A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése.

A pályázat kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

A projekt rövid bemutatása:

Kedvezményezett:

Jászberény Városi Önkormányzat

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

Tel: +36 57 505 700 

 

Konzorciumi Partner:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

5144. Jászboldogháza, Rákóczi út 27.

Tel: +36 57 460 011, +36 57 460 023

 

A projekt címe:

A külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése Jászberény-Jászboldogháza együttműködésében

Projektazonosító: 1824890486

A támogatás összege: 80 066 787, - Ft.

A támogatás mértéke: 90 %

A projekt tervezett befejezése: 2020. 12. 15.

Jászberény és Jászboldogháza közigazgatási területét érintő, Portelket Jászboldogházával összekötő 1, 86 km hosszú, burkolatlan, Jászberény 0504 hrsz.-ú útszakasz stabilizálása és csapadékvíz elvezetése szikkasztással. A projekt megvalósításával számottevően javul az érintett tanyákon élő lakosok számára az alapszolgáltatások elérésének lehetősége, illetve a földrajzi és gazdasági mobilitása.

 

A projekt keretében beszerzésre kerülő traktorral, ágaprító és padkakasza gépekkel a külterületi utak állapota, használhatósága javul, ezáltal is fokozva a külterületen élők, gazdálkodók komfortját, mobilitásuk gyorsulását.

Közreműködők:
Projektmenedzsment:
Bató Andrea Városgazdálkodási Osztály, osztályvezető
Hegyi István Városfejlesztési Iroda, irodavezető
 
Tervező:
AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. B. épület fsz./2.
Décse Sándor ügyvezető
 
Közbeszerzési bonyolító:
Anpast Europroject Szolgáltató Kft.
1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. em. 13. ajtó
Stumpf Gábor ügyvezető
 
Műszaki ellenőr:
Hornyák Wohnbau Kft.
Hornyák János 5100. Jászberény, Riszner sétány 6.
 
Kivitelező:
PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
5135. Jászivány, Köveskút dűlő 2.
Ügyvezető: Farkas Péter
  Ügyfélszolgálat:
  Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken:
  Jászberény Városi Önkormányzat elérhetősége:
  e-mail cím: fejlesztes@jaszbereny.hu
  Tel: +36 57 505 700

  Hegyi István Városfejlesztési Iroda, irodavezető
  e-mail cím: fejlesztes@jaszbereny.hu
  Tel: +36 57 505 785
  A projekt tartalma:

  Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a külterületi helyi közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése tárgyában kiírt VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás mindkét célterületére támogatási kérelmet nyújtott be Jászboldogháza Községi Önkormányzattal közösen.
  A fejlesztés stratégiai célkitűzése hogy Jászberény és Jászboldogháza közigazgatási területét érintő, Portelket Jászboldogházával összekötő Jászberény 0504 hrsz.-ú,1,86 km hosszú, jelenleg burkolatlan útszakasz stabilizálása és csapadékvíz elvezetése megvalósuljon, valamint beszerzésre kerüljön 1 db traktor, 1 db ágaprító és 1 db padkakasza.
  Az út jelenlegi burkolatlan állapotában egyaránt ki van téve a mezőgazdasági idény (március - október) alatt az utat rendszeresen igénybe vevő mezőgazdasági munkagépek általi terheléseknek, valamint a csapadékos időszak által okozott felázásoknak. Az éves szinten legfeljebb két alkalommal történő tereprendezés, az út használhatóságán lényegesen nem javít. Az út minősége időszakonként változó. Az út a mezőgazdasági idény alatt a mezőgazdasági gépek okozta nyomvályúk miatt erősen göröngyössé válik a közcélú forgalom lebonyolítására csak korlátozottan alkalmas. A csapadékos illetve téli időszakokban vízelvezető árok híján a felgyülemlett víz, esetlegesen az elolvadó hólé sarassá, latyakossá, nehezen közlekedhetővé teszik az utat.
  A tervezései dokumentumok szerint az útszakasz fejlesztésével egyidejűleg egy egyoldali vízelvezető csatorna is megvalósításra kerül. A csatorna felgyülemlett vizet nem vezeti el, kizárólag szikkasztó árokként fog funkcionálni, ezért a csatornaépítéssel kapcsolatosan önálló vízjogi engedélyeztetési eljárás nem releváns.
  A két településrész között tanyák helyezkednek el, ahol azt ott élő lakosság egy része gazdálkodást folytat. A településen élők tömeg és egyéni közlekedése a meglévő földúton az év nagy részében problémát jelent. Portelek településrészen nem működik általános iskola, ezért a lakosság a közeli Jászboldogházára hordja általános iskoláskorú gyermekeit. Az utaztatás iskolabusszal történik. A fejlesztésre kerülő útszakasz az iskolabusz, valamint a két település között a lakosság által használt közlekedés útvonala, illetve az útszakasz közelében található őstermelők és mezőgazdasági vállalkozások szállítási útvonala is.
  Az fejlesztendő útszakasz esős, sáros időben és télen nagyon nehezen járható. Az útszakasz mellett lakótanyák vannak, amely tanyák tulajdonosai otthonaik megközelítésekor esős időben ugyanazzal a problémával küzdenek, mint az iskolabusz. A tanyákon élő és gazdálkodó lakosságnak a sáros út kétszeres problémát jelent, mert meg kell küzdeniük az áruk szállításával is.
  A fejlesztendő útszakaszon legalább napi 300 ember közlekedik hivatásforgalmi célból. A Portelken élő ingázó lakosság mellett ezt az útszakaszt választja közlekedésre a Jánoshidáról, Tápiógyörgyéről, illetve Jászboldogházáról Jászberénybe tartó saját járművel közlekedők egy jelentős része is.
  Mivel Portelken általános iskola nem található, ezért a településen élő gyermekek iskolabusz segítségével járnak át Jászboldogházára. A települések között iskolabusz szállítja a gyermekeket 1 reggeli és 2 délutáni járat keretében. Az iskolabusz napi szinten közel 30 gyermeket szállít.
  Mivel Portelek településen mentőállomás nem működik, így a porteleki lakosok jelentős hányada ezeket az alapszolgáltatásokat szintén kizárólag Jászboldogházán tudja igénybe venni.
  A fejlesztés szempontjából kiemelendő, hogy a Szolnok és Hatvan között található vasútvonal érinti a portelki vasútállomást, így az érintett tanyák lakói számára az összekötő út segítségével könnyebben elérhető a vasútállomás, amellyel Szolnok és Jászberény is közvetlenül elérhető.
  A fejlesztési zóna két kiemelt turisztikai attrakciója Jászboldogházán a Strand és Termálfürdő, illetve a Jászföld Egyesület hagyományőrző rendezvényei. A strand és termálfürdő területén található szolgáltatásokat a nyári szezonban napi látogatás szintjén legalább 500- 1000 fő veszi igénybe.
  A Jászföld egyesület hagyományőrző rendezvényei országos jelentőségűek, (autós, motoros találkozók, íjászverseny stb.) az időszakos eseményeken több ezer ember vesz részt, egy időben.

  Az úthálózat a következő útkategória, és műszaki követelmények szerint kerül kivitelezésre:
  •     Közutak osztályba sorolása:                                 egyéb közút (mezőgazdasági út)
  Tervezési osztály jele:                                         K.VI.
  Hálózati funkció                                                  d
  Környezeti körülmény                                         C
  Tervezési sebesség                                              30 Km/h
  Vízelvezetés földmedrű szikkasztó útárokba történik
  A tervezett út szélessége 4,00 m.
  A padka szélessége 0,50 m.
  A tervezett korona szélesség 5,00 m.
  A földmedrű szikkasztó jellegű csatorna fenékszélessége 0,5 m, rézsűhajlása 1:1,5.
  Az útburkolat oldalirányú esése 2,5 %, a padka oldalirányú esése 5 %.

  A projekt megvalósításával számottevően javul az érintett tanyákon élő lakosok számára az alapszolgáltatások elérésének lehetősége, illetve a földrajzi és gazdasági mobilitása.A projekt keretében beszerzésre kerülő traktorral, ágaprító és padkakasza gépekkel a külterületi utak állapota, használhatósága javul, ezáltal is fokozva a külterületen élők, gazdálkodók komfortját, mobilitásuk gyorsulását.
   

  Jászberény A Jászság Fővárosa
  Jászberény Városi Önkormányzat
  Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
  Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.