Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...Hír részletesen...
 
Történelem:  Magyarrá lehet-e egy Habsburg?
   A Jászok Egyesülete a Budapesti Honismereti Társasággal koszorúzást és megemlékezést tartott Budapesten, a József nádor téren. Megemlékező beszédet tartott Gábriel Tibor, a BHT elnöke, majd a Pest megyei megyeházán került sor József főherceg-nádor, a jászkunok főkapitánya és főbírája címmel egy előadásra.

Soós István, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a történettudomány kandidátusa először a megkoszorúzott szoborról beszélt, amely sértetlenül élte túl a szoboreltávolítás fázisait. József főherceg, a Habsburg királyi sarj több mint ötven éven át volt az ország nádora, királyhelyettese. Egész életét a külügynek szentelte. Megújította Pest városát, Pest megyét, sokat tett a Magyar Tudományos Akadémiáért, a nemzeti könyvtárért, de az ő hathatós támogatása nélkül nem jött volna létre a Vakok Intézete sem. Olyan mértékben élte a legfőbb magyar törekvéseket, hogy tevékenységének átértékelésére nem volt szükség a szobor felállítása, 1869 óta.
József nádor egyensúlyt igyekezett teremteni a magyar rendi alkotmány és a Habsburg uralkodóház törekvései között. Nem véletlen, hogy számos magyar költő (Virág Benedek, Garay János) emlékezett elismeréssel róla. Óvta Magyarország viszonylagos önállóságát. Megtanult magyarul, és amikor 19 évesen átvette a magas tisztséget, egy magyar jogász professzor segítette munkáját. Felvállalta a magyar nyelv ügyét, részese volt a tisztképző intézmény, a Ludovika Akadémia létrehozásának. Habsburg létére felvállalta a magyarság, a magyarok ügyét. Oly annyira, hogy saját birtokán felszabadította a jobbágyokat. Megfogalmazta egy perszonálunió főbb vonásait egészen korán a közös hadügy, pénzügy és külügy jegyében. (Ez majd 1867-ben öltött testet.)
Jászkun főkapitányként évente 2-300 ügyet intézett. Elsősorban a katonasággal, a tisztségviselőkkel foglalkozott. Főbíróként pedig birtokadományokkal, úrbéri ügyekkel, határperekkel, különösen a hitelesítésekkel volt számos feladata.
Jászberényben 1796-ban járt az inszurgensek hadba hívása céljából. Összesen kilenc alkalommal fordult meg a Jászságban, utoljára 1845-ben, a redemptio századik évfordulóján. (Első látogatása emlékét őrzi a Nádor-oszlop a Nádor utcában.)
Az előadást számos kérdés követte. Az ezekre adott válaszok azt bizonyították, hogy József nádor igen felkészült politikus volt, aki a különböző jelenségeket tárgyszerűen, mindkét fél szempontjainak a szem előtt tartásával közelítette meg. Nem vált magyarrá akkor sem, ha maga is hajlandó volt ezt olykor megfogalmazni, de a jászok és kunok elfogadták, tisztelték és tisztelik ma is. Farkas Ferenc

forrás: Jászkürt, 2008/20.

...nyomtatható verzió...
...vissza...
rögzítette: pragma, dátum: 2008-05-19


  ...Több hír...
 
Pályázat:  Pályázati felhívás ökogazdálkodással kapcsolatban.
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  Külön autóbusszal a Jász Világtalálkozóra
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  A Jászok Egyesülete évi rendes közgyűlése.
   dátum: 2019-04-08
Pályázat:  Nyári napközis tábor szervezése,
   dátum: 2019-04-05
Tájékoztató:  JÁSZ KITÜNTETETT SZEMÉLYISÉG 2019.
   dátum: 2019-04-03
Felhívás:  JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2019.
   dátum: 2019-04-03
Tájékoztató:  ASP tájékoztatás
   dátum: 2019-04-02
Felhívás:  Jászberény Város Környezetvédelméért Díj
   dátum: 2019-03-27
Pályázat:  Társasház homlokzat felújítási pályázat 2019.
   dátum: 2019-03-19
Tájékoztató:  „Zöld város” projekt kivitelezési munkái.
   dátum: 2019-03-19
Felhívás:  Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása.
   dátum: 2019-03-18
Tájékoztató:  Bírósági ülnökök választása.
   dátum: 2019-03-14
Meghívó:  A Jászok Egyesülete következő összejövete.
   dátum: 2019-03-11
Pályázat:  Testvérvárosi Kapcsolatok Pályázat.
   dátum: 2019-03-11
Pályázat:  Pályázat önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására.
   dátum: 2019-03-07
Pályázat:  Jászsági Civil Vándordíj 2019.
   dátum: 2019-03-05
Tájékoztató:  „Zöld város” projekt kivitelezési munkái.
   dátum: 2019-02-22
Meghívó:  KÉRJÜK, JEGYEZZE ELŐ!
   dátum: 2019-02-21
Meghívó:  KÉRJÜK, JEGYEZZE ELŐ!
   dátum: 2019-02-12
Felhívás:  Útlezárás.
   dátum: 2019-02-08
.: további hírek :.
  ...Helyi médiák...