Helyi foglalkoztatási együttműködés, PAKTUM megvalósítása a Jászberényi Járásban

A pályázat kódszáma: TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004

Mi az a Paktum?
 Jászberény Város Önkormányzata 433,1 millió forint 100%-os intenzitású támogatást nyert „Helyi foglalkoztatási együttműködés, PAKTUM megvalósítása a Jászberényi Járásban” című, TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 azonosítószám projekt megvalósítására.
   Jászberény Város Önkormányzata 2016-ban támogatási kérelmet nyújtott be Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül. A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik az állami foglalkoztatási szervként eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal közreműködésével.
   A konzorcium célja, hogy Jászberény Járás határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, mely hosszú távú, fenntartható megoldást jelent a térség foglalkoztatási problémáira. A pályázati program főtevékenységként támogatja a foglalkoztatási megállapodás, Paktum létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoportok támogatására. A paktumszervezet Jászberény Város Önkormányzata, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a „Helyet!” Alapítvány együttműködésével jön létre.
   A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhet, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportokba tartozó személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.
   A projekt célkitűzései szerint a támogatások eredményeként a munkaerő piaci programokba min 355 fő kerül bevonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 243 fő (közülük 73 fő képzésen is részt fog venni). A támogatást követő 6 hónappal állással rendelkezők száma 97 fő. A program keretében 2017 tavaszán létrejön a Paktumiroda, melynek feladata a paktumtagok és egyéb szervezetek közötti koordináció és információáramlás fenntartsa, a kapcsolatrendszer működésének biztosítása.
 
Dokumentumtár:
Keres - Kínál:
Munka lehetőség (felöltés alatt).
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 

Hegyi István városfejlesztés irodavezető
e-mail cím: fejleztes@jaszbereny.hu
Telefon: +36 (57) 505 785
Galéria:
Paktum 2017.05.17. - Nyitó rendezvény
Paktum 2017.05.30. - Fórum rendezvény
Paktum 2017.06.21. - Fórum rendezvény
Paktum 2017.12.12. - Fórum rendezvény és ICS ülés
Paktum 2018.05.09. - Fórum rendezvény és ICS ülés
Paktum 2018.10.04. - Fórum rendezvény és ICS ülés
Paktum 2018.12.20. - Fórum rendezvény és ICS ülés
Paktum beruházásösztönző rendezvény I. 2019. 01. 19.
Paktum beruházásösztönző rendezvény II. 2019. 02. 02.
Paktum beruházásösztönző rendezvény III. 2019. 02. 16.
Paktum 2019. 02. 21. ICS ülés
Paktum beruházásösztönző rendezvény IV. 2019. 05. 10.
Paktum 2019. 06. 25. - Rendezvény
Esemény naptár:
A projekt 2020. augusztus 3-án befejeződött.
Munkaerő piaci szolgáltatások:
A TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a Jászberényi járásban” című  projekt célja, hogy Jászberény Járás határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jött létre, mely hosszú távú, fenntartható megoldást jelent a térség foglalkoztatási problémáira. A pályázati program fő tevékenységként támogatja a foglalkoztatási megállapodás, Paktum létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoportok támogatására.
   A paktumszervezet Jászberény Város Önkormányzata, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a „Helyet!” Alapítvány együttműködésével jött létre.
  A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhet, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportokba tartozó személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.

Célcsoport felmérése
   A programba bevonható személyek kompetenciáinak függvényében, személyenként egyéni cselekvési terv kerül megfogalmazásra. A résztvevő személyek tekintetében, ez a dokumentum az alapja a projektben való előrehaladásnak. Rendszeres felülvizsgálata, a résztvevővel való folyamatos egyeztetés az igények, valamint a kötelezettségek miatt elengedhetetlen.

Programból való lemorzsolódás megelőzése
   A  kliens meglévő képességeire támaszkodó, azokat erősítő készségfejlesztő programok működtetése: mentorálás, munka tanácsadás, beilleszkedés segítése, munkahelymegtartás segítése (egyéni vagy csoportos munkaformákban zajló humánszolgáltatás).

Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás
   A szolgáltatás célja a projektbe bevont (nem foglalkoztatott) személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkavállalás és munkahely megtartás elősegítése.

Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése
   Olyan jellegű előadások megtartása melyek előadói közvetve vagy közvetlen tapasztalataikkal tudják felkészíteni a programba bevont személyeket a munkába állásra, ahol a munkavállaló megismerheti a vállalatoknál tapasztalható munkahelyi környezet sajátosságait, a munkahely írott és íratlan szabályait begyakorolva adott munkakör esetében a munkafolyamatokat illetve elsajátítani azok különböző lépéseit.

1. Munkahelymegtartás segítése, utókövetés
   A munkafolyamat, illetve az egyéni tervek átbeszélése folyamán nagy hangsúlyt szükséges fektetni a munkahely-megtartásának kérdésére. Ezt az ügyféllel tervszerűen kialakított utókövetés formájában támogatja és valósítja meg a segítő/mentor az ügyfél által - a munkaerőpiacon - elért eredmény tartóssá válása érdekében, a munkaadóval és szükség szerint az ügyfél környezetével együttműködve.

Munkaerő- piaci és foglalkozási információ és tanácsadás nyújtása
   A munkatanácsadást igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása. A munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának célja, hogy a támogatottnak nagyobb mértékű rálátása legyen a munkaerő-piaci intézményrendszerre és annak szereplőire, a munkát keresőknek nyújtható támogatások és szolgáltatások lehetőségeire és az igénybetétel feltételeire, eljárásrendjére.
Munkaerő-piaci információk nyújtása: az elhelyezkedés elősegítése, és az üres álláshelyek betöltését.
Egyéni munkatanácsadás: az álláskeresési terv elkészítése a célok definiálásával, az akadályozó tényezők beazonosításával és kiküszöbölésével.

Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás, pályamódosítási tanácsadás
   A program megvalósításában nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a pályatanácsadásra fegyelembe véve, hogy korábbi tevékenységeink folyamán tapasztaltuk, hogy ezen a területen akadnak olyan jellegű hiányosságok, melyek adott esetben leginkább akadályoztathatják a programba bevont személyek foglalkoztatottságának jövőbeni alakulását.

Pályatanácsadás:
   pályaválasztás, pályamódosítás elősegítése; az egyén érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása.
Egyéni álláskeresési tanácsadás: az álláskereső felkészítése a számára megfelelő célállás megtalálásához, eléréséhez, és az ahhoz szükséges álláskeresési technikák elsajátítása
(pl. önéletrajz írása, pályázat elkészítése, felvételi interjúra történő elkészülés, beilleszkedés, a munka megtartása).

Munkatanácsadás:
   a munkapiaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást segítő ill. korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül, segíti az álláshoz jutást és az állás megtartását. 
Álláskeresési tanácsadás: az álláskeresési folyamat egy-egy lépéséhez nyújt személyre szabott szakmai segítséget.

Életvezetési tanácsadás:
   főként az egyének  pszichoszociális fejlődésének kritikus időszakaiban, illetve életszakasz váltásaik során jelentkező alkalmazkodási problémáik kezelésében nyújt segítséget.

Munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő foglalkozás,
álláskeresési technikák, motivációs, önismereti, pályaorientációs tréningek

   Az egyének munkaerő-piaci esélyeinek és elhelyezkedési lehetőségeinek növekedése érdekében személyre szabott tanácsadás nyújtása egyéni és csoportos formában.

Motivációs csoportos foglalkozás:
   az inaktív álláskeresők mobilizálása, munkára kész állapotba hozása.
Reintegráló csoportos foglalkozás: a csoporttagok élethelyzetének tudatosítása és elemzése, az állás- nélküli résztvevők öndefinicíójának segítése.

Pályaorientációs tréning:
   célja a segítség nyújtás  pályamódosítás előtt állóknak az egyéni kompetenciáiknak és életpálya-elképzeléseiknek megfelelő pályaút kialakításában, valamint a pályamódosítás érdekében szükséges képzések, tanulási lehetőségek kiválasztásában.

Kulcsképesség-fejlesztő csoportos foglalkozás:
   a munkavállaláshoz, a munka megtartásához, és a munkavégzéshez szükséges képességek és kompetenciák feltárásra.

Munka-család egyensúlya:
   a munkahelyen olyan szolgáltatások és infrastruktúra elérhetőségét jelenti, amely lehetővé teszi a dolgozó emberek számára, hogy felesleges utazás nélkül tegyenek eleget személyes feladataik vagy szükségleteik megoldásához.

Álláskeresési technikák:
   az önálló álláskereséshez szükséges ismeretek átadása, készségek, képességek kialakítása.

Elérhetőség:

Gáspár - Szanyi Krisztina
70/365-51-84
helyetalapitvany@gmail.com

Szolgáltatások igénybevétele: 5100 Jászberény, Faiskola u. 3.

 
Paktum 2020. 07. 14. - Záró rendezvény
Jászberény Város Önkormányzata
Postai cím: 0000 Jászberény, Minta utca 5.
Központi telefonszám: (00) 555-555

Városunk

Városunk

Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.