Jászberény Város Honlapja
 Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...Hír részletesen...
 
Tájékoztató:  Költséghatékonyság érdekében tett intézkedések 2007-ben
   
JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN A KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN A 2007. ÉVBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK EREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE


Jászberény Város Polgármesteri Hivatala - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak eleget téve - gazdálkodói tevékenysége során érvényesíti a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit.

Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal – a továbbiakban: Hivatal – 2007.évben is jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy kiadásait észrevehető mértékben csökkenteni tudja a 2006-os évhez képest. A Hivatal fő célja az volt, hogy a kiadások csökkenése ne csak rövid távon jelentkezzen, hanem folyamatosan kimutatható legyen a megtakarítás. Ezért olyan intézkedéseket, projekteket valósított meg, melyek költségkímélő kihatásai nemcsak a 2007-es évet érintik jótékonyan, de hosszútávon – akár több év múlva – is mérhető lesz a pozitív hatásuk.
A Hivatalban végrehajtott és a megtakarításokat célzó intézkedések alapvetően a személyi juttatásokat és a dologi kiadásokat csökkentették. Alapvetően három fő részre lehet elkülöníteni a megvalósított intézkedéseket. Ezek a következők :

Ø a létszámgazdálkodással összefüggő megtakarítások,
Ø a dologi kiadásokon belül a nem adatátviteli célú távközlési díjak csökkentése,
Ø a villamosenergia-szolgáltatás díjainak csökkentése a „Szemünk Fénye” elnevezésű iskolavilágítási- és fűtéskorszerűsítési program megvalósításával.

Elmondható, hogy a három intézkedési rész közül már önmagában is bármelyik jelentős eredményt hozott, mint ahogyan az a részletezésből alább kiderül.

I. Létszámgazdálkodással összefüggő megtakarítások

A Hivatal a dolgozói létszám racionalizálásától remélte az egyik költségcsökkenési lehetőséget. Az Önkormányzat 42/2007.(II.7.) sz. határozatának végrehajtása megtörtént. Ennek értelmében a Hivatalban dolgozó, 11 nyugdíjas korú foglalkoztatott jogviszonya 2007. április 01-jén felmentési határozattal megszűnt. A felmentési időszak végeztével – 2007. október 01. – után a Hivatal a személyi juttatások terén 6.270 e Ft megtakarítást realizált. A megüresedett, és munkahelyi átszervezésekkel nem pótolható dolgozói helyek betöltése 2008. január 01-től elkezdődött. Valószínűsíthető, hogy a felmentett 11 fő nyugdíjas dolgozó megüresedett helyére – amennyiben többletfeladatot nem kap a Hivatal 2008. évben - kevesebb új dolgozó kerül.

II. A nem adatátviteli célú távközlési díjak csökkentése

A 2006. évben felmerült költségek elemzését követően a Hivatal határozott szándéka volt, hogy csökkentse a nem adatátviteli célú távközlési díjakat, mindenek előtt a telefonálás költségét. Ennek érdekében számos lépést tett. ( A már 2006-ban az Invitellel megkötött szerződés jelzésértékűnek tekinthető e téren.) 2007-ben jött létre a Központi Szolgáltatási Főigazgatósággal az a szerződés, melynek értelmében a Hivatalban un. „mobil telefonos kijárót” helyeztek üzembe. E rendszer segítségével nagyban mérsékelhető a hivatali vonalas készülékről hívott mobil telefonos beszélgetések költsége. Ezzel egyidejűleg került bevezetésre a dolgozói telefonos kódok kötelező használata. Lényege, hogy minden hivatali dolgozó csak a saját személyes kódjával tud kimenő hívást kezdeményezni, így pontosan nyomon követhető minden kimenő hívás. (Ez nyilván csökkentő hatással van a nem hivatalos jellegű beszélgetésekre.) Megemlítendő még a T-Mobile szolgáltatónál történt díjcsomag váltás is. Ez 5 db hivatali mobiltelefon előfizetést érint, mely előfizetések díjai így olcsóbbakká váltak. Összességében elmondható, hogy a megtett intézkedések hatására a 2006. évi 11.889 e Ft-os kiadást 2007-ben sikerült 5.935 e Ft-ra csökkenteni, ami igen jelentős megtakarítást jelent.


III. A „Szemünk Fénye” elnevezésű iskolavilágítási- és fűtéskorszerűsítési program

Az Oktatási Minisztérium „Szemünk Fénye” elnevezéssel iskolavilágítási- és fűtéskorszerűsítési programot (továbbiakban: Program) indított, amelynek keretében a programban résztvevő intézmények teljes körű fűtés- és világításkorszerűsítésére nyílt lehetőség.
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 220/2005. (X.26.) Önkormányzati határozat szerint csatlakozott a Minisztérium által meghirdetett Programhoz. Az önkormányzati intézményeken kívül a Hivatal épületét is érintette a program, így itt is megtörtént a világítás korszerűsítése. Ennek eredményeként a 2007-es esztendőben már a korszerűsített világítási rendszer működött a Hivatalban. Elmondható, hogy az elmúlt esztendőben az új világítási rendszer segítségével mintegy 1.280 eFt megtakarítást realizálódott a 2006-os villamosenergia-költséghez képest.

Általánosságban elmondható, hogy jelentős költségmegtakarítások csak úgy érhetők el, ha ehhez adottak a következők:
Ø a korszerű és hatékony infrastruktúrális eszközök,
Ø a megfelelő, optimális létszámú munkaerő,
Ø a rendelkezésre álló munkaerő költségkímélő beállítottsága,
Ø a megfelelő költségelemzési feladatok után meghozott döntések, végrehajtott beruházások.

Mindezek ismeretében a Hivatal bízik abban, hogy a fenti feltételek a jövőben rendelkezésére állnak, és így minden adott a sikeres és folyamatos költségcsökkentéshez.

További részletek:

Szent Erzsébet Kórház
Városi Kincstár
Lehel Vezér Gimnázium
Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
Klapka György Szakközép- és Szakiskola
Egyesített Szociális Intézmény
Jászberény Város Idősek Otthona

...nyomtatható verzió...
...vissza...
rögzítette: pragma, dátum: 2008-01-31


  ...Több hír...
 
Felhívás:  Magyarország legszebb konyhakertjei.
   dátum: 2017-04-29
Meghívó:  LAKOSSÁGI FÓRUM
   dátum: 2017-04-27
Felhívás:  Emelkedik a szabadtéri tüzek száma
   dátum: 2017-04-22
Meghívó:  A Jászok Egyesületánek évi rendes közgyűlése.
   dátum: 2017-04-16
Meghívó:  JÁSZ MŰVÉSZEK TÁRLATAI.
   dátum: 2017-04-15
Pályázat:  Otthonteremtés önkormányzati támogatás – építési telek pályázat
   dátum: 2017-04-11
Pályázat:  Pályázat városfejlesztési ügyintéző munkakör betöltésére.
   dátum: 2017-04-10
Tájékoztató:  JÁSZ KITÜNTETTEK
   dátum: 2017-04-10
Pályázat:  Nyári napközis tábor szervezése.
   dátum: 2017-04-07
Felhívás:  Az óvodai jelentkezés Jászberény Város Óvodai Intézményében.
   dátum: 2017-04-02
Felhívás:  Adó 1%-a
   dátum: 2017-03-24
Meghívó:  JÁSZSÁGI ÉRTÉKEKRŐL BUDAPESTEN
   dátum: 2017-03-24
Pályázat:  - Jászberény város testvérvárosi kapcsolatainak ápolása, elősegítése.
   dátum: 2017-03-24
Pályázat:  Társasház homlokzat felújítási pályázat 2017
   dátum: 2017-03-21
Meghívó:  Jászsági méhészek Budapesten
   dátum: 2017-03-15
Pályázat:  2017. évi Jászsági Civil Vándordíj
   dátum: 2017-03-10
Tájékoztató:  Adózási Tájékoztató.
   dátum: 2017-03-07
Pályázat:  Pályázat civil szervezetek részére.
   dátum: 2017-03-03
Pályázat:  Pályázat sportszervezetek részére.
   dátum: 2017-03-03
Pályázat:  Mezőőr munkakör határozatlan idejű betöltése.
   dátum: 2017-02-23
.: további hírek :.
  ...Helyi médiák...