Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...Hír részletesen...
 
Tájékoztató:  Az anyakönyvi eljárásokról
   Névviselés, névmódosítás, névváltozás:

Minden magyar állampolgár a hatósági eljárásokban azt a nevet köteles viselni, ami őt az anyakönyvi bejegyzés szerint megilleti.

Aki nem kötött házasságot, az a születési anyakönyvi bejegyzésben szereplő név - születési név - viselésére jogosult.
A születési név családi és utónévből áll.
A családi név egy, vagy kéttagú. A kéttagú családi név tagjait kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy, vagy két utónevet lehet.

Az utónévnek a gyermek nemére utalónak kell lennie. Az utónevet csak a Magyar Tudományos Akadémia által összeállított utónévjegyzékből választhatják ki a szülők, kivéve, ha a szülők, vagy azok egyike nem magyar állampolgár.

A születési név megváltoztatása az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozik. A névváltoztatási kérelmet a kérelmező lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat anyakönyvvezetőjénél kell benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon. A névváltoztatási kérelem illetéke 10.000 Ft,. a változtatott név ismételt megváltoztatása esetén 20.000 Ft, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni. A névváltoztatási kérelmet minden esetben meg kell indokolni, s az érintett születési anyakönyvi kivonatát a kérelemhez mellékelni kell. Kiskorú személy születési nevének megváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges.

Házassági névnek nevezzük azt a nevet, amely valakit házasságkötése folytán illet meg. Aki a házasságkötés folytán születési nevét választotta házassági névnek, annak a születési és a házassági neve megegyezik.
Házassági névként a következő névviselési formák közül lehet választani:

férj esetében:
- kizárólag a maga teljes nevét viseli
- felesége családi nevéhez kapcsolja saját utónevét
- a férj és a feleség családi nevét kötőjellel elválasztva összekapcsolja (a sorrend tetszőleges), ehhez kapcsolja saját utónevét.
feleség esetében:
- kizárólag a maga teljes nevét viseli
- férje teljes nevét viseli a házasságra utaló -né toldással,
    - melyhez a maga teljes nevét hozzákapcsolja
    - melyhez a maga teljes nevét nem kapcsolja hozzá
- férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással és ehhez a maga teljes nevét hozzákapcsolja
- férje családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét
- a feleség és a férj családi nevét kötőjellel elválasztva összekapcsolja (a sorrend tetszőleges), ehhez kapcsolja a saját utónevét.

A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után - az érintett kérelmére módosítható. A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, a kérelem a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető. Az eljárás illetéke 5.000 Ft, szükséges hozzácsatolni az érintett házassági anyakönyvi kivonatát.

Születés anyakönyvezése:

Az intézetben történt születést az intézet a születést követő első munkanapon köteles bejelenteni. Az anya családi állapotát minden esetben igazolni kell: házas családi állapotot 30 napnál nem régebbi keltezésű házassági anyakönyvi kivonattal, elvált családi állapotot jogerős bírói ítélettel, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal, özvegy családi állapotot az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonatával vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal lehet igazolni.
Újszülött anyakönyvezésekor be kell mutatni a szülők személyazonosítására és állampolgárságának igazolására alkalmas okmányát, valamint lakcímét igazoló hatósági igazolványt.

Az újszülöttet lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, valamint születési anyakönyvi kivonattal látjuk el, melyet a törvényes képviselő vehet át.

Házasságkötés:

Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulók kívánságának figyelembevételével tűzi ki. A házasuló a házassági szándékát személyesen jelenti be, erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv hat hónapig érvényes, tehát házasságkötésre bejelentkezni a tervezett időpont előtt hat hónappal lehet, 30 nappal kötelező.
A házassági szándék bejelentésekor a házasuló hozza magával személyazonosító igazolványát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát, születési anyakönyvi kivonatát (ha Jászberényben született, a születési kivonat nem szükséges), valamint elvált és özvegy családi állapotú házasuló esetén családi állapotát igazoló okiratot.
Az esküvő külsőségeit a Szervezési Irodával kell megbeszélni. A házasságkötéskor a házasulók házassági anyakönyvi kivonatot kapnak, névváltozás esetén azzal kell cseréltetni személyi okmányaikat.

Haláleset anyakönyvezése:

Haláleset bejelentésekor az anyakönyvvezető részére át kell adni az elhalt személyazonosítására alkalmas okmányát, személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát, az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítványt, továbbá az elhalt születési anyakönyvi kivonatát (ha Jászberényben született, a születési kivonat nem szükséges) és a családi állapotát igazoló okiratot.

Az elhalt személyazonosító és lakcímigazolványát az anyakönyvvezető bevonja és a hozzátartozó részére halotti anyakönyvi kivonatot ad.

A fentiekben ismertetettől eltérő lehet a szabályozás, ha az eljárásban érintett személy külföldi állampolgár.

Az anyakönyvi ügyintézés során minden esetben csak érvényes személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmány fogadható el, amely lehet személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2000. január 1. után készült vezetői engedély.

...nyomtatható verzió...
...vissza...
rögzítette: pragma, dátum: 2007-01-31


  ...Több hír...
 
Felhívás:  A jászok egy százaléka!
   dátum: 2019-05-14
Meghívó:  JÁSZSÁGI VASÚT-TÖRTÉNETEK.
   dátum: 2019-05-14
Felhívás:  JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2019
   dátum: 2019-05-12
Tájékoztató:  Redemptios vetélkedő.
   dátum: 2019-05-07
Meghívó:  Majális részletes programja
   dátum: 2019-04-26
Pályázat:  Pályázati felhívás ökogazdálkodással kapcsolatban.
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  Külön autóbusszal a Jász Világtalálkozóra
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  A Jászok Egyesülete évi rendes közgyűlése.
   dátum: 2019-04-08
Pályázat:  Nyári napközis tábor szervezése,
   dátum: 2019-04-05
Tájékoztató:  JÁSZ KITÜNTETETT SZEMÉLYISÉG 2019.
   dátum: 2019-04-03
Felhívás:  JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2019.
   dátum: 2019-04-03
Tájékoztató:  ASP tájékoztatás
   dátum: 2019-04-02
Felhívás:  Jászberény Város Környezetvédelméért Díj
   dátum: 2019-03-27
Pályázat:  Társasház homlokzat felújítási pályázat 2019.
   dátum: 2019-03-19
Tájékoztató:  „Zöld város” projekt kivitelezési munkái.
   dátum: 2019-03-19
Felhívás:  Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása.
   dátum: 2019-03-18
Tájékoztató:  Bírósági ülnökök választása.
   dátum: 2019-03-14
Meghívó:  A Jászok Egyesülete következő összejövete.
   dátum: 2019-03-11
Pályázat:  Testvérvárosi Kapcsolatok Pályázat.
   dátum: 2019-03-11
Pályázat:  Pályázat önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására.
   dátum: 2019-03-07
.: további hírek :.
  ...Helyi médiák...