kliens meglévő képességeire támaszkodó, azokat erősítő készségfejlesztő programok működtetése: mentorálás, munka tanácsadás, beilleszkedés segítése, munkahelymegtartás segítése (egyéni vagy csoportos munkaformákban zajló humánszolgáltatás).

Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás
   A szolgáltatás célja a projektbe bevont (nem foglalkoztatott) személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkavállalás és munkahely megtartás elősegítése.

Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése
   Olyan jellegű előadások megtartása melyek előadói közvetve vagy közvetlen tapasztalataikkal tudják felkészíteni a programba bevont személyeket a munkába állásra, ahol a munkavállaló megismerheti a vállalatoknál tapasztalható munkahelyi környezet sajátosságait, a munkahely írott és íratlan szabályait begyakorolva adott munkakör esetében a munkafolyamatokat illetve elsajátítani azok különböző lépéseit.

1. Munkahelymegtartás segítése, utókövetés
   A munkafolyamat, illetve az egyéni tervek átbeszélése folyamán nagy hangsúlyt szükséges fektetni a munkahely-megtartásának kérdésére. Ezt az ügyféllel tervszerűen kialakított utókövetés formájában támogatja és valósítja meg a segítő/mentor az ügyfél által - a munkaerőpiacon - elért eredmény tartóssá válása érdekében, a munkaadóval és szükség szerint az ügyfél környezetével együttműködve.

Munkaerő- piaci és foglalkozási információ és tanácsadás nyújtása
   A munkatanácsadást igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása. A munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának célja, hogy a támogatottnak nagyobb mértékű rálátása legyen a munkaerő-piaci intézményrendszerre és annak szereplőire, a munkát keresőknek nyújtható támogatások és szolgáltatások lehetőségeire és az igénybetétel feltételeire, eljárásrendjére.
Munkaerő-piaci információk nyújtása: az elhelyezkedés elősegítése, és az üres álláshelyek betöltését.
Egyéni munkatanácsadás: az álláskeresési terv elkészítése a célok definiálásával, az akadályozó tényezők beazonosításával és kiküszöbölésével.

Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás, pályamódosítási tanácsadás
   A program megvalósításában nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a pályatanácsadásra fegyelembe véve, hogy korábbi tevékenységeink folyamán tapasztaltuk, hogy ezen a területen akadnak olyan jellegű hiányosságok, melyek adott esetben leginkább akadályoztathatják a programba bevont személyek foglalkoztatottságának jövőbeni alakulását.

Pályatanácsadás:
   pályaválasztás, pályamódosítás elősegítése; az egyén érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása.
Egyéni álláskeresési tanácsadás: az álláskereső felkészítése a számára megfelelő célállás megtalálásához, eléréséhez, és az ahhoz szükséges álláskeresési technikák elsajátítása
(pl. önéletrajz írása, pályázat elkészítése, felvételi interjúra történő elkészülés, beilleszkedés, a munka megtartása).

Munkatanácsadás:
   a munkapiaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást segítő ill. korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül, segíti az álláshoz jutást és az állás megtartását. 
Álláskeresési tanácsadás: az álláskeresési folyamat egy-egy lépéséhez nyújt személyre szabott szakmai segítséget.

Életvezetési tanácsadás:
   főként az egyének  pszichoszociális fejlődésének kritikus időszakaiban, illetve életszakasz váltásaik során jelentkező alkalmazkodási problémáik kezelésében nyújt segítséget.

Munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő foglalkozás,
álláskeresési technikák, motivációs, önismereti, pályaorientációs tréningek

   Az egyének munkaerő-piaci esélyeinek és elhelyezkedési lehetőségeinek növekedése érdekében személyre szabott tanácsadás nyújtása egyéni és csoportos formában.

Motivációs csoportos foglalkozás:
   az inaktív álláskeresők mobilizálása, munkára kész állapotba hozása.
Reintegráló csoportos foglalkozás: a csoporttagok élethelyzetének tudatosítása és elemzése, az állás- nélküli résztvevők öndefinicíójának segítése.

Pályaorientációs tréning:
   célja a segítség nyújtás  pályamódosítás előtt állóknak az egyéni kompetenciáiknak és életpálya-elképzeléseiknek megfelelő pályaút kialakításában, valamint a pályamódosítás érdekében szükséges képzések, tanulási lehetőségek kiválasztásában.

Kulcsképesség-fejlesztő csoportos foglalkozás:
   a munkavállaláshoz, a munka megtartásához, és a munkavégzéshez szükséges képességek és kompetenciák feltárásra.

Munka-család egyensúlya:
   a munkahelyen olyan szolgáltatások és infrastruktúra elérhetőségét jelenti, amely lehetővé teszi a dolgozó emberek számára, hogy felesleges utazás nélkül tegyenek eleget személyes feladataik vagy szükségleteik megoldásához.

Álláskeresési technikák:
   az önálló álláskereséshez szükséges ismeretek átadása, készségek, képességek kialakítása.

Elérhetőség:

Gáspár - Szanyi Krisztina
70/365-51-84
helyetalapitvany@gmail.com

Szolgáltatások igénybevétele: 5100 Jászberény, Faiskola u. 3.

 
Paktum 2020. 07. 14. - Záró rendezvény
Jászberény Város Önkormányzata
Postai cím: 0000 Jászberény, Minta utca 5.
Központi telefonszám: (00) 555-555

Városunk

Városunk

Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.