Pályázati ismertető - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában


A projekt leírása

Jászberény belvárosában, a Petőfi téren elhelyezkedő buszpályaudvar jelenleg küllemében, infrastruktúrájában és műszaki tartalmában is elmarad a kor elvárásaitól. A pályaudvar térségi közlekedésben betöltött szerepe, a napi utasforgalom egyaránt indokolttá teszi a terület átalakítását, felújítását.

A megújult autóbusz pályaudvaron a szolgálati épületet is magába foglaló belső sziget épül, mely körül 7 db megálló létesül. A Hold utcában további egy, a Rákóczi út mellett pedig két megálló kerül kialakításra, ez utóbbi kettő csuklós busz fogadására is alkalmas. A Hold utca és a Rákóczi út között - a jelenlegi burkolatlan parkoló terület helyén - átkötő út kialakításával kapcsolat létesül.

A közösségi közlekedési szolgáltató igénye okán további két busz egyéb célú várakozásának biztosítása is adott lesz. A pályaudvar építéséhez kapcsolódóan újjáépül a Hold utca és a Palotási János utca is teljes szélességében. Utóbbiban párhuzamos parkolók létesülnek. A tervezési területen minden járműközlekedési felületet teljes szerkezetében bontásra kerül. A buszmegállók felülete beton, a többi közlekedési sáv aszfalt burkolattal fog megépülni.

A terület forgalomtechnikai kialakítása jelentősen módosul. A pályaudvar, a Hold utca és a Palotási János utca is egyirányú forgalmú lesz. Új gyalogátkelő-helyek létesülnek a Palotási János utcán és az átkötő úton azok Rákóczi úttal alkotott csomópontjaiban, valamint a Hold utcában a Palotási János utcai csomópontban. A Rákóczi út - Thököly utca csomópontig tartó kerékpárforgalmi létesítmények forgalma nyitott kerékpársávon zajlik a Rákóczi úton a tervezési szakasz végéig.

A Rákóczi út- Thököly utca csomópont területén a meglévő pályaszerkezet bontásra kerül, és aszfalt típusú pályaszerkezettel újjáépül. A csomópontot jelzőlámpás irányítással lesz ellátva. A lekerekítő ívek a lehetséges mértékben bővülnek, figyelembe véve a környék autóbuszforgalmát. A kerékpáros forgalom folytonossága biztosított lesz. A gyalogosforgalom átvezetése új gyalogátkelővel fog megvalósulni.

A Szőlő utcában kétoldali párhuzamos parkolósáv alakul ki, két szomszédos ingatlanon várakozóhelyek kerülnek kialakításra, melyek lehetővé teszi legalább 5db szóló autóbusz tárolását, és a lehető legtöbb személyautó várakozását.