Mi újul meg?

A korszerűsítéssel érintett területeken a jelenleg 2.789 db világítótest 194,97 kW beépített teljesítménnyel üzemel, melynek éves szinten 778.495,25 kWh a fogyasztása. A korszerűsítést követően 2.789 db világítótest beépített teljesítménye 107,60 kW lesz, ami 348.844,452 kWh és 44,81% fogyasztás megtakarítást eredményez. Az alkalmazandó világítótestek többségében LED fényforrással üzemelnek. Kiválasztásuk tekintetében a Világítástechnikai Társaság ajánlása lett alapul véve: http://www.vilagitas.org

A pályázati követelményeken túl, minden egyes helyszín az MSZ EN 13201 útvilágítási szabvány útmutatója alapján besorolásra került és elkészült a világítástechnikai méretezése is, így biztosítva az elérhető legjobb megvilágítást a meghatározott helyszín adottságainak és az útkategóriájának megfelelően, az alulvilágított és az indokolatlanul túlvilágított helyszíneken is.

A korszerűsítés nemcsak az energiafogyasztás, és az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését eredményezi (326,10 t/év), hanem az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások csökkentését is. Ennek mértékét két tényező befolyásolja: a meghibásodások gyakorisága, valamint a tényleges piaci versenyképesség a lámpatestek üzemeltetésének versenypiaci helyzete. A meghibásodások gyakoriságának csökkentése a fényforrások csökkentésére a fényforrások hosszú élettartama (a fényforrás kezdeti fényárama 100 000 üzemórát követően csökken a 75%-ára), és az elektronikus tápegység üzembiztossága adja.

A jelenlegi üzemeltetési gyakorlatban a lámpatestek kondenzátorainak meghibásodását az üzemeltető a kondenzátor eltávolításával orvosolja, ami jelentősen megnöveli a lámpatest felvett teljesítményét, így a fogyasztását is.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése nem csak település szinten, hanem az egész világon kitűzött cél, azonban mikro szinten szükséges azért tenni, hogy a globális cél megvalósulhasson.

A tényleges piaci versenyképesség abban nyilvánul meg, hogy a korszerűsített világítótestek tulajdonosa az önkormányzat lesz, így az üzemeltető kiválasztásában maga dönthet, és nem terheli a berendezéseket bérleti díj sem.

A korszerűsítés megvalósításának alátámasztására Tenderterv készült, mely a mérnöki számításokon túl tartalmazza mindazon előírásokat, szabványi megjelöléseket, törvényi hivatkozásokat, engedélyezési, jóváhagyási feladatokat, bejelentési kötelezettségeket, melyeket a megvalósítás során a kiviteli terv készítőjének és a kivitelezést végző gazdasági társaság ajánlásával, vagy kötelező érvénnyel be kell tartania.

3993 óra üzemórával számolva éves szinten 348 844,452 kWh megtakarítást eredményez, ami 326,10 t/év üveghatású gázkibocsátás és 3488 GJ/év energia megtakarítást eredményez.