Sajtó hírek


Százmilliós infokommunikációs beruházás a jászberényi iskolákban


2011 nyarán, Jászberény 5 iskolájában, — illetve tagintézményeikben — felszerelték azokat az infokommunikációs berendezéseket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a jászberényi diákok korszerű eszközök segítségével korszerű ismereteket szerezhessenek. A projekt záróeseményére augusztusban került sor a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, ahol a jelenlevőknek bemutatták a táblák használatát is.

A 100%-ban uniós forrásból megvalósuló fejlesztés, illetve a nagyságrendileg 100 millió forintos összköltségvetés eredményeképpen 57 tanteremben lesznek használhatóak a modern oktatási eszközök és kiegészítőik. Várhatóan jobban megragadja majd a nebulók képzeletét, ha a piramisok építését, csatákat, illetve a molekulák szerkezetváltozását animált térképeken és ábrákon tekinthetik majd meg.

Juhász Dániel, Jászberény Város alpolgármestere az ünnepélyes záróeseményen elmondta, hogy „a beszerzés egy igen fontos lépés azon az úton, amelyen a jászberényiek közösen járnak a város fejlesztése érdekében. Az oktatásba való fektetés egyenlő a jövőbe való befektetéssel, mert magas színvonalú nevelés nélkül nincsenek jól teljesítő diákok, jól teljesítő diákok nélkül pedig hosszútávon nincsen sikeres közösség. Célul tűztük ki, hogy javítjuk a városban az oktatás-nevelés színvonalát, melyhez a szükséges eszközök most már rendelkezésre állnak.”

A fejlesztés kontextusa

Életünk rohamos technológia fejlődése a közoktatásban is változásokat idéz elő. Az esélyegyenlőség biztosítása manapság abban is megnyilvánul, hogy az oktatási rendszer a diákoknak milyen mélységben tudja biztosítani a digitális társadalomhoz való csatlakozáshoz szükséges technikai eszközöket és a használatukhoz nélkülözhetetlen tudást. A mindennapok világában ez számítógépeket, szélessávú hozzáférést és interaktív — más néven digitális vagy „okos” — táblákat jelent. Az ország komplex fejlesztését célzó Új Széchényi Terv egyik célkitűzése, hogy a diákok informatikai készségének javítása érdekében, rendszerszinten olyan infokommunikációs technológia (IKT) kerüljön bevezetésre, amely alapja egyfelől a területi különbségek mérséklésének, másrészről a kompetencia-központú oktatás elterjesztésének. Ilyenformán az IKT eszközök oktatási rendszerbe való beépítése a Teleházak megnyitásához hasonló tevékenység, mindkettő a lakosság informatikai képességeinek növelését, illetve internet-elérésének javítását szolgálja.

A vásárolt eszközök és a fejlesztés hatása

Egy-egy „tantermi csomag” egy interaktív táblából, egy notebook-ból, valamint egy projektorból áll. A beszerzés következtében szeptembertől Jászberényben a diákok 185 db új számítógépet és a megfelelő üzemelésükhöz szükséges WIFI csomagokat használhatnak majd. Továbbá újdonság lesz számukra az az 5 db „szavazó csomag”, mely az órán elhangzottakkal kapcsolatos visszacsatolásra és számonkérésre is használható. Mindezeken felül beépítésre került 3 db, speciális nevelési igényű gyerekek számára elengedhetetlen modul, amelyek a hallásukban, és mozgásukban korlátozott diákok számára teszik lehetővé az IKT eszközök használatát. A fejlesztés következtében minden második jászberényi tanterem rendelkezik majd digitális táblákkal, illetve minden 10 tanórából 4 már az IKT eszközökre épülő módszer mentén szerveződhet majd.

Tamás Zoltán, a Klapka György Szakközép és Szakiskola igazgatója elmondta, hogy az új eszközök komoly változásokat hoznak majd a diákok mindennapjaiba. „Júniusban utoljára egy zöld táblán látták a „VAKÁCIÓ” feliratot és ehhez képest szeptember 1-jén egy digitális táblán látják meg majd azt, hogy „Első tanegység”.
Az eszközöket használó tanárok képzésben vettek részt, amely az elérhető digitális tartalmakat, és azok átadásához szükséges technikai ismereteket állította középpontba. Az új eszközöktől javuló eredményeket várunk, illetve azt, hogy a diákokat a digitális tananyag jobban leköti majd. Tanáraink lehetőségei is megsokszorozódnak, számtalan digitális tartalom és vizuális segédlet közül válogathatnak. Ilyen például a SULINET digitális tudásbázisa (SDT), ahonnan százával tölthetők le az óravázlatok és egyéb digitális tananyagok.”

A fejlesztésben részt vevő iskolák a következők:

Belvárosi Általános Iskola – 3 tagintézet
Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – 2 tagintézet
Klapka György Szakközép és Szakiskola – 3 tagintézet
Lehel Vezér Gimnázium
Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium

A digitális táblák használata és előnyei

A digitális táblák olyan eszközök, melyeket a tanár akár az ujjaival is kezelhet, illetve összeköttetésben vannak az asztali laptopokkal — ami a gépen megjelenik az szimultán a táblán is, és fordítva. Az így előállított adatok könnyen terjeszthetőek. A táblákon internetes tartalmak is könnyen megjeleníthetőek. Az okos táblák vizualitása és interkativitása alkalmazkodik korunk kommunikációs struktúráihoz. Ezekkel az eszközökkel a gyerekek figyelme jobban leköthető, motivációjuk könnyebben biztosítható. Nemzetközi kutatási eredmények bizonyították a technológia sikerességét és fontosságát

Forrás: jbo.hu


Izgalmasabb és hatékonyabb lesz a tanulás


2011 nyarán, Jászberény 5 iskolájában,felszerelték azokat az infokommunikációs berendezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a jászberényi diákok korszerű eszközök segítségével korszerűbb ismereteket szerezhessenek. A 100%-ban uniós forrásból megvalósuló fejlesztés, illetve a nagyságrendileg 100 millió forintos összköltségvetés eredményeképpen 57 tanteremben lesznek használhatóak a modern oktatási eszközök.

Juhász Dániel, Jászberény alpolgármestere az ünnepélyes záróeseményen elmondta, hogy „a beszerzés egy igen fontos lépés azon az úton, amelyen a jászberényiek közösen járnak a város fejlesztése érdekében. Az oktatásba való fektetés egyenlő a jövőbe való befektetéssel, mert magas színvonalú nevelés nélkül nincsenek jól teljesítő diákok, jól teljesítő diákok nélkül pedig hosszútávon nincsen sikeres közösség. Célul tűztük ki, hogy javítjuk a városban az oktatás-nevelés színvonalát, melyhez a szükséges eszközök most már rendelkezésre állnak.”

Egy-egy „tantermi csomag” egy interaktív táblából, egy notebook-ból, valamint egy projektorból áll. A beszerzés következtében szeptembertől Jászberényben a diákok 185 db új számítógépet és a megfelelő üzemelésükhöz szükséges WIFI csomagokat használhatnak majd. Továbbá újdonság lesz számukra az az 5 db „szavazó csomag”, mely az órán elhangzottakkal kapcsolatos visszacsatolásra és számonkérésre is használható. Mindezeken felül beépítésre került 3 db, speciális nevelési igényű gyerekek számára elengedhetetlen modul, amelyek a hallásukban, és mozgásukban korlátozott diákok számára teszik lehetővé az IKT eszközök használatát. A fejlesztés következtében minden második jászberényi tanterem rendelkezik majd digitális táblákkal, illetve minden 10 tanórából 4 már az IKT eszközökre épülő módszer mentén szerveződhet majd.

Tamás Zoltán, a Klapka György Szakközép és Szakiskola igazgatója elmondta, hogy az új eszközök komoly változásokat hoznak majd a diákok mindennapjaiba. „Júniusban utoljára egy zöld táblán látták a „VAKÁCIÓ” feliratot és ehhez képest szeptember 1-jén egy digitális táblán látják meg majd azt, hogy „Első tanegység”. Az eszközöket használó tanárok képzésben vettek részt, amely az elérhető digitális tartalmakat, és azok átadásához szükséges technikai ismereteket állította középpontba. Az új eszközöktől javuló eredményeket várunk, illetve azt, hogy a diákokat a digitális tananyag jobban leköti majd. Tanáraink lehetőségei is megsokszorozódnak, számtalan digitális tartalom és vizuális segédlet közül válogathatnak. Ilyen például a SULINET digitális tudásbázisa (SDT), ahonnan százával tölthetők le az óravázlatok és egyéb digitális tananyagok.”

Forrás: OrientPess Hírügynökség


Százmilliós beruházás az oktatásba

2011.08.17

 Augusztus 11-én adták ünnepélyesen a digitális táblákat és a hozzájuk tartozó infokommunikációs eszközöket, rendszereket, melyekkel a digitális világba léphet a város öt iskolája. A beruházás 100 milliós nagyságrendű és 57 tantermet érint. A jászberényi diákok korszerű eszközök segítségével korszerű ismereteket szerezhetnek. A fejlesztés 100%-ban uniós forrásból valósult meg.

A fejlesztés érintette a két általános iskolát – Apponyi, Belvárosi - a Lehel Vezér Gimnáziumot, a Klapka SZKI-t és a Liska SZKI-t, valamint tagintézményeiket. Szeptembertől várhatóan jobban megragadja majd a nebulók képzeletét, ha a piramisok építését, csatákat, illetve a molekulák szerkezetváltozását animált térképeken és ábrákon tekinthetik majd meg. 

Juhász Dániel alpolgármester az Apponyi Albert Általános Iskolában tartott ünnepségen elmondta, hogy az oktatásba való fektetés egyenlő a jövőbe való befektetéssel, mert magas színvonalú nevelés nélkül nincsenek jól teljesítő diákok, jól teljesítő diákok nélkül pedig hosszú távon nincsen sikeres közösség. - Célul tűztük ki, hogy javítjuk a városban az oktatás-nevelés színvonalát, melyhez a szükséges eszközök most már rendelkezésre állnak - fogalmazott az alpolgármester.

Egy-egy „tantermi csomag” egy interaktív táblából, egy notebook-ból, valamint egy projektorból áll. Szeptembertől Jászberényben a diákok 185 darab új számítógépet és a megfelelő üzemelésükhöz szükséges WIFI csomagokat használhatnak majd. Továbbá újdonság lesz számukra az az öt „szavazó csomag”, mely az órán elhangzottakkal kapcsolatos visszacsatolásra és számonkérésre is használható. Mindezeken felül beépítésre került 3 db, speciális nevelési igényű gyerekek számára elengedhetetlen modul, amelyek a hallásukban és mozgásukban korlátozott diákok számára teszik lehetővé az új eszközök használatát. A fejlesztés következtében minden második jászberényi tanterem rendelkezik majd digitális táblákkal.

Tamás Zoltán, a Klapka György Szakközép- és Szakiskola igazgatója elmondta, hogy az új eszközök komoly változásokat hoznak majd a diákok mindennapjaiba. Júniusban utoljára egy zöld táblán látták a VAKÁCIÓ feliratot, ehhez képest szeptember 1-jén egy digitális táblán látják meg majd azt, hogy Első tanegység.

Az eszközöket használó tanárok képzésben vettek részt, amely az elérhető digitális tartalmakat és azok átadásához szükséges technikai ismereteket állította középpontba. Az új eszközöktől javuló eredményeket várnak, illetve azt, hogy a diákokat a digitális tananyag jobban leköti majd.

Forrás: Jászkürt


Új Néplap


Okos táblákkal kezdhetik a tanévet

2011.08.09.

Jászberényi általános és középiskolák az elmúlt időszakban összesen 57db interaktív táblát kaptak pályázati támogatással a hozzájuk tartozó informatikai kiegészítőkkel, illetve az üzemeltetésükhöz szükséges tudásanyaggal.

100 milliót fordíthattak az oktatásra

2011.08.12.

Jászberény általános- és középiskoláiban szeptemberben összesen 57 tantermet szerelnek fel új oktatástechnikai eszközökkel. Egy-egy tanteremben interaktív táblákat, notebookot, illetve projektort állítanak szolgálatba, mindezen túl pedig a fejlesztés részeként összesen 185db számítógépet is beszereznek. A pályázati támogatással megvalósult fejlesztésre összesen mintegy 100 millió forintot használhat fel a város. Az új eszközök tanítás, tanulás folyamatában alkalmazható lehetőségeiről a nyári szünet idején zajlott képzés a pedagógusok számára.

2011.08.17.
A város öt iskolájában nyáron felszerelték azokat az infokommunikációs berendezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a diákok korszerű eszközök segítségével korszerű ismereteket szerezhessenek. A 100 millió forint fejlesztés révén 57 tanteremben lesznek használhatóak modern eszközök. Szeptembertől a diákok 185db új számítógépet és a megfelelő üzemeltetésükhöz szükséges wifi csomagot használhatnak majd.

Forrás: Új Néplap