Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...Hír részletesen...
 
Önkormányzat:  Rendkívüli önkormányzati ülés
   Elfogytak a gyerekek – bezár a porteleki iskola
Kedden délután rendkívüli ülést tartott városunk önkormányzatának képviselő-testülete. A tanácskozás kezdetén tizennégy, majd később tizenhárom képviselő vett részt a napirendek megvitatásában, azaz éppen határozatképes volt a testület. Ez azonban ezúttal nem okozott gondot, a képviselők ugyanis egy-egy kivételtől eltekintve teljes egységben szavaztak.

Az ülés a főépítész megbízatása óta végzett tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalásával kezdődött. Alváris Csaba írásos anyagát - ebben részletesen leírta, hogy milyen egyeztetéseken vett részt, s milyen feladatok megoldásába kezdett – szóban is kiegészítette. Elmondta, hogy a Rendezési Terv módosítása esetében két lehetőség áll előttünk.
- Az állami főépítésszel történt egyeztetés alapján vagy átvezetjük a 2006 júliusa-augusztusa előtt érkezett és elfogadható lakossági észrevételeket, javaslatokat a Rendezési terven, s azt követően a jelzett időszak utáni igények kapcsán újabb felülvizsgálatot tartunk, vagy új eljárást kezdeményezve egyként kezeljük az összes igényt. Én az előbbi megoldást javaslom, hiszen akkor a régebben beadott kérelmek, igények elbírálása megtörténhet, azaz régóta húzódó ügyeket zárhatunk le - mondta Alvári Csaba.
A Rendezési Terv módosítása kapcsán több képviselő - Nagy András, Hajnal-Nagy Gábor és Szántai Tibor - is támogatta a főépítész javaslatát. Véleményüket azzal támasztották alá, hogy a lakosság joggal várja a régóta húzódó ügyek lezárását.
A vita során Szabó József a reklámok kihelyezése és a plakátolás terén tapasztalható kaotikus állapotok megszüntetését kérte. Hlavacska András, a gazdasági bizottság elnöke erre reagálva kijelentette, hogy a szükséges rendelet előkészítése a főépítész bevonásával már folyik, s várhatóan hamarosan a képviselő-testület elé kerül. A főépítész beszámolóját egyhangúlag fogadták el a képviselők.
Szűcs Gábor, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője a Margit-sziget általuk történő hasznosításáról szóban tájékoztatta a képviselő-testületet.
- A Margitsziget számunkra ideális hely a Csángó Fesztiválhoz kapcsolódó népművészeti vásár megrendezéséhez, melynek előkészítése és lebonyolítása nem kis munkát igényel. A felmerülő költségeket támogatásokból, szponzori pénzekből és egyéb bevételekből biztosítjuk. Figyelünk arra, hogy a vásár színvonala megfelelő legyen, ezért zsűrizett népművészeket is meghívunk – mondta Szűcs Gábor, aki a közelmúltban tartott közmeghallgatáson elhangzott kereskedői panaszra is reagált. Elmondta, hogy felvette a kapcsolatot az érintett kereskedővel, aki azt kifogásolta, hogy ő nem árusíthat a Csángó Fesztivál idején a városban. A kereskedő nem jelentkezett a pályázatra, ám rövid idő alatt vele is sikerült megállapodnia. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy az eset nem tett jót a rendezvény megítélésének.
Képviselői kérdésekre is válaszolt Szűcs Gábor. Ezekből kiderült, hogy a fellépő együttesektől nem kérnek pénzt a szervezők, ez egyébként sem jellemző az ilyen rendezvényekre. Az augusztus 2-i, csütörtöki nyitó nagy rendezvény - a Ghymes zenekar koncertje és a Jászság Népi Együttes bemutatója - azért lesz a Belvárosi Általános Iskola Bercsényi úti játékcsarnokában, mert rossz idő esetén azt a Szabadtéri Színpadon nem lehet megrendezni. A koncert elmaradása esetén pedig a zenekar fellépti díjának felét ki kellene fizetni. A tájékoztatót egyhangúlag fogadták el a képviselők.
Napirenden volt a porteleki Gass Killer’s Motoros Klub szeptember elején Jászberénybe tervezett motorostalálkozójának megrendezése is. Közel 100 lakó aláírásával érkezett levél a polgármesterhez, melyben az a kérés fogalmazódott meg, hogy a testület keressen mást helyszínt a rendezvénynek, azt ne a Huszárlaktanya területén bonyolítsák le. A klub vezetője, Németh Péter részletesen tájékoztatta a képviselőket az előkészületek állásáról. Szavaiból kiderült, hogy a szükséges engedélyek nagy részét már beszerezték, a fellépő zenekarokkal, együttesekkel a szerződéseket megkötötték. A helyszín megváltoztatására – az előző öt évben Porteleken rendezték a motorostalálkozót - azért is szükség volt - mondta Németh Péter, mert a programok megvalósításához szükséges körülmények Porteleken már nem biztosíthatók. A klub vezetője arról is szólt, hogy milyen biztonsági intézkedéseket terveznek.
A napirend kapcsán felszólaló képviselők többsége egyetértett abban, hogy közel egy hónappal a rendezvény kezdete előtt már nem lehet a helyszínt módosítani úgy, hogy az ne okozzon valamilyen, akár anyagi kárt is. Arra kérték a motorosokat, úgy szervezzék és bonyolítsák le a találkozót, hogy az a legkisebb bosszúságot okozza a környéken lakók számára. A terület képviselője, Hajnal-Nagy Gábor – elmondta, nem ismeri a levél tartalmát, s nem tudja kik írták azt, de egyetért a lakókkal. Talán lehetett volna más helyszínt is kijelölni a városban a motorosok számára – mondta a képviselő. A tájékoztatót a testület elfogadta.
Vita nélkül döntöttek a képviselők közbeszerzési bizottság létrehozásáról, majd arról is, hogy Jászberény csatlakozik az Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes nap rendezvényéhez.
Nem maradt viszont el a vita a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény Porteleki Tagintézményének megszüntetésére vonatkozó szándéknyilatkozat megvitatása során. Köztudott, hogy korábbi döntése alapján a testület a felső tagozatos oktatást megszüntette a tagiskolában, míg az alsó tagozatosok taníttatását további egy évre vállalata. Egy év alatt kellett volna az iskola működtetésének más formáját megtalálni. A feltételes mód viszont már a múlté, hiszen a helyi szülők másképpen döntöttek.
Hagyó Miklós igen élesen fogalmazott, amikor a terület képviselőjének, Velkei Zoltánnak az ügyben való szerepéről szólt.
- Tudomásom szerint a képviselő úr jelentős szerepet játszott abban, hogy a porteleki szülők nagy része az alsós diákokat a jászboldogházi iskolába íratta be, s így csak négy gyermek maradt volna a Porteleki Tagiskolának.. Ezzel a szülők ítélték bezárásra az iskolát - mondta Hagyó Miklós.
A képviselő a megyei lapban, az üggyel kapcsolatos írásra utalva azt is kijelentette, hogy azokat a megnyilatkozásokat sem érti, melyeket a szülők és a terület képviselője tett.
Velkei Zoltán az állításokra válaszolván elmondta, hogy valóban nála találkozott a jászboldogházi iskola igazgatója a szülőkkel, de ezt a találkozót a szülők kezdeményezték.
Szántai Tibor azt kifogásolta, hogy a porteleki szülők miért nem hisznek Jászberény polgármesterének, a jászberényi képviselő-testületnek, amikor az iskolabusz kérdéséről nyilatkoznak.
- Mi egyértelműen foglaltunk állást abban a kérdésben, hogy a gyerekeket iskolabusz szállítsa be Jászberénybe. Az szülők azt állítják, hogy minderről semmit sem tudnak. Csak emlékeztetnék mindenkit: Jászberény város képviselő-testületei eddig minden olyan döntésüket végrehajtották, melyet Portelekkel kapcsolatban hoztak. Bevezettük a kábeltelevíziót, a gázt és sok egyéb fejlesztést is végrehajtottunk Porteleken. Ezek a megvalósult beruházások talán bizonyítják, hogy az előző és a mostani testület is állta a szavát. Ezért is érhetetlen ez a mostani kifogás. Egyébként pedig nem megsértődni kellett volna a testület szakértő által is alátámasztott döntésén, hanem azt a megoldást keresni, hogyan, milyen formában működhet tovább az iskola. Erre azonban hajlandóság sem mutatkozott a portelekiek részéről - mondta Szántai Tibor.
A képviselő véleményéhez többen is csatlakoztak. Az oktatási, közművelődési és kulturális bizottság elnöke. Bethlendy Béla azért is sajnálkozásának adott hangot, mert szerinte a Jászberényben jobb körülmények között tanulhattak volna a porteleki gyerekek, de a szülők nem így döntöttek. Szabó József megjegyezte, hogy nem Jászberény és Portelek problémája ez a helyzet, hiszen a finanszírozás miatt az országban számos helyen hasonló döntések születtek. A környező települések is saját magukért küzdenek, amikor gyerekeket „szereznek” iskolájuknak - mondta a képviselő. A testület elfogadta az előterjesztést, amely azt jelenti, hogy a Porteleki Tagintézmény 2007. augusztus 31-ével megszűnik. Az átszervezésnek munkajogi következményei is lesznek, hiszen az intézmény közalkalmazotti létszámának csökkenéséről is szólt az előterjesztést.
A testület döntött még a Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó átadá-átvételével kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról – elfogadták – majd zárt ülésen folytatódott a munka. Zárt ajtók között született döntés az augusztus 20-i szónok személyéről, mivel a korábban felkért előadó más irányú elfoglaltsága miatt nem tud eleget tenni a felkérésnek.

forrás: Jászkürt, 2007/30.

...nyomtatható verzió...
...vissza...
rögzítette: pragma, dátum: 2007-07-30


  ...Több hír...
 
Pályázat:  Pályázati felhívás ökogazdálkodással kapcsolatban.
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  Külön autóbusszal a Jász Világtalálkozóra
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  A Jászok Egyesülete évi rendes közgyűlése.
   dátum: 2019-04-08
Pályázat:  Nyári napközis tábor szervezése,
   dátum: 2019-04-05
Tájékoztató:  JÁSZ KITÜNTETETT SZEMÉLYISÉG 2019.
   dátum: 2019-04-03
Felhívás:  JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2019.
   dátum: 2019-04-03
Tájékoztató:  ASP tájékoztatás
   dátum: 2019-04-02
Felhívás:  Jászberény Város Környezetvédelméért Díj
   dátum: 2019-03-27
Pályázat:  Társasház homlokzat felújítási pályázat 2019.
   dátum: 2019-03-19
Tájékoztató:  „Zöld város” projekt kivitelezési munkái.
   dátum: 2019-03-19
Felhívás:  Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása.
   dátum: 2019-03-18
Tájékoztató:  Bírósági ülnökök választása.
   dátum: 2019-03-14
Meghívó:  A Jászok Egyesülete következő összejövete.
   dátum: 2019-03-11
Pályázat:  Testvérvárosi Kapcsolatok Pályázat.
   dátum: 2019-03-11
Pályázat:  Pályázat önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására.
   dátum: 2019-03-07
Pályázat:  Jászsági Civil Vándordíj 2019.
   dátum: 2019-03-05
Tájékoztató:  „Zöld város” projekt kivitelezési munkái.
   dátum: 2019-02-22
Meghívó:  KÉRJÜK, JEGYEZZE ELŐ!
   dátum: 2019-02-21
Meghívó:  KÉRJÜK, JEGYEZZE ELŐ!
   dátum: 2019-02-12
Felhívás:  Útlezárás.
   dátum: 2019-02-08
.: további hírek :.
  ...Helyi médiák...