Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás...
 

Európai szintű hulladékgazdálkodás a Jászságban és Dél-Hevesben?
– Előkészítése befejezés előtt áll!

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése nevű és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006 azonosító számú projekt kapcsán immár egyre biztosabban kijelenthetjük: közel az első nagyobb siker! - azaz, hogy az előkészületek sikeresen befejeződnek!
Az a REGIO-KOM Társulás, mely Szabó Lajos, Jászapáti város előző polgármesterének vezetésével sikeresen bonyolította le a térség 31 települését magába foglaló rekultivációs projekt első fordulóját (előkészítés), és sikerrel pályázott a második fordulóra (megvalósítás – folyamatban van), továbbá 2009-ben sikeresen pályázott hulladékgazdálkodás területén egy komplett, a működési területét alkotó 33 települést átfogó hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés előkészítésére; az a Társulás immár Dr. Szabó Tamás, Jászberény Város polgármesterének vezetésével elérkezett ezen projekt előkészítésének végső szakaszába.
Dr. Szabó Tamás elnök nem kevesebbre vállalkozott, mint, hogy 2013 év végére megvalósítsa a Jászberényiek, a Jászapátiak és a működési területet adó - és a projektben részt vevő - további 29 település lakóinak egyik álmát, hogy „eltüntetik” a település felhagyott, nem működő, és ezzel együtt tájképrontó és szennyező foltként jelentkező hulladéklerakókat. E mellett a térség hulladékgazdálkodásának modernizálása, európai színvonalra emelése a másik fő feladat.
E hulladékgazdálkodási projekt téren az előkészítés (projekt I. fordulója) a befejezéshez közeleg. A projekt egyik legjelentősebb eleme megvalósult, azaz az engedélyek kiadásra kerültek. Ezek alapján elkészültek a kiviteli tervek, így immár a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség–haszon elemzés (CBA) elkészítése után a következő lépés a II. fordulóra – megvalósítás – vonatkozó pályázat beadása, melynek tervezett dátuma 2011. szeptember 30.
A kiadott engedélyek és az elkészített kiviteli tervek alapján az alábbiak megvalósítása várható, amennyiben a II. fordulóra beadandó pályázatunk pozitív elbírálásban részesül:

 • Jásztelki Regionális Hulladéklerakó Telep fejlesztése
 • Válogató csarnok építése (szelektív hulladékok válogatására)
 • Mechanikai-biológiai hulladékkezelő csarnok építése (a vegyesen gyűjtött – jelenlegi gyűjtési mód – hulladékok válogatására)
 • Tüzivíz tározó medence építése
 • Üzemviteli épület bővítése
 • Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése
 • Csurgalékvíz-elvezető rendszer kiépítése
 • 4 db. hulladékudvar építése (Jászberény, Jászárokszállás, Heves, Jászladány), melyben az alábbi hulladékféleségek gyűjtésére nyílik lehetőség:
 • lakossági veszélyes hulladék (festéked doboz, gumiabroncs, szárazelem, stb…),
 • szelektíven gyűjtött háztartási hulladék (üveg, papír, fém, műanyag),
 • elektromos készülék, háztartási eszközök,
 • nagyméretű lakossági hulladék (bútor, lom, stb…),
 • zöldhulladék,
 • építési törmelék (lakossági mennyiségben csak).

Ezen fejlesztések mellett 5000 db házi komposztáló lesz kiosztva a 2.000 főnél kisebb településeken, mely a komposztálás volumenének növelését, ezzel együtt a szerves anyagok lerakástól való eltérítését célozza meg.
A lakosok számára teljesen új, de a Nyugat európai ember számára már teljesen megszokott házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is szeretnénk bevezetni. Ez eredményesen a vidéki, falusi körzetekben és városok esetén a település kertes családi házas övezeteiben alkalmazható. A jelen rendszerben átlátszó zsákokkal tervezett begyűjtési rendszer az ország más részein kísérleti tapasztalatok alapján nagy tisztaságú hasznosítható frakciókat tartalmaz, különválogatása könnyen megvalósítható. A zsákokban a bomló élelmiszer hulladékokkal nem szennyezett papír, műanyag és könnyűfém (alumínium) hulladékokat gyűjtenénk, az üveg göngyölegek kivételével. (A szelektív hulladékgyűjtő szigetek elsősorban az üveg hulladékok, azon belül is a csomagolási hulladékok gyűjtésére szolgálna a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés mellett, mivel a házhoz menő rendszerben az üveg hulladék nem gyűjtető. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése újrastrukturálásra kerül, így a házhoz menő gyűjtés és a szigetes szelektív gyűjtés nem egymás konkurenciái, hanem kiegészítői lesznek.)
            Ezen fejlesztések megvalósulnak, amennyiben a beadandó II. fordulós pályázatunk kedvező elbírálásban részesül. A megvalósítás 2013. és 2014. évre várható. A projekt összköltsége megközelíti a nettó 2 milliárd forintot, melyhez a REGIO-KOM Társulásnak jelentős önerőt kell biztosítania.

Jászberény, 2011. augusztus 22.

Urbán Csaba sk
projekt-koordinátor
   
 


Hírek

Képek
Szerződés