Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás...
 

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése

KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006
Kivonat

REGIO-KOM Társulás
KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006 számú projektjének
köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányából

Pályázat alapadatai

A projekt címe:

Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérségében

Projektgazda neve:

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás

Projektgazda székhelye:

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága

A projektgazda az ÁFA visszaigénylésére jogosult

Érintett települések száma (db)

33

Érintett lakosság (ezer fő)

111,372

A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó)

2011.09.

A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó)

2013.12.

Várható teljes beruházási költség
(nettó Ft)*

1 904 227 000,-

A projekt tartalma

A hulladékgazdálkodási célok teljesítése a szelektív hulladékgyűjtési célok minimális teljesítése mellett, a vegyes gyűjtésű hulladék mechanika-biológiai előkezelésével számol. Az MBH-ban kezelt vegyes gyűjtésű frakcióból így nagy mennyiségű magas fűtőértékű frakció nyerhető ki, mely energetikai hasznosításra kerül.
A szelektíven gyűjtött hulladék és a magas fűtőértékű hulladék energetikai hasznosításával nagy mértékben téríthető el hulladék a lerakótól.
Megelőzésre tett intézkedések:

 • A 2000 lakosnál kisebb népességű településeken 5000 db házi komposztáló kerülne kiosztásra, amellyel a lakosság környezettudatos magatartásának fejlődése mellett a begyűjtésre, vagy korábban elégetésre kerülő kerti zöldhulladékok, esetleg konyhai szerves hulladékok mennyisége csökken, helyben hasznosítható komposzttá válik.
 • Az újrahasználat érdekében négy hulladékudvar mindegyikében külön zárt konténerben nyílna lehetőség a még funkciójában használható, de a tulajdonos által már megunt bútorok, háztartási eszközök, ruhaneműk (külön speciális 0,5 m3-es konténerben) leadására. Az így begyűjtött cikkek újra-elosztását a Társulás anyagi rászorultság alapján, jótékonysági céllal kívánja majd megoldani. Ezáltal a hulladékudvarok egyben újrahasználati központok funkcióját is be tudják tölteni, nagyobb beruházás nélkül.

 

Ömlesztett hulladékgyűjtés
Az ömlesztett hulladékgyűjtés a térség valamennyi településén jelenleg is működő gyűjtési forma, amely a Program elindulása után is tovább üzemel, azonban kizárólag az úgynevezett maradék hulladékra terjed ki. A lakosság tulajdonában lévő gyűjtőedényeket (70-1100 liter) öntömörítő hulladékgyűjtő gépjárművek ürítik. A gépjárművek térfogata az elszállítandó hulladék mennyisége, illetve a hulladékkezelő központ távolságának figyelembevételével kerül meghatározásra. Az összegyűjtött hulladékot a pormentes gyűjtést biztosító gépjárművek a hulladékkezelő központba (Jásztelek) szállítják a lerakás előtti szerves-anyag csökkentést is megvalósító mechanikai-biológiai előkezelésre.

Szelektív gyűjtés

 • Hulladékudvarok

A négy legnépesebb településen térségi hulladékudvarok építése szolgálná a lakosságnál keletkező speciális hulladékok (HEEB, veszélyes, lomok, inert hulladékok) begyűjtését, amely a TSZH veszélyes összetevőinek csökkentése, és a nagyobb méretű hulladékok legális elhelyezése mellett a környezettudatos gondolkodást erősíti a körzetekben elérhető 4 db begyűjtési pont által.
A hulladékudvarokban a következő hulladékfrakciókat kívánjuk gyűjteni:

 • Nagyméretű lakossági hulladékok (pl.: bútorok, lomok) - (ezek közül az újrahasználhatóak külön)
 • Elektromos készülékek, háztartási eszközök (ezek közül az újrahasználhatóak külön)
 • Szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok: papír, műanyag, üveg, fém
 • Építési törmelék
 • Lakossági veszélyes hulladékok (festékes göngyöleg, szárazelem akkumulátor, gumiabroncs stb.)
A program keretében Jászberény, Jászárokszállás, Heves, Jászladány településeken épül hulladékudvar. A hulladékudvarokban lévő konténerek cseréjét un. görgős konténeres (multiliftes), illetve láncos konténercserélő felépítményű járművek végzik.A lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése szintén a hulladékudvarokban történik. A hulladékudvarok csak a hulladék ideiglenes tárolására szolgálnak, biztonságos raktározási lehetőség biztosításával. Amennyiben egy adott típusú hulladékból szállítható mennyiség gyűlt össze, akkor egy megfelelő szállítójárművel rendelkező vállalkozó elszállítja a hulladékot fajtájától függően veszélyeshulladék-lerakóba, vagy égetőbe.
A 4 hulladékudvarban összesen mintegy 500 tonna hulladék kerül begyűjtésre évente.
A 4 db hulladékudvarba (és a Jásztelki Regionális Hulladéklerakóba) történő behordásra osztottuk fel a működési területet. Így a következő „mikorotérségek” alakultak ki:
A térképen jól látható a 4 db hulladékudvar és a Jásztelki Regionális lerakó környezete, azaz az agglomerációs települések. Így alakultak ki a következő mikrotérségek:

 • Jásztelki Regionális Hulladéklerakóba hord 5 település (16.653 fő)
 • jászberényi hulladékudvarba hord 3 település (30.737 fő)
 • jászárokszállási hulladékudvarba hord 7 település (15.346 fő)
 • hevesi hulladékudvarba hord 13 település (30.170 fő)
 • jászladányi hulladékudvarba hord 5 település (19.601 fő)

Az udvarok kialakítása megfelelne az 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet elvárásainak, a helyszínek kiválasztásánál nagy szerepet játszott a közúti elérhetőség.

 

A projekt során újabb szigetek telepítése nem tervezett, a házhoz menő szelektív gyűjtés mellett elégséges a jelenleg is meglévő 167 db 4 frakció (papír, műanyag, fém, üveg) gyűjtésére alkalmas szelektív hulladékgyűjtő sziget. Újabb szigetek telepítése nem tervezett.
A gyűjtőpontok ürítését speciális darus felépítménnyel rendelkező, görgős konténerszállító gépjármű végzi. Az összegyűjtött hulladékot a konténerszállító gépjármű a kialakítandó jászteleki válogatóműbe szállítja, ahol megtörténik a hulladék utóválogatása.

 

 • Házhoz menő szelektív gyűjtés

A házhoz menő szelektív gyűjtést az eddigi tapasztalatok alapján eredményesen vidéki, falusi körzetekben és városok esetén a település kertes családi házas övezeteiben célszerű alkalmazni. A jelen rendszerben átlátszó zsákokkal tervezett begyűjtési rendszer az ország más részein kísérleti tapasztalatok alapján nagy tisztaságú hasznosítható frakciókat tartalmaz, különválogatása könnyen megvalósítható. A zsákokban a bomló élelmiszer hulladékokkal nem szennyezett papír, műanyag és könnyűfém (alumínium) hulladékokat gyűjtenék, az üveg göngyölegek kivételével. Ezáltal a begyűjtés tömörítőlapos felépítménnyel szerelt járművekkel is végezhető, szintén a jásztelki válogatóműbe szállítva. A házhoz menő szelektív gyűjtéshez a szakirodalmi és gyakorlati tapasztalatok alapján a projektterületen 3 db 20 m3-es tömörítőlapos felépítményű jármű szükséges.
A fejlesztések eredményeképpen 2016-ra a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége meghaladja a 8000 tonnát (a gyűjtőszigeteken és hulladékudvarokban begyűjtött összes hulladékmennyiséget valamint a szelektíven gyűjtött zöldhulladékot figyelembe véve). Ezáltal – a jelenlegi 2,5%-hoz képest – megvalósul a keletkezett hulladékmennyiség kb. 23%-ának elkülönített begyűjtése és lehetővé válik további hasznosítása.

Zöldhulladék gyűjtés
A zöldhulladék elkülönített gyűjtésére a városok kertvárosi övezetében és a nagyobb településeken kerül sor. A zöldhulladékgyűjtésbe bevont háztartások meghatározott időszakokban a szolgáltató által kiadott zsákokban, illetve meghatározott helyekre helyezhetik ki a zöldhulladékot, amelyek ürítését forgódobos vagy láncos konténeres felépítményű hulladékgyűjtő gépjármű végzi előre rögzített járatprogram szerint. Az egyes háztartásokból összegyűjtött ~800 t/év zöldhulladék, valamint a közterületi ~3200 t/év zöldhulladék a komposztálóba kerül, amely a megfelelő C/N arány beállítása érdekében más hulladékok, pl. szennyvíziszap fogadására is szükség lesz maximálisan 5000 t/év kapacitással (a projekt beruházásra tervezett elszámolható tételek csak a feldolgozott TSZH részre eső költségeket tartalmazzák).
A projektterület más részein a házi komposztálást kívánjuk ösztönözni összesen 5000 db házi komposztáló eszköz kiosztásával, amelyek segítségével 2016-ra közel 1000 tonna, vagyis majdnem 9 kg/fő/év mennyiségű (teljes lakosságra vetített) zöld és konyhai hulladék kerülhet majd komposztálásra. Ez a hulladékmennyiség az ingatlanon belül komposztálásra és felhasználásra kerül, a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében nincs szükség az elszállítására.

 

Feldolgozó létesítmények fejlesztése
Jászteleki Válogatómű kiépítése
A meglévő válogató csarnokban jelenleg a 167 db gyűjtőszigetről származó ~600 tonna szelektív hulladékot fogadnak, ez azonban nem nevezhető a szakmai elvárások alapján válogatóműnek, további mennyiségek feldolgozására alkalmatlan. A meglévő szigetekről érkező szelektíven gyűjtött hulladék és a házhoz menő szelektív gyűjtés intenzív alkalmazása miatt növekvő szelektíven gyűjtött mennyiség, valamint az új hulladékudvarok üzemeltetése az 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet elvárásainak is megfelelő válogatómű kiépítését teszi szükségessé. A fejlesztés a válogató csarnok bővítését, 2x5 állásos szelektív válogató szalag, zsákfeltépő, mágneses leválasztó és automata bálázó berendezések telepítését foglalja magában a szükséges kiegészítő berendezésekkel, így a válogatómű 3500 t/év szelektíven gyűjtött hulladékot kezelhet.
A válogatóműbe érkezik a szelektív hulladékgyűjtésből (szigetek és házhoz menő), valamint a hulladékudvarokból származó papír, műanyag, fém és üveg hulladék. Az üveg hulladékot nem válogatják, azt kizárólag a válogatómű területén elhelyezett 15 m3-es konténerben gyűjtik, majd továbbszállítják hasznosításra.

A papír és műanyag hulladék a válogatóműben további válogatásra, majd bálázásra kerül. A válogatóműbe beérkező anyagok tisztaságától függően a válogatás két típusa különböztethető meg.

 • Válogatás a válogató soron – ürítés után az anyag az adagoló szalagon keresztül válogatókabinba kerül, ahol a munkások a különböző hulladékfrakciókat szétválogatják és a válogató kabin alatt kialakításra került válogató boxokba dobják. Házhoz menő gyűjtésből származó beszállítás esetén a zsákokban érkező hulladékot zsákfeltépő berendezéssel készítik elő.
 • Direkt bálázás – Azon hulladék összetevők, amelyek eleve homogén módon érkeznek a válogatóműbe, vagyis utóválogatásuk nem szükséges közvetlenül a bálázógépbe kerülhetnek a direkt szalag segítségével.

Az anyagokból válogatás előtt mágnesszeparátor távolítja el a mágnesezhető fém összetevőket (vas, acél). A válogatókabinba került hulladékot kézi erővel válogatják szét a megfelelő anyag és minőségi kategóriákba. A válogatóműből kikerülő maradék hulladék a hulladék összetételétől függően közvetlenül a lerakóra vagy a mechanikai-biológiai előkezelőműbe kerül.
A válogatómű végtermékei a másodnyersanyag bálák, amelyeket az elszállításig a meglévő felülről fedett bálatároló színben raktároznak, mozgatásukat targoncák végzik. Megfelelő mennyiségű hulladékbálák összegyűlése esetén a bálákat teherszállító gépjárművekre rakodják és elszállítják a hasznosító üzemekbe.

 

Jászteleki mechanikai-biológiai kezelő üzem
A mechanikai-biológiai kezelőműbe (28 et/év mechanikai kapacitással) kerül a vegyesen gyűjtött hulladék, valamint a válogatóműből kikerülő maradék hulladék. 2016-ban a hulladékgazdálkodási rendszer településein keletkező szerves hulladékból több mint 7.500 tonnát el kell téríteni a hulladéklerakótól. Ezt egy 30 et/év mechanikai kapacitású, és 17 et/év biológiai kapacitású egyszerűsített MBH kezelőműben kívánják megvalósítani. A változat kidolgozásakor a racionalizálás szem előtt tartásával első lépcsőben durva rostálással, majd a lehulló, magas szervesanyag frakció biológiai stabilizálásával számoltunk, ezzel csökkentve a biológiai kezeléshez szükséges területet és technológiai igényt.
A mechanikai-biológiai hulladékkezelő központban elhelyezett üzemegységben a hulladékot rostálással, aprítással, választják szét finom és durva frakcióra, majd a magas szerves-anyag tartalmú finom frakciót a komposztálashoz hasonló prizmás, forgatásos eljárással biostabilizálják. A szétválasztás során a ferro-fémeket (vas, acél) mágneses szeparátorral szintén leválasztják.
A könnyű frakció energetikai hasznosítását külső égetőműbe történő szállítással oldanák meg, amelynek egy részére már előzetes nyilatkozatot kapott a Társulás. Az üzembiztonság érdekében a Társulás a Mátrai Erőművel is tárgyalásokat folytatott, amely szintén kész a magas fűtőértékű frakció hasznosításra történő fogadására, a későbbi lehetőségek alapján a második fordulós KEOP pályázat készítése során tervezett a befogadó és a műszaki-pénzügyi feltételek pontosítása.
Komposztálás
2016-ra 4000 tonna/év zöldhulladék komposztálásával számolunk a már kiépített 4000 t/év kapacitású nyílt prizmás, forgatásos komposztáló telepen. A komposztáló technológia beruházási költségeinek szem előtt tartásával a komposzt forgatást a meglévő traktorhoz csatlakoztatható forgatóval, és egyszerű, de zöld hulladékból jó minőségű komposztot előállító nyílt, forgatásos megoldást választottuk a levegőztetett, szemipermeábilis fóliával takart megoldásokkal szemben.
A szerves hulladék kezelését célzó fejlesztések eredményeképpen 2016-ra a képződő szerves hulladék mennyiségének több mint 75%-a, ~11 et/év eltérítésre kerül a hulladéklerakótól.

Ártalmatlanítás
A Program keretében a maradék hulladék (2016-ban 12 500 t/év) ártalmatlanítása a már meglévő és jelenleg is engedéllyel rendelkező jászteleki lerakón valósul meg. Ezáltal a hulladéklerakás aránya 2016-ra a keletkező összes hulladék mennyiséghez viszonyítva a jelenlegi 98%-ról 34%-ra csökken. A program keretében a lerakó bővítése nem, csak korszerűsítése javasolt, amely támogatható tevékenység.

A korszerűsítés a következőket foglalja magába:

 • telepi infrastruktúra fejlesztése a további létesítmények miatt,
 • csurgalékvíz gyűjtő és elvezető rendszer kiegészítése,
 • meglévő szociális épületek kibővítése (többlet munkaerő igény miatt),
 • gázgyűjtő-rendszer telepítése.
   
 


Hírek

Képek
Szerződés