Élhető település kialakítása Jászberényben

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00031

Projekt adatai:
A projekt címe: Élhető település kialakítása Jászberényben
Kedvezményezett neve: Jászberény Városi Önkormányzat
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00031
Szerződött támogatás összege: 500 000 000,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma:2024. március 31.

Projekt célja:
A) főtevékenység alapján: Belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integrált-csapadékvízgazdálkodás céljainak figyelembevételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével.

D) főtevékenység alapján: Kerékpárosbarát fejlesztések, kerékpárosforgalmi útvonal kialakítása, kerékpáros közlekedés népszerűsítése, személetformálási akciók megvalósítása
 
Projekt tartalma:
Jászberény Városi Önkormányzat pályázatán belül az A) és D) főtevékenységekre kíván pályázni.

A) főtevékenység alapján célunk: Belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integráltcsapadékvízgazdálkodás céljainak figyelembevételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével. Ezen belül Jászberény, Váltó út és környékének védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztésére. Az érintett terület a Váltó út környéke - a Váltó útba becsatlakozó Fácán utca, Fecske utca és Rigó utca – amely zömében családi házas beépítésű. A területen esetlegesen egyéb (nem jelentős mértékben zavaró hatású) gazdasági célú ipari épületek is elhelyezhetők. A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások létesíthetők. Az érintett területrészen az utóbbi években csapadékosabb időszakokban elöntések keletkeztek a családi házas beépítésű területeken. Az Ipartelep úton és a Nagykátai út mindkét oldalán kisebb ipari üzemek létesültek, ezen területrészen a csapadékvíz elvezetés megoldott a Nagykátai úton gyűjtő csatornák kialakításával míg az Ipartelep úton zárt csatorna kiépítésével biztosítva van a csapadékvíz elvezetése. A Nagykátai úton és Ipartelep úton létesült ipari üzemek telken belül kezelik az összegyülekezett csapadékvizet. A területen lévő utcák, a Nagykátai és Ipartelep út kivételével, szűkek és keskenyek, amelyekben vidékies beépítésű, kertes családi házak találhatók, melyek megközelítése csapadékos időszakban nehézkessé válik. Így a keskeny családi házas beépítésű utcák csapadékvíz elvezetésének megoldása is szükséges. Az érintett területen gazdasági tevékenységet végzők esetében a csapadék elvezetés megoldott egyrészt az Ipartelep úton meglévő csatornában, másrészt a telken belüli gyűjtéssel, elszikkasztással. Ezen nem kíván az önkormányzat később sem változtatni, cél a víz helyben tartása és ebben a törekvésben a gazdasági társaságok is partnerek. Az építendő csapadékvíz csatorna kizárólagosan a lakó funkciójú ingatlanok csapadékvíz-elvezetési problémára jelenthetne megoldást, de azokon az ingatlanokon, ahol lehetőség van szintén a víz helyben tartására buzdítjuk a lakosságot, illetve új építéseknél, létesítéseknél erre jogszabályi előírás is kötelez.

D) főtevékenység alapján célunk: Kerékpárosbarát fejlesztések, kerékpárosforgalmi útvonal kialakítása, kerékpáros közlekedés népszerűsítése, személetformálási akciók megvalósítása. A pályázati támogatás felhasználásával lehetőség nyílhat a meglévő kerékpárutak összekötésre a Hatvani úti hídtól – a Hűtőgépgyári elkerülő útig, mely tevékenységekkel régi „adósságait” teljesítené az Önkormányzat. A tervezési szakasz kezdőszelvénye csatlakozik az Elektrolux üzeméhez vezető meglévő kerékpárúthoz. A tervezési szakasz vége csatlakozik a Hatvani úton a korábbi években kiépített elválasztás nélküli gyalog és kerékpárúthoz. A híd profilja nem teszi lehetővé kerékpárút vagy kerékpársáv kialakítását a hídszerkezeten, ezért a hídon történő átvezetés kerékpáros nyom kijelölésével biztosított. A hídon történő áthaladást követően a híd mindkét oldalán a szelvényezés szerinti jobb oldalon kerékpársáv kerül kialakításra, hogy a 32-es fő út felől közlekedő kerékpárosok is biztonságosan át tudjanak haladni a Hatvani úton. A tervezett kerékpáros létesítmény kialakítási struktúráját tekintve több szakaszra bontható. /1. szakasz/ a 0+000-0+645 km szelvények között két irányú kerékpárút /2. szakasz/ 0+645-1+035 km szelvények között elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút /3. szakasz/ kerékpár sáv (összesen 127 m) és kerékpáros nyom (64 m) a Hatvani úti közúti hídon történő átvezetéshez. Az 1.-2. szakasz határán lévő gyalogátkelő és kerékpáros átvezetéstől mindkét oldalon (93,5 m, valamint 117,4 m hosszú) térkő burkolatú gyalogjárdát terveztünk a közelben lévő létesítmények megközelíthetőségének érdekében. A kerékpáros létesítmény a Hatvani út nyomvonalával párhuzamosan halad melyen két átvezetési pont kerül kialakításra egy gyalogátkelőhely kerékpáros átvezetéssel és egy kerékpáros átvezetés. A projekt megvalósítása során a felhívás 2.3 és 2.4 pontjában foglaltakat érvényesítjük.
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
Tel.:57/505-785 

Projektmenedzsment
Döntéshozó szint:
Képviselő-testület
Városfejlesztési Bizottság
Budai Lóránt polgármester

Belső apparátus:
Hegyi István irodavezető, Városfejlesztési Iroda
Simonné Pap Mária városfejlesztési ügyintéző, Városfejlesztési Iroda
Bolyós Zoltán városfejlesztési ügyintéző, Városfejlesztési Iroda

Külső menedzsment tagjai:

Nyilvánosság biztosítása:
boommédia Kft.
5100 Jászberény, Kossuth Lajos utca 19.
Kormos László ügyvezető

Tervező:
Jászberény, Váltó út és környezete csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése:
AQUAREA Mérnöki Vállalkozási Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. földszint 7., Levelezési cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4.)

Jászberény, meglévő Hatvani úti kerékpárútat és az Electrolux elkerülőn út közötti új kerékpárút fejlesztés:
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.)

Közbeszerzési bonyolító:

Műszaki ellenőr:

Kivitelező:
 
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 
Sajtó:

Galéria:
A projektről készült fotók a projekt előrehaladásával párhuzamosan lesznek láthatóak.
Jászberény Város Önkormányzata
Postai cím: 0000 Jászberény, Minta utca 5.
Központi telefonszám: (00) 555-555

Városunk

Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.