A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása

A pályázat kódszáma: TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018

A projekt leírása:
A Jászberényben a Ferencesek terén található, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat biztosítására használt épület szerkezetileg jó állapotban van, de a kor követelményeinek már nem felel meg. Az elmaradások elsősorban az energetika területén mutatkoznak. A hőszigetelés nem megoldott, a fűtésrendszer elavult, minek köszönhetően gázenergia felhasználása magas. A projekt célja a központ feladatellátását biztosító épület korszerűsítése, hőszigetelése, ez által energiahatékonyságának növelése. Az infrastrukturális fejlesztés tartalma az ingatlanon található kb. 300 m2 alapterületű épület homlokzatszigetelése, mely magában foglalja az épület homlokzatának, lábazatának és födémének hőszigetelését, valamint nyílászáróinak cseréjét. Az épületben egy elavult álló gázkazán található, melynek hatásfoka jóval alulmúlja a kor követelményeit. Ennek a cseréje és a fűtés átvizsgálása is fontos feladat.

A projekt címe: A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása
Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018
Kedvezményezett: Jászberény Városi Önkormányzat
A projekt helyszíne: 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/A.
A projekt tervezett befejezése: 2017. december 31.
A szerződött támogatás összege: 10.000.000,-Ft
A támogatás szerződött mértéke: 100 %
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat
Postacím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Székhely/Lakcím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11745035-15408442-10260009
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Szabó Tamás polgármester

Projektmenedzsment
A pályázati adatlap alapján 2 fő vesz részt a projekt megvalósításában: a projektmenedzser és a pénzügyi vezető

A projekt kapcsolattartója hivatalosan: Hegyi István irodavezető

Külső apparátus:
Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ 
Jászberény, Ferencesek tere 3/a 
képviseli: Nagy Beatrix intézményvezető

Külső menedzsment tagjai:
Nyilvánosság biztosítása:
boommédia Kft.
5100 Jászberény, Kossuth u. 19.
Kormos László ügyvezető

Tervező:
Forgács László tervező
5121 Jászjákóhalma, Bethlen G. út. 10.

Műszaki ellenőr:
A műszaki ellenőrzést az Önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr, Hornyák János végzi.

Kivitelező:
A külső felújítási munkák tekintetében:
Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
5100 Jászberény, Bakki József u. 27.
képviseli: Pócs Tibor ügyvezető

A Fűtés tekintetében:
Energy-Invenio Zrt.
2100 Gödöllő, Mátyás király u. 42. 
képviseli: Tábori Tibor vezérigazgató
Galéria:
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Mi újul meg?
Az infrastrukturális fejlesztés tartalma az ingatlanon található kb. 300 m2 alapterületű épület homlokzatszigetelése, mely magában foglalja az épület homlokzatának, lábazatának és födémének hőszigetelését, valamint nyílászáróinak cseréjét.

A projekt keretében 1 db, műemléki környezetben lévő épület kerül energetikailag felújításra. A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének a felújítása során nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés történik. Az épületben egy elavult álló gázkazán található, melynek hatásfoka jóval alulmúlja a kor követelményeit. Ennek a cseréje és a fűtés átvizsgálása fontos feladat. Az infrastrukturális fejlesztéssel egy jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés valósul meg, megfelelő intézményi háttérrel, az érvényes jogszabályi elvárásoknak megfelelő tárgyi feltételekkel.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott beruházás eredményeként a hőszigetelés megvalósítása esetén az épület gázenergia felhasználásának 30%-os mértékű csökkenése realizálható, a fűtéskorszerűsítés eredményeként további 20 %-os gázenergia megtakarítás várható.
Sajtó:
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 

Dr. Sipos László – beruházási ügyintéző
Jászberényi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda
Telefon: +36 (57) 505 784

Jászberényi Polgármesteri Hivatal
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Telefon: +36 (57) 505 700
Fax: 57/505-713
Nagyításhoz kattintson a képre!
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.